On light. Disseny i il·luminació

Docent:

Jordi Canudas, Cristina Noguer

Número d'hores:
30h
Dates:
24/02/2017 al 05/05/2017
Periode:
Segon quadrimestre
Dies:
Divendres
Horari:
de 17:00 a 20:00 h
Nivell:
mitjà
Condicions d'accés:

Qualsevol persona amb interès per aprendre sobre la naturalesa de la llum i amb un interès per entendre la seva complexitat.

Requisits: És recomanable tenir eines projectuals i/o de representació. Es requereix carta de presentació descrivint els motius pel qual volen fer el curs. Enviar a: permanent@escolamassana.es

Màxim d'alumnes:
20
Preu:
293 + 100€ d’inscripció

Resum

Podem veure la llum? Com afecte la llum als materials? I a les persones? Gracies a la llum som capaços d’entendre el nostre entorn. Per la seva complexa naturalesa amb una gran capacitat transformadora, comunicativa i sensitiva. La llum és difícil de comunicar, descriure i dissenyar. Es requereixen coneixements de percepció, de plàstica i tecnològica per domesticar-la.

Aquest és un curs que es basa en entendre la llum des de diferents perspectives, tant des d’un punt simbòlic com del més pràctic.

Férem un recorregut analític i descriptiu del color, la llum natural versus la llum artificial, temperatura, tipologies, i també del simbolisme i historia.

Analitzarem els efectes de la llum directe i la indirecte, entendrem com afecte el moviment en relació a la llum.

Ens centrarem en exercicis pràctics per experimentar i aprendre sobre la naturalesa de la llum. Férem un recorregut pels referents més destacats en els camps del disseny, l’art i l’arquitectura.

Es dotarà als alumnes de coneixements bàsics per poder emprendre projectes amb una base conceptual i tècnica per controlar l’efecte de la llum tant en projectes objectuals (disseny de làmpades) com espacials (interiorisme i arquitectura).

Programa

Objectius

El curs pretén ajudar a l’alumne a desenvolupar la sensibilitat visual per ser capaços d’entendre com la llum afecte a la percepció del nostre entorn i poder-lo analitzar amb una mirada crítica. Així com dotar a l’estudiant d’eines per poder domesticar aquest element eteri i complexa que ens envolta en el nostre dia a dia.

Continguts

 • Llum/ Simbolisme i Història (teòric)
 • Fonts lumíniques (teòric-pràctic)
 • Llum i materials (teòric-pràctic)
 • Llum i ombra (teòric-pràctic)
 • Llum i espai (teòric-pràctic)
 • Referents (teòric)

PROJECTE

 • Conceptualització d’una làmpada
 • Esbossos i desenvolupament
 • Prototip

Metodologia

Cada sessió es dividirà d’una part teòrica i una pràctica. Durant la part pràctica es donaran les eines descriptives i comunicatives necessàries per portar a terme aquesta part.

Criteris d’Avaluació

Assistència, rigor en el treball y realització dels exercicis.

Bibliografia

 • ZANJOC, Arthur, Atrapando la Luz, Ed. Andres Bello. ISBN: 9789561312708
 • TANIZAKI, Junichiro, El Elogio de la Sombra, Ed. Siruela. ISBN: 9788478442584
 • SEEING IS FORGETTING THE NAME OF THE THINGS ONE SEES, Robert Irwin. Lawrence Weschler
 • MATERIALS FOR DESIGN, Chris Lefteri. Laurence King
 • IESNA LIGHTING, Illuminating Engineering Society of North America.
 • DESIGNING A QUALITY LIGHTING ENVIRONMENT. Susan M. Winchip 

Web dels Docents

www.jordicanudas.com - www.cristinanoguer.com

FACEBOOK: Jordi Canudas Studio
INSTAGRAM: @jordicanudas

LINKEDIN: https://es.linkedin.com/in/cristina-noguer-3a1b7b1b