Torn. Volums, peces dobles i encaixos

Docent:

Marc Vidal

Número d'hores:
60 h
Dates:
20/02/2017 al 12/06/2017
Periode:
Segon quadrimestre
Dies:
Dilluns
Horari:
de 16:00 a 20:00 h
Nivell:
mitjà
Condicions d'accés:

Curs orientat a alumnes que mai hagin fet torn o que ja tinguin algun coneixement de la tècnica del torn. No es requereix entrevista prèvia.

Màxim d'alumnes:
10
Preu:
505 + 100 € d'inscripció

Resum

“Cerámica en movimiento. Aprovecharemos al máximo las características del torno, con el movimiento de revolución. Aprenderemos a crear formas, volúmenes, intentando que sean interesantes, originales, con un diseño lo más limpio posible. Crearemos piezas lo más grande posible utilizando técnicas como las piezas dobles y los encajes.

Pondremos énfasis en el resultado estético final, desarrollando la creatividad de piezas artísticas. El objetivo es dotar de personalidad a las piezas con una buena forma y acabado.”

Programa

Objectiu

Aquest curs es dedica a l'ofici del torn. És una feina molt concreta i determinada pel moviment de la màquina.

L'objectiu principal és aconseguir que les peces acabades ofereixin uns volums el més interessant possible.

Continguts

Es farà un esforç en aprendre i millorar la tècnica del torn. És un ofici molt difícil i complexa en el que haurem d’anar aprenent i assimilant tots els passos necessaris per acabar cada peça. S'exigirà un acabat de les peces realitzades donant prioritat a la part més artística. Com que els alumnes ja tindran uns coneixements previs de la tècnica, ens concentrarem en els resultats.

Metodologia

El programa serà personalitzat, segons el nivell i l’ interès de cada alumne per aprendre unes formes o tècniques en concret. Ensenyar una tècnica optimitzada per a obtenir el màxim rendiment i, per tant, els màxims resultats pels alumnes.

Avaluació

En la avaluació, al final del curs, cada alumne haurà de presentar un projecte de una o vàries peces acabades, on l'alumne cregui que es representen els coneixements adquirits. Sobre aquest projecte s’avaluarà el resultat i aprofitament del curs. Això representarà la meitat de la nota. També es tindrà en compte l'assistència a classe i l'actitud de cada alumne. Com que tot el treball es realitza a l'aula, es farà un seguiment exhaustiu de cada alumne i, tenint en compte que el torn és una tècnica molt difícil i exigent, es valorarà l'actitud, l'esforç i l’aprofitament del curs amb l'altra meitat de la nota.

Bibliografia

  • BARBABORMOSA, Isabel, El torno . Ed. Parramón. Col. Artes y oficios
  • CHAVARRÍA, Joaquim, La cerámica - Ed. Parramón. 1996. Col. Artes y oficios
  • FORT, Ramon, El torno, giro a giro – Ed. Atenea

Web del Docent

www.marcceramica.com

f: marcceramica