Art i acció social. Art, activisme i estètiques contemporànies

En aquest curs, s’aborden els aspectes i aplicacions socials de l’art. S’analitza a nivell teòric les diferents propostes de les pràctiques socials en l’art contemporani i es treballen metodologies d’investigació de les ciències social, així com els aspectes ètics i estètics de les propostes artístiques en aquest àmbit. Paral·lelament, es proposa una pràctica en la qual les persones participants dissenyaran i realitzaran, en petits grups o individualment, les seves pròpies propostes artístiques vinculades a fets socials, tenint en compte els assumptes ètics i estètics d’aquesta forma d’art.

En cas de confinament aquest curs continuarà on-line.

Programa del curs

1. Objectius

 • Reflexionar sobre els aspectes i aplicacions socials de l’art.
 • Conèixer moviments i estètiques contemporànies vinculades a l’acció social.
 • Aprendre eines d’investigació social en base a les arts.
 • Fer un procés de recerca i creació vinculat a una qüestió social.

2. Continguts

En aquest curs, s’aborden els aspectes i aplicacions socials de l’art. S’analitza a nivell teòric les diferents propostes de les pràctiques socials en l’art contemporani i es treballen metodologies d’investigació de les ciències social, així com els aspectes ètics i estètics de les propostes artístiques en aquest àmbit. Es reflexionarà sobre l’art crític, l’art polític, la creació comunitària i la investigació en base a les arts a partir de casos pràctics que aborden el context penitenciari, el biomèdic, la salut mental, les dictadures i altres, tenint en compte la perspectiva de gènere i decolonial així com els condicionants socioeconòmics. Es presentaran tanmateix propostes d’artistes que han centrat les seves pràctiques en la col·laboració i l’acció social.

Paral·lelament, es proposa una pràctica en la qual les persones participants dissenyaran i realitzaran, en petits grups o individualment, les seves pròpies propostes artístiques vinculades a fets socials, tenint en compte els assumptes ètics i estètics d’aquesta forma d’art.

3. Programa

 • Introducció
  • Estètiques contemporànies i formes socials de l’art. Vincles entre metodologies d’investigació social i pràctiques artístiques
 • La pràctica artística situada
  • La corporalitat i els feminismes com a metodologia d’investigació i creació.
  • Aspectes ètics i estètics de les arts participades.
 • Investigació-creació en la pràctica
  • Sistema penitenciari i escriptura creativa.
  • Les arts del moviment com a resistència a la institució biomèdica.
  • Territorialitats perifèriques i creació comunitària.
  • Circ contemporani a les aules.
  • Estats totalitaris i performance.
 • Investigar amb l’art
  • Investigar amb l’art: una revisió critica. L’art etnogràfic i l’etnografia des de l’art. El dispositiu artístic, el seu abast, funció i crítica.
 • L’art crític
  • Art i política, formes de l’art crític, l’art com a forma de resistència.
 • L’art desinstitucionalitzant
  • Art, clínica y l’exercici polític de pensar
  • La desinstitucionalització de la psiquiatria. Intervencions artístiques.
 • La forma del pensament
  • Relació entre paraula i imatge amb eines plàstiques, audiovisuals i interactives.
 • Del col·lectiu al col·laboratiu per Marcel·lí Antúnez.
  • Teoria dels Àmbits. Forma de treball col·lectiu en la Fura dels Baus, Els Rinos i Erro Genético en els anys 80 ‘.
  • Sistematúrgia. Introducció als processos de participació interactiva a través d’instal·lacions i performances 1992–2014.
  • Metodologies Col·laboratives. Treballs col·laboratius en les instal·lacions Metamembrana i Alsaxy, en acció de carrer Tracapello i en les obres visuals Traspassant Murs i Milcaps, totes dues amb col·lectius desfavorits
 • Treball Final
  • Treball teòrico-pràctic d’investigació-creació tutoritzat.


4. Metodologia

Combinarem l’estudi teòric de textos i el visionat de documents audiovisuals amb exercicis per a problematitzar-los i posar en pràctica els conceptes treballats.

5. Criteri d Avaluació

Assistència i participació. A més, al finalitzar el curs es demanarà una pràctica teòrica o artística.

 • Exercicis pràctics sobre lectures obligatòries: presentació oral a partir d’una lectura crítica de textos sobre teoria de l’art, ciències socials i estètiques contemporànies 25 %
 • Diari de camp sobre les sessions teòriques i les activitats pràctiques. Es valorarà la capacitat reflexiva i crítica del procés d’aprenentatge 25%
 • Treball final de recerca: treball teòrico-pràctic en que es plantejarà una acció artística en un context social. Es valorarà la recerca teòrica del context i l’adequació de la intervenció artística als objectius plantejats 50%

Bibliografia

 • ANTÚNEZ, Marcel·lí (2016). Sistematúrgia. Barcelona: Polígrafa catalan.

 • BOURDIEU, Pierre. El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2010.
 • BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2008.
 • BUTLER, Judith (2007) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A
 • CLIFFORD, James. Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna. Barcelona: Gedisa, 2001.
 • DANOWSKI, Déborah y VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo (2018). ¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
 • DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. (1975). Kafka: Por una literatura menor. México: Ed. Era, 1978.
 • DENZIN, Norman K. i LINCOLN, Yvvonna S. (Coord). Manuals de Investigación Cualitativa Vol. IV. Métodos de recolección de y analisis de datos. Barcelona: Gedisa, 2015.
 • FONTDEVILA, Oriol (2018). El arte de la Mediación. Bilbao: Consonni.
 • FOSTER, Hal. El Retorno a lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001.
 • GARBAYO-MAEZTU, M. (2016). Cuerpos que aparecen. Performance y feminismos en el tardofranquismo. Bilbao: Consonni.
 • GARCÍA CANCLINI, Néstor. La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Madrid: Katz Editores, 2013.
 • LEPECKI, André. Agotar la danza. Performance y política del movimiento. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá , 2009.
 • LISETTE, Lagnado and other. Cultural Anthropophagy. The 24th Bienal de Sao Paolo 1998. London: Afterall Books, 2015.
 • MARCUS, George. Ethnography through thick and thin. Princeton: Princeton University Press, 1998.
 • MARXEN, Eva. Diálogos entre arte y terapia. Del arte psicótico al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones. Barcelona: Gedisa, 2011.
 • MARXEN, Eva. La etnografía desde el arte. Alteridades, 37, 7–22, 2009.
 • PAITUVÍ, Marissa. (2019). Oncogrrrls, narrativas colaborativas sobre el cáncer de mama. Autoetnografía de una micro-utopía. En S. Fernández-Garrido y E. Alegre-Agís, Autoetnografías, cuerpos y emociones (II): Perspectivas feministas en la investigación en salud. Lleida: URV.
 • PRECIADO, Paul B. (2008). Testo yonqui. Madrid: Espasa Calpe, S. A.
 • RANCIÈRE, Jaques. El espectador emancipado. Castellón: Ellago Ediciones, 2010.
 • REBENTISCH, Julianne (2018). Estética de la Instalación. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
 • ROSLER, Martha (2017). Clase cultural. Art y gentrificación. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
 • SANSI, Roger. Art, Anthropology and the Gift. Londres: Bloomsbury Academic, 2015.
 • SCHNEIDER, Arnd and WRIGHT, Christopher (ed.). Between art and anthropology. Contemporary ethnographic practice. Oxford: Berg , 2010
 • ZAFRA, Remedios (2015) Ojos y Capital. Bilbao: Consonni.
 • HANTELMANN, Dorothea von (2017). Cómo hacer cosas con arte. Bilbao: Consonni.

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.