Llindars entre l’art i l’antropologia

Docent:

Marisa Paituví - grapaub.org

Número d'hores:
30h
Dates:
30.10.2017-23.2.2018
Dies:
Divendres
Horari:
16.00–20.00h
Nivell:
mig
Idioma en el que s’imparteix el curs:
CA, ES
Condicions d'accés:

Alumnes amb un cert coneixement en arts i/o ciències socials interessats en aprofundir en les convergències d’ambdues disciplines.

Es requereix carta de presentació.

Màxim d'alumnes:
15
Preu:
295 + 100€ d’inscripció

Resum

En aquest curs explorarem els llindars entre les pràctiques artístiques i l’antropologia posant èmfasi en els conceptes, les tècniques i els mètodes que han transvasat històricament les dues disciplines. Així farem un recorregut històric i alhora confrontarem conceptes comuns per problematizar-ne els seus límits i obrir noves possibilitats d’ús. Explorarem les formes en què l’art contemporani i les arts del moviment i la performance s’han articulat amb l'antropologia, combinant l'estudi de texts i audiovisuals amb exercicis pràctics.

Programa

Objectius

En aquest curs explorarem els llindars entre les pràctiques artístiques i l’antropologia posant èmfasi en els conceptes, les tècniques i els mètodes que han transvasat històricament les dues disciplines.

Continguts

Farem un recorregut històric des del surrealisme etnogràfic i el moviment antropofàgic dels anys 20’, el gir etnogràfic i el gir sensorial dels 90’, fins l’etnografia relacional i el conceptualisme etnogràfic dels 2000. Alhora confrontarem conceptes que tenen a veure amb la idea de recerca i mètode, de participació, de camp, alteritat, arxivística i institucions per problematizar-ne els seus límits i obrir noves possibilitats d’us. Explorarem les formes en què l’art contemporani i les arts del moviment i la performance s’han articulat amb camps com l’Antropologia del cos, l’antropologia mèdica, l’antropologia urbana o l’antropologia del dret.

Metodologia

Combinarem l’estudi teòric de textos i el visionat de documents audiovisuals i exercicis per a posar en pràctica els conceptes treballats.

Criteri d'Avaluació

Al finalitzar el curs es demanarà una pràctica teòrica o artística.

Bibliografia

 • BOURDIEU, Pierre. El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2010.
 • BOURRIAUD, Nicolas. Estética Relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2008.
 • Buxó, Maria Jesus y de Miguel, Jesus Maria (eds.). De la investigación audiovisual. Fotografía, cine, vídeo, televisión. Barcelona: Proyecto AEdiciones, 1999.
 • CLIFFORD, James. Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna. Barcelona: Gedisa, 2001.
 • DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. (1975). Kafka: Por una literatura menor. México: Ed. Era, 1978.
 • DENZIN, Norman K. i LINCOLN, Yvvonna S. (Coord). Manuals de Investigación Cualitativa Vol. IV. Métodos de recolección de y analisis de datos. Barcelona: Gedisa, 2015.
 • ESTEBAN, Mari Luz. Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona: Ediciones Bellaterra, S.L.,2004.
 • FOSTER, Hal. El Retorno a lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: Akal, 2001.
 • GARCÍA CANCLINI, Néstor. La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia. Madrid: Katz Editores, 2013.
 • LEPECKI, André. Agotar la danza. Performance y política del movimiento. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2009.
 • LISETTE, Lagnado and other. Cultural Anthropophagy. The 24th Bienal de Sao Paolo 1998. London: Afterall Books, 2015.
 • MARCUS, Georg. Ethnography through thick and thin. Princeton: Princeton University Press, 1998.
 • MARTÍNEZ HERNAEZ, Ángel. Antropología médica: teorías sobre la cultura, el poder y la enfermedad. Barcelona: Anthropos, 2008.
 • MARXEN, Eva. Diálogos entre arte y terapia. Del arte psicótico al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones. Barcelona: Gedisa, 2011.
 • MARXEN, Eva. La etnografía desde el arte. Alteridades, 37, 7-22, 2009.
 • RANCIÈRE, Jaques. El espectador emancipado. Castellón: Ellago Ediciones, 2010.
 • SANSI, Roger. Art, Anthropology and the Gift. Londres: Bloomsbury Academic, 2015.
 • SCHNEIDER, Arnd and WRIGHT, Christopher (eds.). Between art and anthropology. Contemporary ethnographic practice. Oxford: Berg , 2010.