Edició gràfica i publicacions

Curs adreçat a escriptors, creadors gràfics i artistes visuals interessats en el món del llibre i les publicacions que vulguin explorar nous suports i formes de producció i distribució. L’edició gràfica i la publicació, com a pràctica artística, es desplega a través d’un ampli ventall de tècniques i procediments que amplien la idea de lectura dins i fora de l’objecte publicat. Forma i contingut es conjuguen en la producció d’artefactes que exploren les possibilitats de la publicació com a mitjà especulatiu.

Edició gràfica i publicacions combina una part pràctica i una de casos estudi amb la finalitat de conèixer i definir un marc de condicions de producció propi que pugui tenir continuïtat més enllà del curs.

Programa del curs

Docents convidats

Aquesta nova edició compta amb la presència i suport de tres docents estrictament vinculats al món de l’edició gràfica.

Patricia Martin: al capdavant de la impremta i estudi de disseny Do The Print, juntament amb Edgar Prieto, el seu treball aprofundeix en la vida que hi ha més enllà del paper i de l’objecte imprès, realitzant un munt de tallers, intervencions i residències artístiques.

https://dotheprint.es/do-the-print/

Enrique Doza: coordinador de l’espai creatiu Tiendaderecha i editor del projecte editorial TD Papeles, centrada en la producció de fanzines breus, Enrique genera pensament contracultural i qüestionament social, tant amb la seva obra com amb l’obra de qui edita.

http://tdpapeles.info/
http://tiendaderecha.blogspot.com/

Ariadna Serrahima: fundadora, juntament amb el seu germà Guillem, de l’editorial IF Publications, un projecte d’activació de pensament indisciplinat, conjugant el cosmos creatiu i artístic a través d’obra publicada. És també, de forma destacada, fundadora de l’estudi Oficina De Disseny, membre de L’Automàtica i fundadora de TD Papeles.

http://if-publications.org/ca/
http://oficinadedisseny.net/
https://www.lautomatica.org/

1. Objectius

Els objectius del curs es basen en oferir els recursos i els instruments necessaris perquè l’alumne es pugui endinsar en l’àmbit de les publicacions d’una manera creativa i raonada, i comprendre la relació entre el seu treball i les diferents tendències formals i narratives que s’estan donant en l’art contemporani.

2. Continguts

Els continguts del curs es treballen des d’una perspectiva pràctica i teòrica a través del treball de producció al taller i de l’aproximació a diferents projectes editorials d’àmbit local i internacional.
La part pràctica aborda les diferents fases del projecte editorial (preproducció/ producció/postproducció) a través de processos d’experimentació amb el llenguatge, suports i formats, eines de maquetació i tècniques de reprografia. En cada sessió es durà una mostra de publicacions que serveixen d’exemple i dialoguen amb els continguts del curs, així com també referències a projectes de diversos formats que d’una manera o una altra investiguen i experimenten amb la publicació més enllà de la seva dimensió objectual.

Al llarg del curs es realitzaran visites a estudis, impremtes i arxius per tal d’ampliar el contingut del mateix.

2.1. Tècniques i procediments transversals al curs

 • Documentació i síntesi d’informació relativa al projecte editorial
 • Infografies i altres sistemes d’organització d’informació
 • Disseny i narrativa editorial
 • El paper: característiques, comportaments i possibilitats expressives
 • Pre-maqueta i maqueta cega
 • Composició: forma-contingut
 • Maquetació directa i  maquetació digital
 • Tipografia
 • Correcció i maqueta final
 • Preparació d’arxius i optimització
 • Tècniques de reprografia: risografia, xerografia, offset i offset digital, tampografia i estampació.
 • Impressió a una i a dues tintes i quadricromia
 • Tipologies d’enquadernació: plecs, grapes, gomes, encolats, cosits, etc.
 • Altres acabats i suports: stamping, lettering, encartats, perfilats, fusors, lacats, etc.
 • Packaging i sistemes de protecció
 • Presentació i difusió de la publicació

2.2. Introducció

 • Presentació del curs.
 • Context en el que es produeixen les publicacions: necessitat i condicions a l’hora de publicar.
 • El llibre. La publicació gràfica. El projecte editorial.
 • Mapa de projectes editorials internacionals i locals: Alias Editorial, Roma Publications, Paraguay Press, Spector Press, TD Papeles, Lindero Libros, Save As...Publications, Do the print, Impremtes Freinet, entre d’altres.

2.3. Pàgina Singular

 • Edició que es desenvolupa en una sola pàgina: la unitat mínima de publicació, concreció i síntesi.
 • Referències a projectes especialitzats en aquest tipus d’edició i d’altres que treballen en aquesta línia de forma eventual:
 • Wallpaper Magazine, Peep Show, “JIngle” de Laia Estruch, “L’infern” d’Anna Dot, edicions de l’Automàtica, etc.

2.4. Publicació breu: el fanzine i les seves variacions.

 • Recorregut per la producció i cultura del fanzine des dels seus precedents fins a l’actualitat: samizdat, Dada, Fluxus, referents de la cultura DIY dels seixanta i setanta fins la contemporaneïtat.

2.5. Projecte editorial

 • La producció de publicacions des d’una línia editorial que es desplega en una continuïtat o periodicitat determinada.
 • La figura de l’editor com a agent que es fa càrrec de la realització d’una publicació de contingut propi o aliè, amb la possibilitat d’establir col·laboracions.
 • Enric Farrés-Escofet, Biel Books, Enrique Doza, Hola Ediciones, Cru, Mark Petzinger, Anòmia, MUNT, If Publicationss, etc.

2.6. Serialitat

 • Creació d’una col·lecció de publicacions que defineixi una línia discursiva determinada, atenent a qüestions de contingut i forma.
 • Parque Nacional, This is not a Copy, Libros por fascículos, The social life of the book, Cine Quieto, Céline Duval, etc.

2.7. Distribució

 • La posada en circulació de la publicació com a part del procés de producció.
 • Possibilitats amb finalitat comercial: fires, llibreries, biblioteques, arxius, botigues online, etc.
 • Formes alternatives de distribució.
 • Mail art, Soy Sauce de Francesc Ruiz, Gutter Fest, The Kiosk, NY Art Book Fair, Fatbottom, San Serriffe, Arxiu del MACBA, Fanzinoteca ambulant, etc

2.8. Més enllà del llibre

 • Potencial del llibre per a activar projectes artístics i espais de exhibició i circulació.
 • La dimensió performativa del llibre i de la seva lectura.
 • Dominique Hurth, Salon fur Künstbuch, Sala de lectura, Gotelé, Fluorescer, Better Books, Dora García, Cosey Fani Tutti, etc.

3. Metodologia

La metodologia del taller s’adaptarà al perfil de l’alumnat essent essencialment autònoma i transdisciplinar. A partir de l’especificitat dels dos perfils docents, i de l’enfoc teòric i pràctic, s’abordaran les diferents fases del projecte editorial tals com la conceptualització, la formalització i la distribució dels resultats obtinguts.

4. Criteri d Avaluació

 • L’avaluació es durà a terme en funció del seguiment al llarg del curs. Es valorarà la capacitat d’investigar en els processos de creació individual així com la iniciativa de cooperar en un ambient de treball col·lectiu.
 • S’avaluarà solament a l’alumne amb un 80 % mínim d’assistència.

Bibliografia

 • CHADWIK, Helen (2015). The Library of Helen Chadwick. The social life of the book. Amsterdam, Paraguay Press.
 • STADLER, Matthew (2015). What are margins? The social life of the book. Amsterdam, Paraguay Press. Tuazon, Oscar (2011). Haciendo libros. Vitoria - Gasteiz, Centro Cultural Montehermoso.
 • PHILLPOT, Clive (2013). Booktrek. Selected Essays on Artists Books 1972–2010. Zurich, Ringier & Las prisas du Réel.
 • ANDERSON, Simone (2002). Fluxus necessarius. The Ellsworth Snyder Collection of Fluxus Multiples and Ephemera. EEUU, Glenn Horowitz Bookseller.
 • DAVIET, Thery (2013). Bibliothèque de un Amateur. Richard Prince s Publications 1981–2014. Italia, Viaindustriae publishing.
 • S. UGELSTAD, Caroline. ED- (2010). Ken Friedman Fluxus Collection. Noruega, Henie Onstad Art Centre.
 • AAVV (2012). We would like to learn, and we are working on a book. This book is a classroom. Germany. Passenger books.
 • MUNTADAS, Antoni (1989). 10 Proyectos / 10 Textos. Holanda, GALERÍA Vandrés y Antoni Mercader.
 • CARRIÓN, Ulises. (1975): The new art of making books. México, Plural: Crítica y literatura - Excelsior. Lippard, Lucy, (1997) Six Years. The dematerialization of the art object from 1966 to 1972. Univerity of California Press.
 • VINCENT, Leon H. (2009): El bibliofáto. Un coleccionista de libros. Barcelona, ​​Periférica.
 • HEBERT, Stine y SZEFER, Anne (eds.) (2009): “Institucional experimentos between aesthetics and activism” (JonasEkeberg), “The inner and outer form of self-Organization” (Maibritt Borgen) SELF-ORGANIZATION. Londres, Open Editions.
Docent

Marc Torrent
www.marctorrent.com
www.lautomatica.org
sandre.bandcamp.com
www.muntzine.com

Docents convidats
Patricia Martin
Enrique Doza
Ariadna Serrahima

Número d'hores
60h
Dates
21.2.22–20.6.22
Dies
Dilluns
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Màxim d'alumnes
15
Preu
100€ d’inscripció + 531€ matricula+ 9€ assegurança