Arts visuals & noves dramatúrgies – (Pràctiques de Creació Escènica Contemporània)

Curs teòric–pràctic destinat a artistes de tota mena i gent de diferents àmbits que vulguin explorar la relació entre les arts visuals i les arts escèniques.

Actualment les arts escèniques i les arts visuals, es nodreixen mútuament amb resultats sorprenents. Aquest diàleg obre un camp d’experimentació fecund per a l’artista contemporani. En aquest curs veurem com els principals creadors d’allò que anomenem ”noves dramatúrgies” utilitzen els recursos propis de l’escena i d’altres disciplines per a vertebrar les seves narratives i desplegar la seva poètica. A través d’una sèrie d’exercicis pràctics explorarem els recursos propis de la teatralitat contextualitzant–los en el marc de la creació contemporània.

Programa del curs

1. Objectius

 • Explorar la relació entre arts visuals i arts escèniques.
 • Aportar una visió actualitzada de com els artistes contemporanis integren allò “escènic” en la seva obra i de com l’escena actual integra els recursos propis de les arts visuals.
 • Conèixer i practicar els principals elements i recursos de la teatralitat i la creació escènica.
 • Abordar una mirada panoràmica sobre la creació escènica contemporània actual, en les seves diferents formes.
 • Incentivar els alumnes a integrar en la seva pràctica artística quotidiana nous elements i conceptes, que puguin qüestionar, multiplicar i redimensionar la seva obra.
 • Donar als alumnes les eines d’anàlisi i els recursos tècnics necessaris per tal que pugin abordar les seves pròpies creacions escèniques.

2. Metodologia

El curs consisteix en una sèrie de senzills exercicis escènics de caràcter pràctic, introduïts per una sessió teòrica. La classe s’estructura en dos parts. En la primera hora s’aborden continguts teòrics i es mostren referències d’artistes i obres relacionades amb el tema que es tracta. En la segona part, de caràcter pràctic, els alumnes realitzen una pràctica escènica a partir del tema exposat. En aquesta part els alumnes aborden formalment la pràctica escènica a partir d’exercicis o pautes donades en relació al tema d’estudi. Durant el curs, s’estudiaran els principals recursos de la gramàtica escènica contemporània, relacionant-los amb les pràctiques i tradicions del passat. S’estudiaran exemples d’artistes actuals que utilitzen aquests recursos en les seves creacions, posant especial interès en aquelles obres i artistes que hibriden arts visuals i arts escèniques. Les sessions potenciaran el treball en grup. S’entrenarà els alumnes en la lectura i l’ús dels codis i símbols teatrals, en dinàmica actor-espectador, en la praxis com a actors-performers, i en la creació de peces autònomes a partir dels recursos practicats per tal d’integrar la poètica pròpia en aquesta dinàmica.

A partir dels continguts donats a classe i els exercicis pràctics realitzats en grup, es demanarà als alumnes que desenvolupin un projecte personal, que hauran de presentar a final de curs.

3. Criteris d’Avaluació

 • Es valorarà l’assistència, l’actitud positiva i dinàmica i la capacitat de treball en equip.
 • Es valorarà la capacitat d’integrar els conceptes i les eines d’anàlisi donades a classe en els exercicis pràctics i també la capacitat d’incorporar aquests recursos al treball personal de cada alumne.
 • L’avaluació és contínua, per tant l’entrega dels treballs i l’assistència d’un 80% i la participació imprescindibles.

4. Continguts

 • ORÍGENS del TEATRE
  Teatre i Ritual
 • INTRODUCCIÓ A LA DRAMATÚRGIA I
  Definició. Història. Exemples d’actualitat. La tragèdia grega
 • INTRODUCCIÓ A LA DRAMATÚRGUIA II
  Apunts per a un glossari apòcrif de l’escena
 • DRAMATÚRGIES DE LA PARAULA
  Principals elements del text dramàtic. Logocentrsime vs teatre post-dramàtic
 • DRAMATÚRGIES DEL MOVIMENT
  Antropologia del cos de l’actor: d’Artaud a Romeo Castellucci
 • DRAMATÚRGIES DE L’OBJECTE
  Escena del monstre. Escena del moviment. Escena de la paraula. Escena dels invents. Escena de la memòria.
 • DRAMATÚRGIES DE L’ESPAI
  De l’Espai buit de Peter Brook a les noves estètiques post-dramàtiques 
 • PERFORMANCE, ACCIÓ, HAPPENING
  Performance Art, Embodied Theater, Renactment
 • ESCENES NÒMADES
  Paisatge i deriva: del dadaisme a Rimini Protokoll

Bibliografia

 • “Diccionario del teatro: dramatúrgia, estètica, semiologia” Patrice Pavis. Ed Paidós
 • “Poètica” Aristòtil. Angle Editorial.
 • “El espacio vacío. Arte y técnica del teatro” Peter Brook. Ed Península
 • “El teatre i el seu doble” Antonin Artaud
 • “Estética de lo performativo” Erika Fischer-Lichte. Abada Editores
 • “Teatro Posdramático” Hans-Thies Lehmann Ed. CENDEAC
 • “Les pelerins de la matière. Theorie et praxis du théâtre”. Claudia et Romeo Castelucci. Les Solitaires Intempestifs Éditions 
 • “Un teatre sense teatre” Ed. MACBA
 • “Escenes de l’Imaginari”Ed Institut del Teatre/Diputació de Barcelona
 • “Veritat i mentida: heretgía i sentit comú per a l’actor” David Mamet Alba Editorial
 • “Manifestos d’Avantguarda. Antologia” Edicions 62
 • “Qué es el cine” André Bazin. Ediciones Rialp
 • “L’art survivra a ses ruines” Anselm Kiefer. College de France/Fayard
 • “Breve Historia de la Sombra”. Victor I. Stoichita. Ediciones Siruela
 • “Diccionario de Símbolos” Juan Eduardo Cirlot. Editorial Siruela
 • “Un bàrbar al jardí” Zbigniew Herbert. La Breu Edicions
Docent

Fèlix Pons Ferrer
www.arsenic.cat
Instagram
Facebook

Número d'hores
60h
Dates
3.10.19–6.2.20
Dies
dijous
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
mig
Màxim d'alumnes
15
Preu
470€ + 100€ d’inscripció