Taller d'iniciació a la talla i encast de pedres

Docent:

Carme Fàbregas Bartok

Número d'hores:
60h
Dates:
30.10.2017-23.2.2018
Dies:
per confirmar
Horari:
per confirmar
Nivell:
Iniciació
Idioma en el que s’imparteix el curs:
CA, ES
Condicions d'accés:

Tenir nocions bàsiques de joieria.

Màxim d'alumnes:
10
Preu:
515 + 100€ d'inscripció

Resum

Al llarg del curs l'alumne explorarà el món de la talla de minerals i gemmes amb formes lliures "Freefrom". Per entendre el comportament dels diferents minerals, les seves característiques físiques i tenir una visió global, combinarem exercicis bàsics de talla i encast, que aniran augmentant de complexitat a mesura que es vagi desenvolupant el curs.

Un cop s'assoleixin els coneixements necessaris, cada alumne produirà diverses peces úniques.

Això permetrà fer talles traient-li el màxim partit al material i adaptant els minerals a formes més contemporànies basades en el llenguatge personal de cada alumne.

El curs va dirigit a totes aquelles persones que estiguin interessades a conèixer i experimentar el món de la talla. Ens adaptarem al nivell de cada alumne perquè tothom pugui, amb independència dels seus coneixements de joieria, aprofitar al màxim el curs.

Programa

Objectius

Aprendre a tallar minerals de forma autònoma i personal, així com conèixer les premisses per tractar-lo durant el procés i després d'aquest.

 • Explorar nocions bàsiques de gemmologia, aplicades a la talla i l'encast de pedres.
 • Inspeccionar els minerals amb l'objectiu d'aprofitar les seves qualitats, en termes d'inclusions o qualsevol altra característica o potencialitat que aquest pugui presentar.
 • Aprendre a tallar o lapidar amb l'ajuda dels estris i les eines necessàries de l'especialitat.
 • Conèixer la metodologia adequada per a la programació de seqüències de treball, amb la finalitat de realitzar un exercici o projecte.
 • Adquirir la destresa, precisió i control necessaris per a una correcta execució dels treballs des del moment en el qual es tria un mineral per ser tallat fins que es munta en una peça.
 • Incentivar i desenvolupar les capacitats creatives i expressives de l'alumne.

Continguts teòrics

Teoria gemmològica:

 • Característiques físiques; colors, inclusions, efectes
 • Característiques químiques dels minerals; reacció als àcids, foc...

Teoria de talla:

 • Maquinaria i eines (moles, plats verticals o horitzontals, serra de tall o de cinta, dopps)
 • Processos de treball (estudi del material, esbós-idea, tall...)
 • Diferents tipus de talla (clàssiques o contemporànies)

Teoria de l’encast:

 • Premisses a tenir en compte
 • Tipus d’encast
 • Variacions d’encast

Continguts pràctics

Exercicis de lapidació

 • Serrar
 • Perforar
 • Caboixonar
  • Talla de formes corbes
  • Talla de formes planes
  • Talla en llesques
  • Talla de formes lliures

Exercicis d'encast:

 • amb boca o bisell
 • amb grapes

Metodologia

A través de l'aprenentatge pràctic s'ensenyarà la utilitat i el bon ús de les eines necessàries per a la realització de les talles i els encastos, augmentant progressivament la complexitat de l'ús dels recursos i les tècniques. Així com la neteja, conservació i manteniment tant de les gemmes com de la maquinària pròpia del taller.

Com a part del procés pedagògic s'inclouran explicacions teòriques, amb l'objectiu d'exposar i aclarir els fonaments de la tècnica.

Criteris d'Avaluació

Es valorarà l'assistència i puntualitat a classe, la destresa i el rigor en el treball i la realització dels exercicis.

Materials

A càrrec de l'alumne: necessitarà les seves eines bàsiques de joieria. (es passarà llista a principi del curs) aproximadament 30€

Bibliografia

 • WEBSTER, Anderson. Piedras Preciosas. Omega, 1987
 • SCHUMAN, Walter. Guia de las piedras preciosas y ornamentales. Omega, 2009
 • R. HOCHLEITENER. Guia de rocas y minerales. Omega, 2010
 • NOGUÉS, Joaquim. Pedres Precioses, introducció al món de les gemmes. Cossetania Ediciones, 2013
 • FISCHER, Karl. Edelsteinbearbeitung I. Rühle-Diebener-Verlag, 1995
 • FISCHER, Karl. Edelsteinbearbeitung II. Rühle-Diebener-Verlag, 1995
 • ZEISS, Walter. Das Edelschteinfassen. Rühle-Diebener-Verlag, 1994
 • MUNSTEINER, Bernd. Reflexionen in Stein. Arnoldsche Art Publishers, 2004
 • MUNARI, Bruno. ¿Como nacen los objetos?. Gustavi Gili Diseño, 2011