Dibuix: Tècniques d’acostament a la percepció i expansió mental

... Si el nostre estudi té a veure amb un objecte relacionat amb l’anatomia o la història natural, etc., les observacions aniran acompanyades d’esbossos, doncs, a més d’altres avantatges, l’acte de descriure alguna cosa disciplina l’atenció, obligant-nos a abastar la totalitat del fenomen estudiat i evitant, doncs, que s’escapin detalls de la nostra atenció, que sovint passen desapercebuts en una observació ordinària ...

Aquestes paraules són del pare de la neurobiologia moderna, Santiago Ramón y Cajal i es refereixen a la importància del dibuix per a aprofundir l’educació, la visió i la concentració.

Programa del curs

1. Objectiu del curs

L’objectiu del curs és capacitar als estudiants i/o als professionals de les arts, de l’arquitectura, del disseny, etc…, a conscienciar-se enfront de les problemàtiques de l’observació de la “realitat”, amb l’intent d’aconseguir deixar anar i generar idees i visions interiors, a través del dibuix o d’altres tècniques expressives.

En un món que està cada vegada més enfocat a les noves tecnologies i a les resolucions dels problemes creatius a través de diferents dispositius, ens sembla necessari tornar a despertar les nostres parts sensorials i a entrenar l’utilitzo del cervell i de la mà/cos, com a eines en total connexió amb la part sensible de la ment, on es troben i neixen, imprescindiblement, les idees i els somnis.

Per aquestes raons és molt important proporcionar a l’estudiant o al professional, les tècniques per a deixar anar la ment i conseqüentment la mà en total harmonia amb el cos i, d’aquesta manera, es podran aconseguir resultats més conscients i articulats sobre el que un vulgui expressar a través de les disciplines artístiques triades.

2. Contingut i metodologia del curs

El curs s’articularà en dues parts:

 • Teòrica
 • Práctica

En la part teòrica s’afrontaran els següents temes:

Introducció al curs / Principis bàsics de la *Gestalt (Teoria de la Forma) / Introducció a la meditació / Introducció a la visualització / Nocions de la història de la línia / Mètode Bruno *Munari / Mètode David Lynch / *Clase teòrica sobre com es construeixen les eines del dibuixant / Projeccions i discussions d’obres d’artistes seleccionats / Documentals sobre entrevistes a artistes fonamentals de les disciplines / Visites guiades al *Mater *Fad (Museu del *Disseny de Barcelona) / Artista o compositor convidat.

La part pràctica s’articula de la següent forma:

Introducció al curs pràctic / Practiques Sensorials / Dibuix del cos humà (Models Nus) / Dibuix sensorial mitjançant objectes no visibles / Dibuix a fosca / Dibuixos amb intercanvi rotatori cronometrat / Proves de velocitat d’execució / Construccions d’objectes inútils / arbres, fulles i animals (escolta i enregistraments) / *Ready *Made (sortides a la ciutat i al camp) / Dibuixar amb la boca / Dibuixar amb els peus.

Finalment, vull citar *Salman *Rushdie (encara que es refereixi a la “literatura”), per a posar l’accent en el concepte que subjeu al meu projecte de curs:

... El dibuix està fet a la frontera entre el jo i el món, i és durant l’acte creatiu quan aquesta línia limítrofa es difumina, es torna permeable i permet que el món flueixi en l’artista i l’artista flueixi en el món…

Bibliografia

 • MUNARI Bruno, Diseño y comunicación visual, GG Editor, Barcelona 2016
 • MUNARI Bruno, Fantasia, GG Editor, Barcelona 2018
 • MUNARI Bruno, Como nacen los objetos, GG Editor, Barcelona 2016
 • ARNHEIM Rudolf, Arte y percepción visual, Alianza Editorial, 1954
 • PALLASMAA Juhani, La mano que piensa, GG Editor, Barcelona 2009
 • MATTA-CLARK Gordon, Entrevistas, Puente Editores, Barcelona 2020
 • SMITH Harry, American magus, Paola Igliori Editor, New York 1996
 • INGOLD Tim, Lineas, una breve historia, Editorial Gedisa, Barcelona 2015
 • STEINER George, Gramaticas de la creación, Ediciones Siruelas
 • BORGES Jorge Luis, Libro de sueños, Alianza Editorial
 • CALVINO Italo, Seis propuestas para el próximo milenio, Siruelas Ediciones, Madrid 2018
 • TAPIES Antoni, El arte contra la estética, Ariel Editorial, Barcelona 1978
 • BERGER John, Sobre el dibujo, GG Editor, Barcelona 2011
 • LUSSU Giovanni, Altri fiumi, altri laghi, altre campagne, Stampa Alternativa, Viterbo 2014
 • PLATÓN, El Banquete, Gredos Ediciones, Barcelona 2014
 • SALOMÖN; El cantar más bello. El Cantar de los Cantares, Editorial Trotta, Madrid
 • POE Edgar Allan, Fílosofia de la composición, Langre Ediciones, 2017
 • MCKEE Robert, Story (El Guion), Alba Minus
 • LYNCH David, Atrapa el pez dorado, Random House, 2008

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.