Torn: Artesania i Disseny

“Ceràmica en moviment. A partir de les característiques de la tècnica del torn, que determina la forma amb un volum circular, i a través de un concepte i un disseny haurem de crear un objecte, la peça de ceràmica. Necessitem un estudi, un disseny, per tal de que, a través de l’aprenentatge de un ofici com és el torn, desenvolupem el nostre treball i el resultat final sigui la creació d’una obra. Aprendrem a crear formes, volums, intentant fer-los més interessants, originals, amb un disseny el més acurat possible.
Posarem èmfasis en el resultat estètic final, desenvolupant la creativitat per a peces artístiques. L’objectiu és donar personalitat a les peces amb una bona forma i un bon acabat.”

Programa

1. Objectiu

L’objectiu principal és aconseguir que les peces acabades ofereixin uns volums el més interessants possible. Ensenyar una tècnica optimitzada per obtenir el màxim rendiment i, per tant, els màxims resultats pels alumnes.

2. Continguts

Aquest curs es dedica a l’ofici del torn. És una feina molt concreta i determinada pel moviment de la màquina, el moviment circular. S’ha d’aprendre una tècnica molt complexa i precisa per tal d’aconseguir uns bons resultats.

3. Metodologia

Es farà un estudi previ de les peces que es volen fer per tal que, un cop acabades, tinguin alguna característica que les facin originals, diferents. S’ensenyarà la tècnica del torn, en cada cas adaptat al nivell de cada alumne. S’exigirà un acabat de les peces realitzades donant prioritat a la part més artística. El programa serà personalitzat, segons el nivell i l’interès de cada alumne per aprendre unes formes o tècniques en concret.

4. Avaluació

En la avaluació, al final del curs, cada alumne haurà de presentar un projecte de una o vàries peces acabades, on l’alumne cregui que es representen els coneixements adquirits. Sobre aquest projecte s’avaluarà el resultat i aprofitament del curs. Això representarà la meitat de la nota. També es tindrà en compte l’assistència a classe i l’actitud de cada alumne. Com que tot el treball es realitza a l’aula, es farà un seguiment exhaustiu de cada alumne i, tenint en compte que el torn és una tècnica molt difícil i exigent, es valorarà l’actitud, l’esforç i l’aprofitament del curs amb l’altra meitat de la nota.

Bibliografia

  • BARBABORMOSA, Isabel, El torno . Ed. Parramón. Col. Artes y oficios
  • CHAVARRÍA, Joaquim, La cerámica - Ed. Parramón. 1996. Col. Artes y oficios
  • FORT, Ramon, El torno, giro a giro – Ed. Atenea
Docent

Marc Vidal - www.marcceramica.com

Número d'hores
60h
Dates
30.10.17–19.2.18
Dies
Dilluns
Horari
16:00h a 20:00h
Nivell
iniciació – mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

Curs orientat a alumnes que mai hagin fet torn o que ja tinguin algun coneixement de la tècnica del torn.

Màxim d'alumnes
10
Preu
515€ + 100€ d’inscripció