Sessions informatives online 2021 de Batxillerat

Inscriu-te

Veure la darrera sessió informativa virtual

Dates

11.3.21, 19.00–20.30h (No queden places)

12.4.21, 19.00–20.30h (No queden places)

21.4.21, 19.00–20.30h