Introducció a la Il·lustració

Aquest curs proposa un apropament a la il·lustració des de dues vessants: l’observació i la pràctica. Aprendrem a conèixer e identificar el llenguatge visual de la il·lustració (narrativa de la imatge, composició, temporalitat, color, enquadrament, etc.) igualment veurem les diferents àrees on es pot trobar la il·lustració:  literatura, premsa disseny, aplicació a producte, nous formats audiovisuals, publicitat etc.

Practicarem amb les nostres pròpies il·lustracions a partir de propostes d’exercicis, basant-nos sempre en una idea concreta o en un text.

 

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu del curs es que l’alumne aprengui els conceptes i les eines necessàries per a poder crear il·lustracions pròpies.

2. Continguts

Els continguts del curs partiran del coneixement dels elements que conformen el llenguatge de la imatge il·lustrada i les tècniques necessàries per desenvolupar un projecte propi (llapis, aquarel·les, tintes, stamps, collage, etc.).

Anàlisi i observació dels recursos del llenguatge visual que utilitza la il·lustració:

 • Narrativa de la imatge (símbol, el·lipsi, metàfora, etc.)
 • Temporalitat
 • Composició
 • El color i el seu missatge
 • Enquadrament o enfocament
 • Formats adequats
 • Tècniques (llapis, tintes, collage, etc.)

En aquest primer curs és important entendre que la il·lustració sempre vehicula una idea o un missatge. Per tant, s’allunya de la idea de dibuix decoratiu que erròniament s’acostuma a tenir. En aquest sentit, treballarem a partir de textos, idees i conceptes concrets.

2.1. Construcció d’imatges pròpies:

A partir de tot el que s’hagi tractat a través de la fase d’anàlisi i d’observació, haurem de prendre posició i ser capaços de construir imatges il·lustrades des d’una mirada personal.

Aquesta serà la pràctica del taller en el qual, a través d’exercicis, posarem a prova tots els coneixements que hem anat adquirint.

3. Metodologia

El curs consisteix en exercicis curts i propostes de treball, cada una de les quals tindrà una durada determinada que pot variar d’una a dues setmanes.

Al començament de cada activitat sempre hi haurà una part d’anàlisi i observació.

L’exposició dels exercicis serà una part important, ja que posarem en comú els treballs, intercanviant opinions i plantejant possibles conclusions.

4. Criteri d’avaluació

 • Presentació dels projectes i exercicis plantejats durant el curs.
 • L’assistència al taller és essencial per poder avaluar el procés de treball i els objectius a assolir durant el curs.
 • Assistència presencial a classe amb un mínim d’un 80%.

Bibliografia

 • BENNETT, Cat. The Confident Creative. Findhorn Press, Scotland UK, 2010.
 • BERGER, John. Sobre el dibujo. Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
 • SALISBURY, Martin. Ilustración de libros infantiles. Editorial Acanto, Barcelona, 2005.
 • WIGAM, Mark. Pensar Visualment. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2007.
Docent

Àfrica Fanlo
www.africafanlo.com

Número d'hores
60h
Dates
23.2.22–8.6.22
Dies
dimecres
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Condicions d'accés

El curs va dirigit a persones que vulguin fer una primera aproximació al món de la il·lustració.

Màxim d'alumnes
15
Preu
100€ inscripció + 466€ matrícula +9€ assegurança
TOTAL 575€