Identitat fotosensible

Programa del curs

1. Objectius

Curs que dona continuïtat al curs Material Fotosensible, no cal haver realitzat prèviament el curs d’iniciació si es compleixen els requisits esmentats. En la primera part del curs ens hem centrat en el retrat com a fil conductor de l’experiència fotogràfica en la segona part ens centrarem en la identitat com a fil conductor del taller. Fet que explorarem a través de l’experimentació i la creativitat que ofereixen les càmeres i el laboratori.

El tema que abordarem en aquest curs; Identitat ens servirà de fil conductor per abordar diversos processos creatius al laboratori i plató, amb la idea no tant d’experimentar amb aquests processos (que ja es fa en la primera part del curs) sinó d’apostar per desenvolupar diferents projectes al voltant d’una mateixa idea.

Amb aquest curs aprofundirem en les metodologies per a desenvolupar un projecte fotogràfic. Des del treball de la idea, reflexió, recerca i presa de consciència de la motivació personal des- envolupament i materialització del projecte.

2. Treballarem a partir de tres eixos

El cos i la identitat

Aproximació fotogràfica per conèixer com les construccions socials, ideològiques i simbòliques influeixen en la nostra percepció i en la manera que tenim per veure i interpretar el cos i la iden- titat. L’objectiu del taller és contribuir a convertir la fotografia en una eina de reflexió i en una es- tratègia crítica per qüestionar el concepte d’identitat en la cultura i la societat del nostre temps.

El Paisatge i la identitat

A través de la fotografia abordarem el paper rellevant que el paisatge té i ha tingut en la forma- ció, consolidació i manteniment d’identitats, El paisatge expressa la dinàmica de les identitats, el que es transforma, el que desapareix i el que pot aparèixer en un futur.

La Memòria i la identitat

Abordarem la fotografia com a objecte i com a eina d’anàlisi, considerant la seva dimensió tem- poral, el seu vincle amb el passat i el record que suscita en observar-la., com a forma de re-pensar el passat. Aquests tres eixos els treballarem amb diverses tècniques i formes creatives; Utilitzarem les càmeres analògiques i digitals, revelarem negatius, treballarem la diapositiva, la doble exposició, el fotograma, el quimiograma, l’escànner com a càmera , la càmera estenopeica, la càmera de plaques, la càmera de l’ordinador, la cianotípia. Donaré llibertat per triar els processos creatius a través dels quals construirem el projecte.

3. Metodologia 

 • Introduccions teòriques de cada una de les lliçons, seguides d’exercicis pràctics. 
 • Visualització crítica del treball d’altres autors. 
 • Realització d’un projecte de curs individual. 
 • Suport individual en l’aparició de possibles problemes. 
 • Anàlisis dels treballs realitzats.

4. Criteri d’avaluació 

 • Assistència presencial a classe.
 • Evolució del seu aprenentatge, participació a classe.
 • Presentació dels exercicis plantejats a cada classe.
 • Avaluació del projecte final.

Bibliografia

 • PIERRE Bordieu. Un arte medio. GG Barcelona, 2003. 
 • WALTER Benjamin. Sobre la fotografia, ed.Pre-textos, 2004. 
 • SCHAEFER JOHN P. The Ansel Adams guide, Little, Brown and Company, April 15th 1999 
 • OSCAR Molina, Fotografías de un diario, Caja San Fernando. Cádiz. 2004 
 • HUBERT C. Birnbaum, Existing Light Photography (The Kodak Workshop Series) (Fotografía con luz disponible. Serie taller Kodak), 1984. 
 • KODAK, The Art Of Seeing: A Creative Approach To Photography ,1998. 
 • KODAK, Advanced Black-and-White Photography, (Kodak Workshop Series), 1998 . KODAK, Black & White Darkroom Dataguide, Sixth Edition Spiral-bound, 2001 
 • A. MEZZENGA. Laboratorio fotografia creativa. Universitalia. 2014 
 • DIDI-HUBERMAN, GEORGES. Cuando las imágenes tocan lo real, 2011. Recuperado de http://www.academia.edu/4522481/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_ real 
 • BAJAC, QUENTIN. La invención de la fotografía. La imagen revelada. Barcelona: Blume, 2011. 
 • STEPHEN SHORE. Leccion de fotografia: la naturalez de las fotografias. Phaidon,2009 
 • GEOFFREY BATCHEN. Arder en deseos: La concepción de la fotografía (FotoGGrafía), 2004. 
 • RICHARD SALKELD. Cómo leer una fotografía. Editorial Gustavo Gili, 2014. 
 • DAVID PÉREZ (ED.) La certeza vulnerable Cuerpo y fotografía en el siglo XXI. Editorial Gustavo Gili, 2004. 
 • MIKE SIMMONS. Cómo crear una fotografía, Editorial Gustavo Gili, 2015. 
 • JOAN FONTCUBERTA (ED.) Estética fotográfica. Una selección de textos, 2010.
Docent

Eugènia Ortiz Antoranz

Número d'hores
30h
Dates
26.2.20–6.5.20
Dies
dimecres
Horari
16:30h–19:30h
Nivell
mig–avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA ES
Condicions d'accés

Dirigit a persones amb inquietuds creatives vers la fotografia. Que tinguin experiència en el laboratori i plató fotogràfic, també amb càmeres analògiques i digitals.

Màxim d'alumnes
8
Preu
310 + 100€ d’inscripció