Deu propostes de dibuix

Un curs amb un enfocament ample i contemporani. Consisteix en una sèrie d’exercicis de dibuix introduïts per exemples històrics i actuals, dirigits a construir el coneixement del dibuix com a medi de processos creatius i com a llengua autònoma. Explorem les possibilitats del dibuix estudiant diferents maneres de concebre’l i enfocar-lo, utilitzant-lo com a mitjà de potenciació i obertura del procés creatiu de cada alumne.

Programa del curs

1. Objectius

Conèixer i experimentar una diversitat de plantejaments de dibuix.

Aprofundir en el imaginari i línia de treball personals de cada participant.

Fomentar un ús reflexiu dels mitjans de treball.

Usar els coneixements adquirits en el desenvolupament d’un projecte personal.

2. Continguts i metodologia

El curs consisteix en una sèrie de exercicis introduïts per una sessió teòrica, en la que se estudiaran exemples de les estratègies de dibuix utilitzades per diferents artistes. La resta de la classe es dedicaran al desenvolupament d’un exercici fonamentat en els conceptes clau de la sessió. Periòdicament, reflexionem junts sobre els treballs realitzats.

Apart dels exercicis, s’espera que cada alumne elabori un projecte personal per a presentar al final del curs. Es dedicaran algunes sessions a la realització del projecte.

El curs es divideix en els següents apartats, cada un dels quals es divideix en sessió teòrica/projecció d’imatges, i proposta de treball.

2.1. Definir el dibuix

 • Introducció al curs, amb recorregut panoràmic d’imatges
 • Algunes definicions històriques del dibuix.
 • El dibuix com a projecció i com a finalitat.
 • Disegno interno, disegno externo:el naixement del dibuix com a pràctica autònoma.

2.2. El dibuix i la nit

 • Les ombres: el mite de Dibutades, la cova de Plató i altres exemples del dibuix com la caça d’ombres.
 • La textura dels somnis: jocs i tècniques dels surrealistes.
 • Les imatges: les imatges com a concreció i cristal·lització de processos.

2.3. Els materials en el dibuix

 • Materials, eines i suports en la obra de diferents artistes.
 • Criteris a la hora de triar un material adequat per als dibuixos.
 • El suport en el dibuix.

2.4. Mapes de mons

 • El dibuix com a mapa.
 • Els mapes en l’art contemporani.

2.5. Recorreguts, passejos

 • La línea, element bàsic del dibuix.
 • El passeig com a dibuix; el dibuix com a recorregut.

2.6. Dibuix i paisatge

 • Una perspectiva contemporània sobre el paisatge.
 • Dibuixos de paisatge i en el paisatge.

2.7. Dibuix, temps i memòria

 • El temps com estrats: el palimpsesto
 • El temps com a fletxa: línia i fluix.

2.8. Dibuix i llum

 • El dibuix com a coneixement i estudi de la realitat.
 • Els dibuixos botànics y altres dibuixos d’anàlisi.
 • El dibuix, els números i els nombres. Sistemes per a contar el mon.

2.9. Dibuix i escriptura

 • El grafisme.
 • Sistemes de notació en l’art contemporani.

2.10. Dibuix i moviment

 • El dibuix en la prehistòria del cine i en l’animació.

2.11. Desenvolupament de projectes personals

 • Cada alumne desenvoluparà i exposarà al grup un treball pràctic o teòric.

3. Criteris d’avaluació

L’avaluació es basarà en el desenvolupament dels exercicis plantejats, donant importància al procés de treball i valorant una actitud de reflexió i risc, així com la capacitat d’elaborar els procediments de treball i conceptes oferts d’acord amb els interessos personals de cada alumne.

Es completarà amb l’avaluació a final de curs d’un projecte personal, que pot ser pràctic o bé teòric.

Assistència del 80% de les classes.

Bibliografia

 • BARTHES, Roland. “Cy Twombly o Non multa sed multum” en Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona, Paidós, 1995.
 • BASBOUS, Karim. Avant l’Oeuvre. Essai sur l’invention architecturale, Editions de l’imprimeur, Paris 2005
 • BENJAMIN, Walter. “Pintura y grafismo. De la pintura o el signo y la marca” en Discursos interrumpidos, Madrid: Taurus, 1970
 • BORGES, Jorge Luís “Del rigor en la ciencia” en El Hacedor. Emecé, Buenos Aires,1960
 • DE ZEGHER, Catherine (Ed.). The Stage of Drawing: Gesture and Act Tate Publishing/The Drawing Centre, Londres/N York 2003
 • GODFREY, Tony (Ed.). Drawing in the eighties. Phaidon, Londres, 1990.
 • ROSE, Bernice/TEMKIN, Ann. The Drawings of Joseph Beuys, Thames & Hudson, 1993
 • STOICHITA, Victor I. Breve historia de la sombra. Siruela, Madrid, 1999.
 • TSAI, Eugene. Robert Smithson Unearthed: Drawings, Collages, Writings. Columbia University Press, Columbia, 1992.
 • VVAA. Vitamin D: New Perspectives in Drawing, Phaidon, Londres 2005
 • VALERY, Paul. Degas, Danse, Dessin, Gallimard, Paris, 1998.
Docent

Toni Crabb 
www.tortoisebox.org/tonicrabb

Número d'hores
60h
Dates
28.2.20–19.6.20
Dies
divendres
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
mig–alt
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES, EN
Condicions d'accés

Curiositat per la matèria i desig de obrir vies creatives. S’aprofita millor amb coneixement previ de les tècniques bàsiques de dibuix encara que no és una condició imprescindible.

Màxim d'alumnes
15
Preu
535€ + 100€ d’inscripció