Centrifugacions I
ÈXIT

Exposició

12.4.18–30.5.18

Inauguració
12.4.18
19.00h

ÈXIT és la primera de la sèrie d’exposicions Centrifugacions, un cicle que vol mostrar els millors projectes d’alumnes i exalumnes de l’Escola Massana. És un reconeixement als projectes de “matrícula”, projectes que van assolir amb èxit les seves metes a les diferents disciplines i plans d’estudi que s’imparteixen a l’Escola.
Aquesta primera edició de Centrifugacions, que es pot llegir com un relat individual o col·lectiu, convida a reflexionar sobre els conceptes d’èxit o fracàs, i a pensar sobre el sistema que guardona o compensa als ‘millors’.

Es presenten projectes molt diversos, que van des dels més conceptuals als més formals; dels que han desenvolupat recerques sobre els materials i les tècniques, fins als que proposen reflexions sobre la funció de la imatge a la societat contemporània.

Els treballs seleccionats afirmen la importància dels processos de recerca en l’àmbit del disseny i de les arts visuals contemporànies,  amb el convenciment que cal superar les disciplines i assumir un nou rol de l’artista i del dissenyador com a investigador. Des d’aquest nou rol, les arts visuals poden aportar pensament i coneixement més enllà del seu àmbit habitual d’actuació. I una “centrifugació” permanent, entesa com el moviment que permet “fugir del centre” i, per tant, traspassar les fronteres entre disciplines, entre espais, i entre coneixements, amb l’objectiu de contaminar i contaminar-nos d’idees i de reflexions que ens ajudin a millorar el nostre entorn.