La comunicació del Packaging per mitjà dels seus materials, tècniques d’impressió i acabats especials

Estudiarem els diferents MATERIALS, sistemes d’impressió i acabats especials que habitualment s’utilitzen per a la producció de packaging, i com aquests intervenen en la percepció que l’usuari final té de la MARCA i dels seus VALORS. Analitzarem com podem COMUNICAR valors com elegant, premium, tecnològic, natural, ecològic, entre molts d’altres, per mitjà de les connotacions i característiques pròpies dels materials i els seus acabats.

 • Materials: paper i cartró principalment, i visió general de materials polimèrics, metal·litzats) i multicapa.
 • Sistemes d’impressió: offset, digital, serigrafia i diferents tintes aplicades.
 • Materials biodegradables i compostables. Com els certifiquem.
 • Materials FSC i etiquetes ecològiques europees.
 • Pel·lículat brillant i mate.
 • Pel·lículat Hologràfic.
 • Impressió lenticular.
 • Acabats i tintes especials: UV alt relleu, glitter, textures, tintes aromàtiques i tintes electrolumescents, entre d’altres.
 • Altres tècniques especials d’impressió: relleus, stamping, perforats, etc

Programa

1. Objectius

 • Analitzar i comparar diferents materials aplicats en packaging, per tal de comunicar valors específics de marca.
 • 2D i 3D del pack: Integració del missatge de marca, tant a nivell gràfic com estructural. Fomentarem el treball multidisciplinar.

2. Continguts

Materials, sistemes d’impressió, acabats especials i el seu SIGNIFICAT.

3. Metodologia

S’impartiran classes teòriques, i es portarà a terme un projecte de packaging en grup d’una marca coneguda; els alumnes hauran d’analitzar els seus valors i transmetre’ls per mitjà dels materials triats per ells. Presentació final del projecte en format digital (render), acompanyat de mostres físiques dels materials proposats par tal que puguem SENTIR el missatge de la marca per mitjà de la vista, el tacte, i/o d’altres sentits.

4. Criteri d’avaluació

Es qualificaran els projectes en funció del resultat i la seva presentació final de venda al grup. Es valorarà la tasca d’investigació i recerca de nous materials. El treball serà continu i l’alumne ha d’haver assistit al 80% de les classes.

Bibliografia

 • Print finishes. Push your designs from good to greatEdited by design 360º magazine. Flamant. 2018
Tema:
Docent

Marta Hardisson Guimerà

Número d'hores
30h
Dates
1.10.19–3.12.19
Dies
dimarts
Horari
16:30h–19:30h
Nivell
mig–avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA / ES
Condicions d'accés

Dirigit a professionals i estudiants de disseny gràfic i disseny industrial/producte.

Màxim d'alumnes
15
Preu
310€ + 100€ d’inscripció