Apertus 01. In-Between/Entremig narratives i imaginaris del lloc