Deu propostes de dibuix

Un curs amb un enfocament obert i contemporani. Consisteix en una sèrie d’exercicis de dibuix introduïts per exemples històrics i actuals, dirigits a construir el coneixement del dibuix com a medi de processos de creació. Explorem les possibilitats del dibuix estudiant diferents maneres de concebre’l i enfocar-lo, utilitzant-lo com a mitjà de potenciació dels recursos simbòlics que ens ajuden a contar el mon des de la nostra pròpia experiència i sensibilitat.

En cas de confinament aquest curs continuarà on-line.

Programa del curs

1. Objectius

 • Conèixer i experimentar una diversitat de plantejaments de dibuix.
 • Aprofundir en el imaginari i línia de treball personals de cada participant.
 • Fomentar un ús reflexiu dels mitjans de treball.
 • Usar els coneixements adquirits en el desenvolupament d’un projecte personal.

2. Continguts i metodologia

El curs consisteix en una sèrie de exercicis introduïts per una sessió teòrica, en la que se estudiaran exemples de les estratègies de dibuix utilitzades per diferents artistes. La resta de la classe es dedicaran al desenvolupament d’un exercici fonamentat en els conceptes clau de la sessió. Periòdicament, reflexionem junts sobre els treballs realitzats.

Apart dels exercicis, s’espera que cada alumne elabori un projecte personal per a presentar al final del curs. Es dedicaran algunes sessions a la realització del projecte.

El curs es divideix en els següents apartats, cada un dels quals es divideix en sessió teòrica/projecció d’imatges, i proposta de treball.

2.1. Definir el dibuix

 • Introducció al curs, amb recorregut panoràmic d’imatges

 • Algunes definicions històriques del dibuix

 • El dibuix com a projecció.

 • La línia com a embolcall

2.2. El dibuix i la nit

 • Les ombres: el mite de Dibutades, la cova de Plató.
 • Qué és una figura?
 • La textura dels somnis: jocs i tècniques dels surrealistes.

2.3. Els materials en el dibuix

 • Materials, eines i suports en la obra de diferents artistes.
 • Criteris a la hora de triar un material adequat per als dibuixos.
 • El suport.

2.4. El collage

 • Separació, unió
 • La relació entre els elements
 • Composar.

2.5. Mapes de mons

 • El dibuix com a mapa.
 • Els mapes en l’art contemporani.
 • Cartografiés alternatives.

2.6. Recorreguts, passejos

 • La línea, element bàsic del dibuix.
 • El passeig com a dibuix; el dibuix com a recorregut.

2.7. Dibuix i paisatge

 • Una perspectiva contemporània sobre el paisatge.
 • Dibuixos de paisatge i en el paisatge.
 • Lo sensorial: dibuixar des de el cos.

2.8. Dibuix, temps i memòria

 • El temps com estrats: el palimpsesto
 • El temps com a fletxa: línia i fluix.

2.9. Dibuix i llum

 • El dibuix com a coneixement i estudi de la realitat.
 • Els dibuixos botànics y altres dibuixos d’anàlisi.

2.10. Dibuix i escriptura

 • El grafisme.
 • La relació text/imatge.

2.11. Dibuix i moviment

 • El dibuix en la prehistòria del cine i en l’animació.

2.12. Desenvolupament de projectes personals

 • Cada alumne desenvoluparà i exposarà al grup un treball pràctic o teòric.

3. Criteris d’avaluació

L’avaluació es basarà en el desenvolupament dels exercicis plantejats,concedint importància al procés de treball i valorant una actitud de reflexió i risc, així com la capacitat d’elaborar els procediments de treball i conceptes oferts d’acord amb els interessos personals de cada alumne.

Es completarà amb l’avaluació a final de curs d’un projecte personal, que pot ser pràctic o bé teòric.

Assistència de 80% de les classes.

Bibliografia

 • BARTHES, Roland. “Cy Twombly o Non multa sed multum” en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona, Paidós, 1995.
 • BASBOUS, Karim. Avant l’Oeuvre. Essai sur l’invention architecturale, Editions de l’imprimeur, Paris 2005
 • BENJAMIN, Walter. “Pintura y grafismo. De la pintura o el signo y la marca” en Discursos interrumpidos, Madrid: Taurus, 1970
 • DE ZEGHER, Catherine (Ed.). The Stage of Drawing: Gesture and Act Tate Publishing/The Drawing Centre, Londres/N York 2003
 • GODFREY, Tony (Ed.). Drawing in the eighties. Phaidon, Londres, 1990.
 • ROSE, Bernice/TEMKIN, Ann. The Drawings of Joseph Beuys, Thames & Hudson, 1993
 • STOICHITA, Victor I. Breve historia de la sombra. Siruela, Madrid, 1999.
 • TSAI, Eugene. Robert Smithson Unearthed: Drawings, Collages, Writings. Columbia University Press, Columbia, 1992.
 • VVAA. Cut and Paste. 400 Years of Collage. National Galleries of Scotland. Edimburg, 2019.
 • VVAA. Vitamin D: New Perspectives in Drawing, Phaidon, Londres 2005
 • VALERY, Paul. Degas, Danse, Dessin, Gallimard, Paris, 1998.
Docent

Toni Crabb 
www.tortoisebox.org/tonicrabb

Número d'hores
60h
Dates
19.2.21–11.6.21
Dies
Divendres
Horari
16h–20h
Nivell
Mig–avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
Català, castellà (EN individual)
Condicions d'accés

Curiositat per la matèria i desig d’obrir vies creatives. S’aprofita millor amb coneixement previ de les tècniques bàsiques de dibuix, encara que no és una condició imprescindible. En el cas de tenir dubtes sobre l’adequació del curs al teu nivell i interessos, es prega contactar amb la professora via l’escola.

Màxim d'alumnes
15
Preu
470 + 100€ d’inscripció