CENTRIFUGACIONS II
EXPERIÈNCIES ÍNTIMES A LA CIUTAT GLOBAL

Exposició

18.10.18–21.12.18

Inauguració
17.10.18
19.00h

Centrifugacions és el títol d’un cicle d’exposicions que té com a objectiu mostrar anualment els millors projectes d’alumnes de l’Escola Massana. Vol ser un reconeixement als projectes que van assolir els millors propòsits als diferents plans d’estudi que s’imparteixen. Aquesta segona edició es produeix en el context de la Biennal de Pensament Ciutat Oberta, programa molt ambiciós de l’Institut de Cultura de Barcelona amb la intenció de construir un debat obert sobre el paper de la ciutat en relació amb els grans corrents de pensament que avui es plantegen “el futur de la democràcia, l’explosió de les diferències, els reptes del canvi tecnològic o la vigència dels models urbans encara predominants”.

Per a l’Escola Massana ha estat un repte poder relacionar les reflexions implícites en els projectes del nostre alumnat amb uns propòsits tan ambiciosos. A l’exposició es mostren projectes molt diversos, que van des dels més conceptuals als més formals; dels que han desenvolupat recerques sobre els materials i les tècniques fins als que proposen reflexions sobre la funció de la imatge a la societat contemporània. Els treballs seleccionats reafirmen la importància dels processos de recerca en l’àmbit del disseny i de les arts visuals contemporànies, amb el convenciment que cal superar les disciplines i assumir un nou rol de l’artista i del dissenyador com a investigador i pensador. Des d’aquest nou rol, les arts visuals i els dissenys poden aportar pensament i coneixement més enllà del seu àmbit habitual d’actuació, amb una “centrifugació” permanent, entesa com el moviment que permet “fugir del centre” i, per tant, traspassar les fronteres entre disciplines, entre espais i entre coneixements, amb l’objectiu de contaminar i contaminar-nos d’idees, de reflexions i de produccions que ens ajudin a millorar el nostre entorn.

El subtítol d’aquesta segona edició de Centrifugacions, Experiències íntimes a la ciutat global, fa referència al fet que la majoria de projectes exposats proposen reflexions de caràcter global, però arrelades a experiències personals, en alguns casos molt íntimes. Els objectes, imatges i textos que podem veure a l’exposició són fruit d’un procés d’introspecció en què la separació entre l’espai i el temps es conforma com el lloc de significació i de satisfacció de desitjos.