Vitralls. Introducció a la vidriera artística contemporànea

Introduir la tècnica tradicional del vitrall artístic, per culminar en una creació pròpia.

Adquirir coneixements bàsics d’origen i funció del vitrall en la seva història.

Composició dels materials, vidre i plom. Així com eines especifiques i ús de les mateixes.

Experimentar i investigar els materials i procediments, per al disseny i construcció d’una vidriera emplomada a mida.

Acabat i instal·lació.

Explorar la diversitat d’àmbits i camps creatius que es poden aplicar en aquest ofici.

Programa

1. Objectius

Introducció històrica i teòrica del vitrall contemporani. Excursió pel centre històric, per visualitzar vidrieres artístiques de Barcelona. Conèixer materials. Exercici de composició. Plantejament de proposta amb croquis, dibuixos a escala i patrons a mida real. Presa de contacte amb eines, procediments, postures de treball i mesures de seguretat en el taller. Introducció a la pintura a foc de grisalla i esmalts sobre vidre. Realització pràctica del vitrall.

2. Continguts

Valoració i viabilitat del projecte en temps i espai Composició i combinació del vidre Mecanitzat de diferents perfils de plom i integració a la composició La soldadura d’estany Textures, pàtines i acabats de plom Masillat i neteja de la vidriera Tècniques d’instal·lació i durabilitat de la vidriera

3. Metodologia

L’objectiu és que a la llarga de les 30 hores s’arribi a la comprensió, projecció i realització d’una vidriera emplomada, o un projecte que contingui una vidriera emplomada. Tenint en compte el llenguatge de la llum i la matèria.

4. Criteris d’avaluació

Culminació de la proposta. Respecte als materials, al taller i els companys. Condicions materials necessàries per al funcionament del curs. Assistència al 80% de les classes

Bibliografia

  • Nieto Alcaide, Víctor. La luz, símbolo y sistema visual: El espacio y la luz en el arte gótico y del renacimiento. Cátedra, Madrid 1978.
  • Valldepérez, Pere. El vitral: La técnica, el arte y la restauración de los vitrales (Arte y Oficios). Parramon, Barcelona 2010.
  • Moor, Andrew. Contemporary Stained Glass Paperback. Mitchell Beazley, London 1994
Tema:
Docent

Alejandro Escribano
aescribano@gmail.com

Número d'hores
30h
Dates
per confirmar
Dies
per confirmar
Horari
per confirmar
Nivell
iniciació
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA / ES
Condicions d'accés

Sense requisits

Màxim d'alumnes
15
Preu
310 + 100€ d’inscripció