Deu propostes de dibuix

Curs de dibuix en el que passem per diferents poétiques i maneres d’apropar-nos a les seves possibilitats, basant-nos en exemples histórics i contemporànies, buscant que cada alumne pugui desenvolupar el seu llenguatge des de la seva experiència.

Un curs amb un enfocament obert i contemporani. Consisteix en una sèrie d’exercicis de dibuix introduïts per exemples històrics i actuals, dirigits a construir el coneixement del dibuix com a medi de processos de creació. Explorem les possibilitats del dibuix estudiant diferents maneres de concebre’l i enfocar-lo, utilitzant-lo com a mitjà de potenciació dels recursos simbòlics que ens ajuden a contar el mon des de la nostra pròpia experiència i sensibilitat.

Cost material: 30–70€

Programa del curs

1. Objectius

Conèixer i experimentar una diversitat de plantejaments de dibuix. Aprofundir en l’imaginari i línia de treball personals de cada participant. Fomentar un ús reflexiu dels mitjans de treball. Usar els coneixements adquirits en el desenvolupament d’un projecte personal.

2. Continguts i metodologia

El curs consisteix en una sèrie d’exercicis introduïts per una sessió teòrica, en la qual s’estudiaran exemples de les estratègies de dibuix utilitzades per diferents artistes. La resta de la classe es dedicaran al desenvolupament d’un exercici basat en els conceptes clau de la sessió. Periòdicament, reflexionem juntes/us sobre els treballs realitzats.

A part dels exercicis, s’espera que cada alumna/o elabori un projecte personal per a presentar al final del curs. Es dedicaran algunes sessions a la realització del projecte.  

El curs es divideix en els següents apartats, cadascun dels quals es divideix en sessió teòrica / projecció d’imatges, i proposta de treball.

DEFINIR EL DIBUIX

 • Introducció al curs, amb recorregut panoràmic d’imatges.
 • Algunes definicions històriques del dibuix.
 • El dibuix com a projecció.
 • La línia com a embolcall, pell, úter. 

EL DIBUIX I LA NIT

 • Les ombres: el mite de Dibutades, la cova de Plató.
 • La textura dels somnis: jocs i tècniques dels surrealistes.
 • Consideracions sobre la figura i abstracció.

ELS MATERIALS EN EL DIBUIX

 • Materials, eines i suports en l’obra de diferents artistes.
 • Criteris a l’hora de triar un material adequat per als dibuixos.
 • El suport en el dfibuix.

TALLAR I UNIR: EL COLLAGE

 • Unió i divisió.
 • La relació entre els elements.
 • La composició.

MAPES DE MONS

 • El dibuix com a mapa.
 • Els mapes en l’art contemporani.
 • Cartografies alternatives.

RECORREGUTS, PASSEJOS

 • La línia, element bàsic del dibuix.
 • El passeig com a dibuix; el dibuix com a recorregut.

DIBUIX I PAISATGE

 • Una perspectiva contemporània sobre el paisatge. Dibuixos de paisatge i en el paisatge.
 • Enfocaments sensorials: dibuixar des del cos.

DIBUIX, TEMPS I MEMÒRIA

 • El temps com a estrats: el palimpsest.
 • El temps com a fletxa: línia i flux.

DIBUIX I LLUM

 • El dibuix com a coneixement i estudi de la realitat.
 • Els dibuixos botànics i altres dibuixos d’anàlisis.

DIBUIX I ESCRIPTURA

 • El grafisme.
 • La relació text/imatge

DIBUIX I MOVIMENT

El dibuix en la prehistòria del cinema i en l’animació.

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PERSONALS

Cada alumne desenvoluparà i exposarà al grup un treball pràctic o teòric.

3. Criterios d’avaluació

 • L’avaluació es basarà en el desenvolupament dels exercicis plantejats, donant importància al procés de treball i valorant una actitud de reflexió i risc, així com la capacitat d’elaborar els procediments de treball i conceptes oferts d’acord amb els interessos personals de cada alumne.
 • Es completarà amb l’avaluació a final de curs d’un projecte personal, que pot ser pràctic o teòric.
 • Assistència del 80% de les classes

Bibliografia

 • BARTHES, Roland. “Cy Twombly o Non multa sed multum” en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona, Paidós, 1995.
 • BASBOUS, Karim. Avant l’Oeuvre. Essai sur l’invention architecturale, Editions de l’imprimeur, Paris 2005
 • BENJAMIN, Walter. “Pintura y grafismo. De la pintura o el signo y la marca” en Discursos interrumpidos, Madrid: Taurus, 1970
 • BORGES, Jorge Luís “Del rigor en la ciencia” en El Hacedor. Emecé, Buenos Aires,1960
 • DE ZEGHER, Catherine (Ed.). The Stage of Drawing: Gesture and Act. Tate Publishing/The Drawing Centre, Londres/N York 2003
 • GODFREY, Tony (Ed.). Drawing in the eighties. Phaidon, Londres, 1990.
 • ROSE, Bernice/TEMKIN, Ann. The Drawings of Joseph Beuys, Thames & Hudson, 1993
 • STOICHITA, Victor I. Breve historia de la sombra. Siruela, Madrid, 1999.
 • TSAI, Eugene. Robert Smithson Unearthed: Drawings, Collages, Writings. Columbia University Press, Columbia, 1992.
 • VVAA. Vitamin D: New Perspectives in Drawing, Phaidon, Londres 2005
 • VVAA. Cut and Paste. 400 Years of Collage. National Museums of Scotland, Edinburgo, 2019.
 • VALERY, Paul. Degas, Danse, Dessin, Gallimard, Paris, 1998.

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.