LLIÇÓ INAUGURAL
“LA CIUTAT ENTRE MANS”

A càrrec d’Itziar González
21.11.17
18.15h
Sala d’Actes

+
POSTINAUGURACIÓ
amb DJ Diego Armando
19.30h

La ciutat és un organisme viu altament sensible a tot allò que el conjunt d’agents que hi conflueixen es porten entre mans. Cooperació i Revolta són les pràctiques que amb tossuda persevarança obren la porta a la construcció de bens comunals urbans. La sessió inagural és una bona ocasió per a mostrar novament com l’Escola Massana i tots els que hi formeu part, esteu cridats a ser un agent clau en la transformació de la ciutat que us acull.