CENTRIFUGACIONS III
DAVANT LA INCERTESA

Exposició PF

17.10.19–20.12.19
Espai Busquets

Centrifugacions és el títol d’un cicle d’exposicions que té com a objectiu mostrar anualment els millors projectes d’alumnes de l’Escola Massana. Vol ser un reconeixement als projectes que van assolir els millors propòsits als diferents plans d’estudi que s’imparteixen. 

A l’exposició es mostren projectes molt diversos, que van des dels més conceptuals als més formals; dels que han desenvolupat recerques sobre els materials i les tècniques, fins als que proposen reflexions sobre la funció de la imatge a la societat contemporània. Els treballs seleccionats reafirmen la importància dels processos de recerca en l’àmbit del disseny i de les arts visuals contemporànies, amb el convenciment que cal superar les disciplines i assumir un nou rol de l’artista i del dissenyador com a investigador i pensador. Des d’aquest nou rol, les arts visuals i els dissenys poden aportar pensament i coneixement més enllà del seu àmbit habitual d’actuació. Ho aconsegueixen amb una “centrifugació“ permanent, entesa com el moviment que permet “fugir del centre” i, per tant, traspassar les fronteres entre disciplines, entre espais i entre coneixements, amb l’objectiu de contaminar i contaminar-nos d’idees, de reflexions i de produccions que ens ajudin a millorar el nostre entorn. 

Aquesta tercera edició del cicle l’hem subtitulat _davant la incertesa amb la intenció de potenciar idees implícites en molts dels projectes presentats. Preocupacions i neguits que es transformen en accions, amb reflexions sobre la precarietat laboral, sobre la vulnerabilitat acadèmica i professional, sobre el desassossec que produeix el context de creació actual, sobre les estructures polítiques i culturals de producció, etc. En definitiva, sobre la certesa que els projectes en l’àmbit de l’art i el disseny poden actuar com a eines processuals per tal d’ajudar a assimilar, alleujar i fins i tot solucionar neguits, aportant coneixement útil per poder entendre i així poder respondre al nostre entorn complex. En aquest procés, es dissolen les hipotètiques fronteres entre allò polític, social i personal, esdevenint possibles i noves estratègies afectives de resolució de conflictes.