Torn. Volums, peces dobles i encaixos. CURS COMPLET

Ceràmica en moviment. Aprofitarem al màxim les característiques del torn, amb el moviment de revolució. Aprendrem a crear formes, volums, intentant fer-los més interessants, originals, amb un disseny el més acurat possible. Farem peces el més gran possible utilitzant tècniques com les peces dobles i els encaixos.

Posarem èmfasis en el resultat estètic final, desenvolupant la creativitat per a peces artístiques. L’objectiu és donar personalitat a les peces amb una bona forma i un bon acabat.”

Programa

1. Objectiu

Aquest curs es dedica a l’ofici del torn. És una feina molt concreta i determinada pel moviment de la màquina.

L’objectiu principal és aconseguir que les peces acabades ofereixin uns volums el més interessant possible.

2. Continguts

Es farà un esforç en aprendre i millorar la tècnica del torn. És un ofici molt difícil i complexa en el que haurem d’anar aprenent i assimilant tots els passos necessaris per acabar cada peça. S’exigirà un acabat de les peces realitzades donant prioritat a la part més artística. Com que els alumnes ja tindran uns coneixements previs de la tècnica, ens concentrarem en els resultats.

3. Metodologia

El programa serà personalitzat, segons el nivell i l’ interès de cada alumne per aprendre unes formes o tècniques en concret. Ensenyar una tècnica optimitzada per a obtenir el màxim rendiment i, per tant, els màxims resultats pels alumnes.

4. Avaluació

En la avaluació, al final del curs, cada alumne haurà de presentar un projecte de una o vàries peces acabades, on l’alumne cregui que es representen els coneixements adquirits. Sobre aquest projecte s’avaluarà el resultat i aprofitament del curs. Això representarà la meitat de la nota. També es tindrà en compte l’assistència a classe i l’actitud de cada alumne. Com que tot el treball es realitza a l’aula, es farà un seguiment exhaustiu de cada alumne i, tenint en compte que el torn és una tècnica molt difícil i exigent, es valorarà l’actitud, l’esforç i l’aprofitament del curs amb l’altra meitat de la nota.

Bibliografia

  • BARBABORMOSA, Isabel, El torno . Ed. Parramón. Col. Artes y oficios
  • CHAVARRÍA, Joaquim, La cerámica - Ed. Parramón. 1996. Col. Artes y oficios
  • FORT, Ramon, El torno, giro a giro – Ed. Atenea
Docent

Marc Vidal - www.marcceramica.com

Número d'hores
52 h
Dates
5.3.18–25.6.18
Dies
Dilluns
Horari
16.00–20.00h
Nivell
mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

Curs orientat a alumnes que mai hagin fet torn o que ja tinguin algun coneixement de la tècnica del torn. No es requereix entrevista prèvia.

Màxim d'alumnes
10
Preu
450€ + 100€ d’inscripció
Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament