Preinscripció i matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

Lloc
Gestió Acadèmica

Horari
de dilluns a divendres de 10.00–13.00h. A partir del 16.7.18 la gestió acadèmica romandrà tancada per a aquests estudis.  

Publicació oferta inicial 11.5.18
Preinscripció telemàtica
Més informació
29.5.18–7.6.18
10.00–13.00h
Presentació de documentació al centre Fins l’11 de juny
Publicació llista sol·licituds amb puntuació provisional 27.6.18
Termini per presentar reclamacions 28.6.18–3.7.18
10.00–13.00h
Publicació llista sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions  5.7.18
Sorteig del número de desempat  6.7.18 11.00h
Publicació de la llista ordenada definitiva  10.7.18
Oferta final  16.7.18
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera  17.7.18
Matrícula alumnes de 1r
Més informació
 18–23.7.18
10.00–13.00h
Matrícula alumnes de 2n i repetidor  28.6.18–3.7.18
10.00–13.00h
Matrícula PFC  5–6.7.18
10.00–13.00h
Termini extraordinari de preinscripció

a partir del 12 de juliol

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018–2019.

Documents de matriculació CFGS:

Amb MAC no funciona el formulari, s’ha de fer des d’un altre tipus d’ordinador. El full de matrícula s’ha d’omplir a l’ordinador i un cop fet imprimir, signar i portar al centre.

Abans de fer el pagament, és imprescindible llegir la normativa i les instruccions de la matrícula, que trobareu en cadascun dels formularis del requadre gris de la columna dreta.

ORDRE ENS/181/2012de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior.

Documentació que cal aportar en el moment de la matriculació

Alumnes de nova incorporació

  • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Alumnes de l’Escola

  • Imprescindible portar la papereta de notes
  • Els repetidors hauran de matricular-se en el mateix període

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.

Condicions d’accés a la titulació

  • Si tens el Batxillerat artístic, Cicle Formatiu De Grau Superior D’arts Plàstiques I Disseny, FPII famílies equivalents, pla 63, BBAA i Arquitectura superior tens accés directe amb la nota final a lluitar per una plaça en el moment de la preinscripció pel cicle que vols fer en 1a opció.
  • Si vens d’un altre Batxillerat que no sigui l’artístic, FPII o altres titulacions universitàries has de fer la prova específica.
  • Si no tens requisits acadèmics, has de tenir 19 anys o fer-los en l’any de la convocatòria i realitzar la prova comú i específica.