Instal·lacions Interactives. Disseny i producció d’experiències immersives

Docent:

Raul Nieves

Número d'hores:
90 h
Dates:
21/02/2017 al 09/06/2017
Periode:
Segon quadrimestre
Dies:
Dimarts i dijous
Horari:
Dimarts de 17:30 a 20:30 h i dijous de 15:30 a 18:30 h
Nivell:
Iniciació
Condicions d'accés:

Petit escrit de motivació (de 50 a 300 paraules). Curs dissenyat tant per a iniciats com a no iniciats en el món de la interacció. Enviar a: permanent@escolamassana.es

Màxim d'alumnes:
15
Preu:
650 + 100€ d’inscripció

Resum

Aquest taller es divideix en dues grans parts: una que ens introdueix en diferents mitjans, aspectes o eines concrets i una enfocada en produir individualment o col·lectiva una experiència immersiva.

En els darrers anys, i fonamentalment de la mà de plataformes de fonts obertes (processing, arduino, openframeworks, supercollider, etc), la producció de multimèdia interactiu s'ha posat a l'abast de qualsevol.

En la primera part del curs veurem les dues àrees que vertebren aquesta producció mitjançant petites càpsules. D'una banda la producció d'àudio (edició bàsica, generació automàtica i interactiva). De l'altra la producció visual: tant de llum (control de lluminària), com d'imatge estàtica i en moviment (edició d'imatge bàsica, imatge auto generada, interactiva, i (vídeo) mapejada en volums), així com de diferents aproximacions a la virtualitat/realitat augmentada. En aquest camí ens endinsarem en l'anomenada computació física, que ens permet l'ús de sensors i dispositius actuadors (motors, lluminàries, etc) per tal de connectar el món real i tangible amb el món digital de les estructures, les imatges i els sons interactius.

 

Programa

Objectius  

Aquest curs tracta de facilitar la immersió en el camp de la interacció. Un procés que pot semblar feixuc però pot ser molt àgil i entretingut si sabem accedir als recursos adients. Per poder fer ús de tecnologies de codi obert i de recursos compartits a la xarxa es requereix una base cultural tecnològica que l'alumnat assolirà a poc a poc. L'objectiu final consisteix a capacitar a l'alumne per a reutilitzar i combinar solucions existents de forma creativa, tot generant un projecte global.

Continguts

Es tractarà de forma progressiva què és el so, com es genera, enregistra, analitza i modifica, i les eines que podem fer servir per a això: audacity, puredata o supercollider.

D'altra banda s'analitzarà quins tipus d'imatge digital podem generar i amb quines eines: des de Gimp a Processing, tant de forma estàtica com de forma dinàmica. De forma transversal es farà servir la plataforma Arduino per establir connexions entre el món virtual i el tangible: a través de sensors (micròfons, sensors de llum, de moviment, etc), dispositius d’actuació (llums, motors, vàlvules, etc) i formes de comunicació entre processos.

Metodologia

Es realitzaran una sèrie d’exercicis senzills i autocontinguts per veure de forma progressiva les diferents eines i plataformes que combinarem per realitzar el projecte final. En paral·lel es mostraran una sèrie de referents que permetin en l’inici del curs conceptualitzar una instal·lació. En la segona part del curs es construiran de forma progressiva aquests projectes per tal d’afrontar aspectes més complexos i la integració de diferents eines.

Criteris d Avaluació

50 % exercicis a classe, 50% projecte final

Bibliografia

  • Col·lectiu, Liquid Spaces : Scenography, Installations and Spatial Experiences.  Die Gestalten Verlag, 2015
  • Ehman Klanten, A touch of code interactive installations and experiences. Die Gestalten Verlag, 2011
  • Claire Bishop, Installation Art. Routledge, 2007
  • Reas/Lust, Form + Code in Design Art and Architecture. Princeton Architectural Press, 2010
  • Joshua Noble, Programming Interactivity. A Designer's Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks. O'Reilly Media, July 2009