«Que s’acabi aquesta comèdia de desdoblar en masculí i femení»

Pots recuperar i veure la Lliçó inaugural en aquest enllaç.

Lliçó inaugural amb la lingüista Carme Junyent.

Lloc
Sala d'Actes
Dates

Lliço inaugural - 3.11.21 12.00h