Joieria: iniciació tècnica a la joieria

El curs es planteja com una introducció a les tècniques bàsiques de l’ofici de joieria i una iniciació en els processos més habituals de l’ofici de joier, serrats, calats i soldadures.

A través de la realització d’exercicis simples al principi i de projectes més complexos després, l’alumne adquirirà la destresa, precisió i control necessaris per a una correcta execució dels treballs i per a poder manifestar les seves capacitats creatives i expressives.

Cost material: 250€ + cost de plata extra

Places exhaurides

Programa del curs

1. Objectius

 • Conèixer els útils i eines propis de l’ofici, així com nocions de física i química aplicades.
 • Programar adequadament les seqüències del treball per a la realització d’un exercici o projecte.
 • Adquirir la destresa, precisió i control necessaris per a una correcta execució dels treballs.
 • Incentivar i desenvolupar les capacitats creatives i expressives de l’alumne.

2. Continguts

 • Realitzar uns anells en plata.
 • Tècniques: laminar, soldar, llimar, esmerilar, impressió en la laminadora.
 • Realització d’un fermall.
 • Tècniques: calar, soldar, perforar, combinar altres materials. Fer el tancament del fermall.
 • Realització d’unes arracades.
 • Tècniques: tancaments arracades i tècniques apreses al llarg del curs.

3. Metodologia

Les activitats es proposen amb un criteri de progressiva complexitat en l’ús dels recursos i tècniques.

4. Criteris d’avaluació

 • L’ avaluació es farà sobre l’assistència regular i puntual així com les intervencions dels alumnes a classe, l’interès i l’atenció.
 • El rigor en el treball i la bona realització dels exercicis.
 • L’alumne ha d’haver assistit al 80% de les classes.

Bibliografia

 • FONTANE, Tanja, Vademecum, libro de técnicas (wordbook). contactar con: tanja.fontane@gmail.com 
 • CODINA, Carles, La Joyería. 1999. Parramón. ISBN: 84–342–1762–7 
 • CODINA, Carles, Nueva Joyería. 2004. Parramón. ISBN: 84–342–2665–0 
 • CODINA, Carles TECNICAS BASICAS: AULA DE JOYERIA (EN PAPEL). PARRAMON. 2010. ISBN 9788434233799. Lengua: ESPAÑOL 
 • LARK BOOKS 500 Brooches. 2005. ISBN: 1–57990–612–5 
 • LARK BOOKS 500 Pendants and Lockets. ISBN 13: 978–1–60059–038–2. ISBN 10: 978–1–60059–038–1 
 • MANSELL Amanda, Adorn, New Jewellery. 2008. Laurence king Publishing Ltd. ISBN-13: 978–1–85669–574–9 
 • EMMA COLE AND ANN LITTLE. Jewellery Making. 2000. Teach Yourself, Hodder& Stoughton. Manual de Diseño de JoyasBooQs- bvba publishers Huaitan Publications. S.L ISBN: 978–84–937377–2–6 
 • MCGRATH Jinks. JOYERIA: MANUAL PRACTICO DE TECNICAS (EN PAPEL). ACANTO, 2008 ISBN 9788495376770 
 • YOUNG Anastasia, DIRECTORIO DE MATERIALES Y TECNICAS DE JOYERIA (Spanish Edition) [Perfect Paperback] Publisher: ACANTO (2009) Language: Spanish ISBN-10: 8495376881 ISBN-13: 978–8495376886 
 • GuiaCompleta del Taller de Joyeria [Perfect Paperback] YOUNG Publisher: Gustavo Gil (2010) Language: Spanish ISBN-10: 8492810149 ISBN-13: 978–8492810147 
 • OLVER Elizabeth. DISEÑO DE JOYERIA: DE LA IDEA A LA REALIDAD (2ª ED.) (EN PAPEL), ACANTO, 2003 Editoral: ACANTO Lengua: ESPAÑOL ISBN: 9788495376404 
 • MCGRATH Jinks. ACABADOS DECORATIVOS EN JOYERIA. DEL ESMALTADO Y EL GRABADO A LA INCRUSTACION Y EL GRANULADO (EN PAPEL), PROMOPRESS, 2007 
 • Editoral: PROMOPRESS Lengua: ESPAÑOL ISBN: 9788493543808 
 • ESTRADA Nicolas, Anillos de Editorial: PromopressI.S.B.N : 9788492810154 Publicación:30/07/2012 | Idioma:Español 
Període:

1r quadrimestre

Tema:

oficis i tècnica

Docent

Judy McCaig
Instagram
Web
Facebook

Número d'hores
60h
Dates
04/10/23 al 07/02/24
Dies
dimecres
Horari
16:30h a 20:30h
Nivell
iniciació
Idioma en el que s’imparteix el curs
castellà, anglès
Condicions d'accés

Dirigit a totes aquelles persones interessades a començar a aprendre la tècnica de joieria.

Màxim d'alumnes
12
Preu
100€ inscripció + 504€ matrícula + 11 € assegurança
TOTAL 615€