Cicles Formatius de Grau SuperiorPreinscripció i matrícula curs 2016-17

Lloc: Secretaria Acadèmica

Horari: de dilluns a divendres de 9h a 13h. A partir del 16 de juliol la gestió acadèmica romandrà tancada per a aquests estudis.

Publicació oferta inicial 13 de maig del 2016
Preinscripció
Més informació
Del 26 de maig a l'1 de juny de 2016
De 9 a 13h
Publicació llista sol·licituds amb puntuació provisional 10 de juny del 2016
Termini per presentar reclamacions Del 13 al 15 de juny 2016
De 9 a 13h
Publicació llista sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions 20 de juny del 2016
Sorteig del número de desempat 21 de juny de 2016 a les 11h
Publicació de la llista ordenada definitiva 23 de juny de 2016
Oferta final 30 de juny del 2016
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llistes d’espera 4 de juliol de 2016
Matrícula alumnes de 2n Del 27 al 30 de juny de 2016
De 9 a 13h
Matrícula alumnes de 1r i noves incorporacions al centre
Més informació
Del 5 al 12 de juliol de 2016
De 9 a 13h
Matrícula PFC 1 i 4 de juliol de 2016
De 9 a 13h
Preinscripció extraordinària per als cicles amb places vacants 13 i 14 de juliol de 2016
De 9 a 13h
Matriculació extraordinària 15 de juliol de 2016
De 9 a 13h

RESOLUCIÓ ENS/1004/2016, de 18 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2016-2017 per als ensenyaments de batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.

Documents de matriculació CFGS:

Abans de fer el pagament és imprescindible llegir la normativa i les instruccions de la matrícula. S'ha d'omplir a l'ordinador i un cop fet imprimir, signar i portar al centre. Amb MAC no funciona el formulari, s'ha de fer des d’un altre tipus d’ordinador)

ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior.

Condicions d’accés a la titulació

  • Si tens el Batxillerat artístic, Cicle Formatiu De Grau Superior D’arts Plàstiques I Disseny, FPII famílies equivalents, pla 63, BBAA i Arquitectura superior tens accés directe amb la nota final a lluitar per una plaça en el moment de la preinscripció pel cicle que vols fer en 1a opció.
  • Si vens d’un altre Batxillerat que no sigui l’artístic, FPII o altres titulacions universitàries has de fer la prova específica.
  • Si no tens requisits acadèmics, has de tenir 19 anys o fer-los en l’any de la convocatòria i realitzar la prova general i específica.

*Els alumnes que es vulguin preinscriure a 2n curs de CFGS han de tenir una entrevista amb la coordinació ciclesformatius@escolamassana.cat per tal d'analitzar la distribució dels mòduls al llarg del cicle.

Documentació que cal aportar en el moment de la matriculació

Alumnes de nova incorporació

  • 1 fotografia (mida DNI 25x32)
  • Tota la documentació que va quedar pendent en el moment de la preinscripció

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Alumnes de l'Escola

  • Imprescindible portar la papereta de notes
  • Els repetidors hauran de matricular-se en el mateix període

Els alumnes que no es matriculin en aquest període, perdran la plaça adjudicada.

Si la formalització de la matrícula no la pot fer la persona titular, cal que aquesta autoritzi per escrit a qui la representi.