Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies

Volem redefinir el paper de les arts aplicades en el món actual: retornar al “fer és pensar”. I, fent, replantejar el paper de la creativitat amb tot el bagatge de l’art, del disseny, i la saviesa de l’artesania.

Sostenibilitat, creativitat participada, innovació i tradició, empoderament, funció i ús, poètica dels materials, responsabilitat social.

Aquestes estudis materialitzaran els conceptes esmentats gràcies un programa formatiu basat en la necessitat de fer del taller el lloc central del desenvolupament del treball personal i creatiu.

Es tracta de facilitar el temps de maduració i de creixement en les habilitats i domini de les tècniques i els materials, en una revisió molt àmplia de la funció contemporània de les arts aplicades (l’art i el disseny).

En la present convocatòria els territoris específics on treballarem serà l’art tèxtil, la joieria i les arts del foc (vidre i ceràmica), sempre provocant la dialèctica entre la tradició i la innovació, tot animant a la hibridació entre els diferents territoris.

L’experiència acumulada per l’Escola Massana al llarg dels més de 89 anys de docència en l’àmbit de les arts i els oficis, i els més de 59 anys en l’àmbit del disseny, és el capital que aportem a l’hora d’ofertar aquesta diplomatura en arts aplicades.

La manca d’estudis superiors en l’àmbit de les Arts Aplicades, excepció feta del consolidat Grau d’Arts i Disseny de la nostra escola, fa que el desenvolupament d’estudis de segon grau sigui quasi inexistent en el nostre país.

Per això els nostres estudis poden ser d’interès per graduats en belles arts, arquitectura, disseny o humanitats, sense oblidar els titulats en els cicles formatius de grau superior en les escoles d’art i disseny, i els professionals en actiu que no han pogut desenvolupar una formació universitària.

D’altra banda, l’enfoc interdisciplinari, amb una forta càrrega crítica i propositiva a la recerca d’una redefinició del paper de les arts aplicades en el món actual, així com el paper d’aquestes com a territori comú entre l’art i el disseny, fan d’aquest programa una proposta necessària tant professional com cultural i acadèmicament.

Desenvolupament Professional

Aquesta diplomatura vol desenvolupar una nova posició de les arts aplicades en el món contemporani, facilitant el desenvolupament de projectes personals amb un alt grau d’implicació social, ecològica i creativa, recollint el bo i millor de les pràctiques de l’art i el disseny. Amb una formació interdisciplinària els nous artesans tindran capacitats per, també, interrelacionar amb equips multi professionals en l’àmbit de l’art i del disseny: arquitectura, disseny de producte, arts visuals, moda, direcció d’art per l’audiovisual i el teatre.

Codi de inscripció curs 2019–20
3317/6

Número de places
36
(En cas de no assolir un nombre mínim de places, el postgrau no es realitzarà)

Número de crèdits
30 ECTS

Idioma
Castellà (vehicular) i català

Preu matricula
3600€

Règim d’estudi
presencial, dijous i divendres tarda

Calendari del curs
19.9.19–12.6.20

Inscripció
11.3.19–9.7.19

Coordinació
Òscar Guayabero
postgrau.arts.aplicades@escolamassana.cat