Meta-Màtica. Taller d’autoedició i impressió amb tipus mòbils dirigit per L’Automàtica

Proposem una experiència d’aprenentatge intensiu que combina continguts pràctics i teòrics per la conceptualització, disseny i producció d’una publicació realitzada en una impremta de tipus mòbils. Amb aquesta iniciativa L’Automàtica ofereix la possibilitat de realitzar un treball experimental i en profunditat aprofitant la infraestructura de la impremta. Aquest treball es durà a terme amb un equip docent compost per membres de L’Automàtica altament experimentats amb aquest tipus de treballs, ja sigui des de la seva vessant més tècnica com des de la creativa i conceptual. 

Programa

El curs s’impartirà simultàniament a l’Escola Massana i al taller de l’Automàtica, on es disposarà de més de 150 caixes tipogràfiques de plom i 80 de fusta. L’objectiu central del curs és dur a terme projectes amb diferents processos de desenvolupament, generant sessions de conceptualització, disseny i producció en equip i individualment. Paral·lelament a l’exercici pràctic, intercalarem les jornades de treball amb breus sessions de contextualització històrica, de teoria de composició tipogràfica i referents interdisciplinaris de l’autoedició significatius per a dotar de continguts a l’experiència del taller.

1. Objectius

 • Conèixer i assimilar els processos i tècniques de la impressió tipogràfica amb la finalitat d’habilitar als/les alumnes per a realitzar, de la forma més autònoma possible, futurs projectes personals que incorporin aquestes tècniques en projectes gràfics i editorials.
 • Familiaritzar-se amb el llenguatge, el material, la maquinària i les eines emprades a la impremta tipogràfica.
 • Descobrir i analitzar el context i l’estat actual de les pràctiques d’autoedició.
 • Desenvolupar el sentit crític, experimental i creatiu en els processos de disseny.
 • Aprendre a interrelacionar els treballs de creació individual amb la creació col·lectiva, conformant una publicació on diversos valors es posen en qüestionament.
 • Posar en valor el patrimoni material i immaterial que suposa la recuperació de maquinària i coneixements mal anomenats obsolets i com aquests esdevenen un element complementari importantíssim pel domini de les noves tecnologies.

2. Continguts

 • Presentació de L’Automàtica, història de l’associació i possibilitats de la impremta.
 • Impressió amb tipus mòbils.
 • Conceptes i eines bàsiques per a la composició tipogràfica.
 • Optimització d’espais, materials i màquines.
 • Disseny, letterpress i processos creatius d’impressió.
 • Producció gràfica i autoedició.

3. Metodologia

El curs és presencial i els alumnes tindran accés immediat a tot el material i maquinària de L’Automàtica. Es treballarà amb un mestre de taller de referència. El curs té com a objectiu realitzar una publicació íntegrament a la impremta de L’Automàtica. Cada publicació requerirà un treball creatiu col·lectiu (de definició consensuada de les característiques de la publicació) i individual (generant continguts per a la publicació).

4. Criteri d’Avaluació

El taller és, en essència, pràctic. El treball durant les hores de taller i l’assistència seran els criteris bàsics per a l’avaluació de l’alumne.

L’alumne ha d’haver assistit al 80% de les classes.

Bibliografia

 • MARTÍNEZ DE SOUSA, José. Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas. Trea, Gijón, 2001.
 • VV.AA. Fully Booked. Ink On Paper. Design & Concepts for New Publications. Gestalten, Berlin, 2013. 
Docent

Ferran Fandos, Marc Torrent 
http://www.lautomatica.org/

Número d'hores
60h
Dates
inici del 24 al 28 de febrer
Dies
per confirmar
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

dirigit a estudiants, professionals o persones interessades en el món de la impressió tipogràfica i l’autoedició.

Màxim d'alumnes
15
Preu
500€ + 100€ d’inscripció
Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament