Massana PermanentPreinscripció i matrícula

Sessió informativa

Segon quadrimestre: 11/01/17 a les 18:30h.

Requisits d'accès

Enviament de 3 imatges del treball i una carta de presentació només en els cursos de:

 • Construir imatges del projecte 
 • Fabricació d'instruments musicals-la caixa d'eines
 • La figura i les representacions del cos

Enviament de carta de presentació:

 • Instal·lacions interactives. Disseny i producció d'experiències immersives
 • On light. Disseny i il·luminació
 • Què en fem dels llibres? Difusió i distribució editorial

En els altres cursos NO es requereix cap requisit.

Calendari de preinscripció i matrícula

CalendariSegon quadrimestre
Preinscripció telemàtica als cursos Del 9 al 27/01/17
Publicació web dels cursos (vacants, complerts, anul·lats) 02/02/17
Matriculació Del 3/02 al 10/02/17
Retorn de preinscripció A partir del 20/03/17 (ambdós inclosos)
Data d'inici dels cursos Setmana del 20 al 25 de febrer 2017
Finalitzen els cursos mes de juny 2017

NOTA: L'Escola Massana, la UAB i el Consorci d'Educació de Barcelona es reserven el dret de canviar aquestes dates.

Condicions de la inscripció

 • Quota d'inscripció: 100 € per curs. Si voleu fer més d’un curs cal fer una inscripció per cada curs.
 • Els cursos que no arribin al mínim d'inscripcions establert no es programaran; en aquest supòsit es retornarà la quota d'inscripció (100 €) i no es procedirà al cobrament de la matrícula.
  • Si heu fet el pagament amb targeta, el retorn es farà pel mateix sistema.
  • Si he fet el pagament amb el codi de barres haureu d'aportar al centre abans de la data de retorn de l'import, la fotocòpia del full de la llibreta bancària ( si el titular és una altra persona caldrà fotocòpia del DNI i autorització expressa per fer el retorn a aquest compte bancari).
  • L'estudiant podrà optar, si així ho considera, pel canvi d'inscripció a un altre curs si el que vau escollir inicialment no es realitza.

Condicions de la matrícula

 • Import de la matrícula: segons el curs.
 • El pagament de l'import total del curs es fa en un únic pagament.
 • Els alumnes i ex-alumnes que hagin cursat estudis oficials de l'Escola Massana (Batxillerat Artístic - CFGS - GUAD - GRAU AAD) tenen un descompte del 5% sobre el preu de la matrícula. És necessari presentar el document acreditatiu en el moment de la matrícula.
 • Els alumnes que durant el curs 2016/2017 es matriculin a més d'un curs tindran una bonificació del 5% en la resta dels cursos, que sempre es realitzarà en el curs/cursos de menor import.
 • L'alumne/a tindrà dret a la devolució de la taxa de matrícula (sempre que no hagin començat els cursos), presentant una justificació de malaltia greu, hospitalització, accident o qualsevol circumstància excepcional. Un cop començat el curs no es retornarà l'import de la matrícula sota cap concepte.
 • Una vegada iniciat el curs no es podrà realitzar cap canvi de curs

RECORDEU

 • És important que verifiqueu al web si el vostre curs es realitza.
 • Si no us matriculeu en el curs preinscrit en les dates establertes, perdreu el dret de matrícula.
 • El pagament mitjançant codi de barres s'ha de realitzar durant els 2 dies següents a la preinscripció i a la matrícula.

Totes les persones que han realitzat la preinscripció en els cursos que es fan, estan acceptades i poden fer la matrícula en el curs corresponent. No cal cap altra confirmació.

L'Escola Massana, la UAB i el Consorci d'Educació de Barcelona es reserven el dret a modificar les dades que conté aquesta publicació i/o web.