Reescriure la matèria. Processos en l’escultura

Es proposa un curs teòric i pràctic centrat en abordar de manera crítica els processos artístics de l’estudiant partint des de l’escultura i posant especial èmfasi en allò que entenem com a “material” i “llenguatge”. L’objectiu és que els i les participants assoleixin un ampli contingut transdisciplinar, una sèrie d’eines i coneixements que puguin resultar útils a l’hora de repensar de manera crítica la seva pròpia pràctica.

El curs s’articula al voltant de blocs temàtics amb contingut teòric i exercicis específics per cada un d’aquests blocs, així com una sel·lecció de textos complementaris. Paral·lelament, es convida als participants a desenvolupar un projecte personal tutoritzat de manera individual i comentat en grup. El curs inclourà ponències o visites als estudis d’un nombre encara per determinar d’artistes en actiu de Barcelona i rodalies.

Programa

1. Objectius

Més enllà de la realització d’un projecte finit o l’assimilació d’uns continguts determinats, l’objectiu del curs és ampliar els recursos i eines tant teòrics com pràctics dels que el participant disposa, així com afavorir el pensament crític de manera col·lectiva. Entendre quines han estat algunes de les estratègies emprades pels artistes en els últims 20 anys i repensar les possibilitats plàstiques de la matèria en la era de la cultura digital.

2. Continguts

 • Fonaments de tipografia aplicats a l’escultura
 • Del llenguatge a la forma
 • Dibuix i espai: forma i contraforma
 • Imatge i contingut
 • Teoria elèctrica de l’art i teoria de cirqüits (segons J. Claramonte)
 • Metodologies bàsiques: extracció, addició, juxtaposició
 • Sentit simbòlic i sentit utilitari dels objectes industrial i artístic
 • Teoria d’estrats
 • Material i materialitat
 • Medi, matèria i superfície
 • El suport digital: nous llenguatges per a nous medis
 • Plantejament i projectació processual
 • Execució i seguiment de projectes

3. Metodologia

Es proposa alternar sessions teòriques amb exercicis específics amb sessions purament pràctiques per la realització d’un projecte individual. Es fomenta la formació i discussió en grup al voltant de temes troncals amb atenció personalitzada pel projecte personal de cada estudiant.

4. Criteri d Avaluació

Es valorarà positivament la capacitat de l’estudiant de reformular i ampliar els seus recursos plàstics més enllà del resultat final del procés, la capacitat crítica en l’elecció de les metodologies de formalització, la comprensió i aprofondiment en els textos específics proposats en el programa i la implicació al llarg del desenvolupament del curs.

Bibliografia

 • BARAD, Karen. Post-human performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter.
 • SILLMAN, Amy. On color.
 • INGOLD, Tim. Materials against materiality.
 • STEYERL, Hito. In defense of poor image.
 • CLARAMONTE, Jordi - Teoria eléctrica del arte / Teoría de circuitos
 • HARTMAN, Nicolai, Ética.
 • JARDÍ, Enric - 22 consejos sobre tipografía.
 • ALBERS, Annie. Work with material.
 • TARKOVSKI, Andrey. Esculpir en el tiempo.
 • ELIADE, Mircea. El mito del eterno retorno.
 • JUNG, Carl-Gustav. Arquetipos del inconsciente colectivo.
 • MORAZA, Juan Luís. Ornamento y Ley.
 • CHENG, François. Vacío y plenitud.
 • BESTUÉ, David. Formalismo puro.
 • DOUGLAS, M. Food as a system of communication
Docent

Lluc Baños Aixalà
www.lluc.ws

Número d'hores
60h
Dates
1.10.19–21.1.20
Dies
dimarts
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
mig–avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA / ES / EN / FR / IT
Condicions d'accés

El curs es dirigeix a estudiants amb formació prèvia, ja sigui de caire teòric o pràctic, que tinguin interès en repensar la pròpia pràctica artística o de formalitzar idees o linies d’investigació.

Requisits: aportar una de les següents opcions: projecte, CV, portfoli o carta d’intencions.

Màxim d'alumnes
12
Preu
500€ + 100€ d’inscripció