Arts visuals & noves dramatúrgies – (Pràctiques de Creació Escènica Contemporània)

Actualment les arts escèniques i les arts visuals es nodreixen mútuament amb resultats sorprenents. Aquest diàleg obre un camp d’experimentació fecund per a l’artista contemporani. En aquest curs veurem com els principals creadors d’allò que anomenem ”noves dramatúrgies” utilitzen els recursos propis de l’escena i d’altres disciplines per a vertebrar les seves narratives i desplegar la seva poètica.

A partir d’una sèrie d’exercicis pràctics, explorarem dissolució de fronteres entre llenguatges artístics que es dona en la creació contemporània. Veurem com el contagi entre performance, vídeo, teatre, concert, recital, conferencia, audio-guia, instal·lació, escultura, etc, desborda els límits d’allò que tradicionalment anomenem “escena” i proposa noves maneres d’abordar la relació intèrpret-públic-obra. L’artista inter-media és aquell que identifica la naturalesa del seu projecte i s’apropia del llenguatge o medi artístic idoni per a vehicular i potenciar la seva proposta.

Programa del curs

1. Objectius del curs

 • Explorar la relació entre arts visuals i arts escèniques.
  Aportar una visió actualitzada de com els artistes contemporanis integren allò escènic en la seva obra i de com l’escena actual integra els recursos propis de les arts visuals.
 • Comprendre, mitjançant la pràctica, quins mecanismes operen en la teatralitat i la creació escènica.
 • Compartir una mirada panoràmica sobre la creació visual i escènica actuals, en les seves diferents formes.
 • Incentivar els alumnes a integrar en la seva pràctica artística nous elements, conceptes, preguntes i referents que puguin qüestionar, multiplicar i redimensionar la seva obra.
 • Donar als alumnes les eines d’anàlisi i els recursos tècnics necessaris per tal que pugin abordar les seves pròpies creacions escèniques

2. Continguts

ORÍGENS del TEATRE
Teatre i Ritual

INTRODUCCIÓ A LA DRAMATÚRGIA I
Definició. Història. La tragedia grega. Exemples d’actualitat.

INTRODUCCIÓ A LA DRAMATÚRGIA II
Apunts per a un glossari apòcrif de l’escena

DRAMATÚRGIES DE LA PARAULA
Principals elements del text dramàtic. Logocentrisme vs teatre post-dramàtic

DRAMATÚRGIES DEL MOVIMENT
Antropologia del cos de l’actor: d’Artaud a Romeo Castellucci

DRAMATÚRGIES DE L’OBJECTE
Escena del monstre. Escena del moviment. Escena de la paraula. Escena dels invents. Escena de la memòria.

DRAMATÚRGIES DE L’ESPAI
De l’Espai buit de Peter Brook a les noves estètiques post-dramàtiques

PERFORMANCE, ACCIÓ, HAPPENING
Performance Art, Embodied Theater, Reenactment

ESCENES NÒMADES
Paisatge i deriva: del dadaisme a Rimini Protokoll

3. Metodologia

El curs es vertebra a partir d’una sèrie de pràctiques escèniques que els alumnes realitzaran en cada jornada. Cada pràctica anirà precedida per una sessió teòrica. La classe s’estructura en dues parts. En la primera part (1h) s’aborden continguts i es mostren referències d’artistes i obres relacionades amb el tema que es tracta. En la segona part (3h), els alumnes realitzen una pràctica escènica a partir del tema exposat. En aquesta part els alumnes realitzen un exercici a partir de pautes donades prèviament i en relació al tema d’estudi.

Durant el curs, s’estudiaran els principals recursos de la gramàtica escènica contemporània, relacionant-los amb les pràctiques i tradicions del passat. S’estudiaran exemples d’artistes d’actualitat que, desenvolupen una pràctica artística inter-media, hibridant arts visuals i arts escèniques.

Les sessions potenciaran el treball en grup. Es posarà èmfasi en el coneixement i l’ús dels codis, convencions i símbols teatrals, en la dinàmica actor-espectador i en la praxis com a actors-performers. S’incentivarà els participants a la creació de peces autònomes a partir dels recursos practicats per tal d’integrar la poètica pròpia en aquesta dinàmica.

A partir dels continguts i els exercicis realitzats a classe, es demanarà als alumnes que desenvolupin un projecte personal, que hauran de presentar a final de curs.

En cas que s’assoleixin els objectius, es contempla la realització d’un segon nivell més avançat el segon quadrimestre.

4. Criteris d’avaluació

 • Es valorarà l’assistència, la participació, una actitud positiva i dinàmica i la capacitat de treball en equip.
 • Es valorarà la capacitat d’integrar els conceptes i les eines d’anàlisi donades a les pràctiques escèniques i, també, la capacitat d’incorporar aquests recursos al treball personal de cada alumne.
 • Mínim d’assistència al 80% de les classes.

Bibliografia

 • “Diccionario de Símbolos” Juan Eduardo Cirlot. Editorial Siruela
 • “Diccionario del teatro: dramatúrgia, estètica, semiologia” Patrice Pavis. Ed Paidós
 • “Poètica” Aristòtil. Angle Editorial
 • “El teatro y su doble” Antonin Artaud. Ed Edhasa
 • “El espacio vacío. Arte y técnica del teatro” Peter Brook. Ed Península
 • “Estética de lo performativo” Erika Fischer-Lichte. Abada Editores
 • “Teatro Posdramático” Hans-Thies Lehmann Ed. CENDEAC
 • “Les pelerins de la matière. Theorie et praxis du théâtre”. Claudia et Romeo Castelucci. Les Solitaires Intempestifs Éditions
 • “Un teatre sense teatre” Ed. MACBA
 • “Escenes de l’Imaginari” Ed Institut del Teatre/Diputació de Barcelona
 • “L’art survivra a ses ruines” Anselm Kiefer. College de France/Fayard
 • “Seis lecciones de dibujo” William Kentridge. Ed El hilo de Ariadna
 • “Destrucción del padre” Louise Bourgeois. Ed Síntesis
 • “La vida possible de Christian Boltansnki”. Christian Boltanski, Catherine Grenier. Ed Casus Belli
Docent

Fèlix Pons Ferrer

Número d'hores
60h
Dates
5.10.21–08.2.22
Dies
Dimarts
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
Mitjà
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Condicions d'accés

Curs teòric-pràctic destinat a actors, directors, escenògrafs i artistes de diferents àmbits que vulguin explorar les connexions entre les arts visuals i les arts escèniques.

Es farà una selecció entre els interessats a partir de CV.

Enviar del 1 al 15 de setembre del 2021 a: permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte requisits + nom del curs

Màxim d'alumnes
12
Preu
466€ + 9€ assegurança + 100€ d’inscripció
TOTAL 575 €