Pintura. Paisatges naturals, artificials i mentals

L’intenció d’aquest taller és comprendre el paisatge des de l’emoció i la necessitat creativa personal. Per això comprenem com a paisatge els espais que habitem o que considerem com el nostre lloc en el món: paisatges naturals, artificials o mentals.

Volem desenvolupar una mirada doble, la real i la introspectiva per a poder observar de la pròpia realitat les seves característiques expressives alhora que volem poder reconèixer els postres diferents estats emocionals que interpreten i transformen el nostre món exterior.

La proposta d’aquest taller és donar las einas teòriqus i tècniques perquè cada alumne sigui capaç d’observar, interpretar i representar mitjançant la pintura el paisatge tenint com a desafiament seguir la seva pròpia mirada personal.

Programa

1. Objectius

 • Al llarg de les classes la idea principal és poder descubrir allò que ens afecta de l’espai que habitem i com podem interpretar-lo tenint com mitjà la pintura. Des d’aquesta inquietud/interès personal podrem traçar un mètode de treball personal que ens permeti la seva representació i ens atorgui certeses tècniques i teòriques per poder seguir avançant una vegada acabat el curs.
 • Oferir recursos teòrics i tècnics perquè cada alumne pugui interpretar el paisatge des de l’emoción i la necessitat creativa a través de la tècnica de la pintura.
 • Representar pictòricament des del paisatge natural al paisatge urbà i la transformació d’aquestes en un paisatge mental, mitjançant la percepció sensitiva en l’observació de la realitat i a través de la síntesi i el color com a eina expressiva.

2. Continguts

Tratarem diferents temes tant teòric com tècnics que s’adaptaran a cada alumne segons el seu interès i observació en un determinat tipus de paisatge. Els temes a tractar seran els següents: 

 • Observació del paisatge : Realització d’esquemes, dibuixos i esbossos del natural o fotografies. 
 • De la mirada personal a la representació formal: Reflexió i assessorament personal mitjançant l’observació de referents, estils pictòrics i categories estètiques, lectura dels diferents treballs dels propis alumnes i sessions grupals.
 • Tècniques de síntesis i deconstrucció del paisatge. Des de l’esbós real a la interpretació personal. Selecció de la realitat. Composició i forma. Estil i interpretació dels espais exteriors i interiors, paisatges reals i mentals. Forma i pinzellada, llum i color. Anàlisi d’artistes i autors en les seves formes de síntesis i formes de representació del paisatge, naturalista, expressionista, geomètrica, abstracta, entre altres.
 • Percepció i Emoció : Tractament del color, definició de la paleta de color, mescles i composició cromàtica, entre altres. Anàlisi d’autors i formes de representació del paisatge des de l’expressivitat de la seva paleta cromàtica.
 • Tècniques compositives i pictòriques. Composició, perspectiva cromàtica, síntesi elements formals, uns altres.
 • Tècniques pròpies de l’oli i l’acrílic. Transparència, pinzellada, textures sobre diferents suports i formats.

3. Metodologia

En el curs la metodologia teòrica i pràctica es combinaran i adaptaran segons les necessitats de cada alumne en la seva cerca de definició personal del paisatge. El sistema de classe es basa en un assessorament continu, per a fomentar l’autodescubrimient de les motivacions i tendències del propi alumne a partir dels exercicis pictòrics i la revisió d’autors des d’un punt de vista sensitiu i constructiu. Les sessions s’estructuren combinant aquests tres moments segons el desenvolupament i necessitat de l’alumne.

4. Criteri d’Avaluació

Assistència 80%, Presentació final 20%: S’avaluarà el treball final com a treball únic o sèrie de treballs corresponents al curs, on es valorarà:

 • El inici o desarrollo d’una investigació personal i d’Objectius plantejats pel propi alumne
 • La experimentació formal amb la tècnica escollida i sumi adecuacion als Objectius plantejats
 • Comunicació oral, anàlisi i reflexions sobre el propi treball Realitzat i sumi Continuïtat

Bibliografia

 • AAVV. Catálogo La Abstracción del paisaje : del romanticismo nórdico al expresionismo abstracto. Fundación Juan March, Madrid 2008
 • AAVV. Catálogo: Courbet, Van Gogh, Monet, Léger : del paisaje naturalista a las vanguardias en la colección Carmen Thyssen : Museo Carmen Thyssen Málaga.
 • AAVV. Catálogo La Pintura del Impresionismo : 1860–1920. Köln : Taschen, 2010
 • AAVV. Catálogo William Turner. Ed. Polígrafa 1996.
 • Sanders, I. El Triunfo de la pintura norteamericana : historia del expresionismo abstracto. Madrid: Alianza, 1996
 • Benz, E. Las fuentes místicas del Romanticismo alemán. Barcelona : Siruela, 2016
 • Bodei, R. Paisajes sublimes : el hombre ante la naturaleza salvaje. Madrid : Siruela, 2011
 • Burke, E. De lo sublime y lo bello. Ed Teknos 1987.
 • Gage. J. Colour and Meaning. Ed. Thames & Hudson1999.
 • Milani, R. El Arte del paisaje. Madrid : Biblioteca Nueva, 2015
 • Nolde, E. Katz Roy, C. Viera Da Silva. Ed. Polígrafa 1999.
 • Ruskin, J. Los Pintores modernos : El Paisaje. Prometeo, Valencia 1998.
 • Sutton, P. El siglo de Oro del paisaje holandés. Madrid : Fundación Colección Thyssen-Bornemisza 1995
 • Triadó, J.R. El Paisaje : de Giotto a Antonio López. Barcelona : Carroggio,2007
 • El Siglo de Oro del paisaje holandés+ info
Tema:
Docent

Pamela Martínez Rod
www.pamelamartinezrod.com

Número d'hores
60h
Dates
30.9.19–27.1.20
Dies
dimarts
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
Tots els nivells
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA / ES / EN
Condicions d'accés

El curs va dirigit a tots aquells alumnes interessats en la cerca d’una interpretació personal del paisatge per mitjà de la pintura.

Requisits: Nivell bàsic de pintura i dibuix. Aportar carta d’intencions i imatges d’obres anteriors o referents d’interès.

Màxim d'alumnes
15
Preu
470€ + 100€ d’inscripció