Sessions informatives online 2021 de Cicles Formatius

Inscriu-te

Dates

Arts Aplicades al Mur i Tècniques Escultòriques - 25.3.21 12.00h

Art Tèxtil i Modelisme Industrial - 25.3.21 17.00h

Joieria i PIDOD - 26.3.21 12.00h

Gràfica Impresa i Il·lustració - 26.3.21 17.00h

Il·lustració i PIDOD - 15.4.21 12.00h

Gràfica Impresa i Arts Aplicades al Mur - 15.4.21 17.00h

Joieria i Tècniques Escultòriques - 16.4.21 12.00h

Art Tèxtil i Modelisme Industrial - 16.4.21 17.00h