Preinscripció i matrícula

Cursos amb requisits d’accès

 • Pintura: La figura i la representació del cos
  Enviament de 3 imatges del treball i una carta de presentació.

 • Art i acció social 
  Enviament de CV

 • Cinema i audiovisual contemporani
  Enviament de carta de presentació a permanent@escolamassana.cat

La resta de cursos NO requereix cap requisit.

Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari2n quadrimestre
Preinscripció telemàtica als cursos 8–26.1.18
Publicació al web dels cursos vacants, complerts i anul·lats 5.2.18
Matriculació 5–12.2.18
Retorn de la inscripció A partir del 9.2.18
Data d’inici dels cursos Setmana del 5.3.18
Finalitzen els cursos (data màxima de finalització en funció de la durada del curs) 26.6.18

NOTA: L’Escola Massana, la UAB i el Consorci d’Educació de Barcelona es reserven el dret de canviar aquestes dates.

Condicions de la inscripció

 • Quota d’inscripció: 100 € per curs. Si voleu fer més d’un curs cal fer una inscripció per cada curs.
 • Els cursos que no arribin al mínim d’inscripcions establert no es programaran; en aquest supòsit es retornarà la quota d’inscripció (100 €) i no es procedirà al cobrament de la matrícula.
  • Si heu fet el pagament amb targeta, el retorn es farà pel mateix sistema.
  • Si he fet el pagament amb el codi de barres haureu d’aportar al centre abans de la data de retorn de l’import, la fotocòpia del full de la llibreta bancària ( si el titular és una altra persona caldrà fotocòpia del DNI i autorització expressa per fer el retorn a aquest compte bancari).
  • L’estudiant podrà optar, si així ho considera, pel canvi d’inscripció a un altre curs si el que vau escollir inicialment no es realitza.
  • L’edat mínima per accedir als cursos de Massana Permanent és de 18 anys en el moment de la inscripció.

Condicions de la matrícula

 • Import de la matrícula: segons el curs.
 • El pagament de l’import total del curs es fa en un únic pagament.
 • Els alumnes i ex-alumnes que hagin cursat estudis oficials de l’Escola Massana (Batxillerat Artístic - CFGS - GUAD - GRAU AAD) tenen un descompte del 5% sobre el preu de la matrícula. És necessari presentar el document acreditatiu en el moment de la matrícula.
 • Els alumnes que durant el curs 2017–2018 es matriculin a més d’un curs tindran una bonificació del 5% en la resta dels cursos, que sempre es realitzarà en el curs/cursos de menor import.
 • L’alumne/a tindrà dret a la devolució de la taxa de matrícula (sempre que no hagin començat els cursos), presentant una justificació de malaltia greu, hospitalització, accident o qualsevol circumstància excepcional. Un cop començat el curs no es retornarà l’import de la matrícula sota cap concepte.
 • Una vegada iniciat el curs no es podrà realitzar cap canvi de curs
 • Els alumnes matriculats a Massana Permanent NO poden fer ús de les instal·lacions de l’Escola fora del seu horari ni en altres tallers o aules que no siguin les assignades pel seu curs.

RECORDEU:

 • És important que verifiqueu al web si el vostre curs es realitza.
 • Si no us matriculeu en el curs preinscrit en les dates establertes, perdreu el dret de matrícula.
 • El pagament mitjançant codi de barres s’ha de realitzar durant els 2 dies següents a la preinscripció i a la matrícula.

Totes les persones que han realitzat la preinscripció en els cursos que es fan, estan acceptades i poden fer la matrícula en el curs corresponent. No cal cap altra confirmació.

L’Escola Massana, la UAB i el Consorci d’Educació de Barcelona es reserven el dret a modificar les dades que conté aquesta publicació i/o web.