Hands Thinking: Desenvolupament de processos i experiments per a la creació d’objectes

Com podem crear continguts significativament nous e innovadors si ja sabem com serà el resultat?

Aquest curs és de caràcter pràctic i teòric. A través de l’estudi de referents, obres, processos i tendències aprendrem a descobrir mitjançant la pròpia pràctica per generar un contingut excitant, radical, visual; objectual i narratiu.

A partir dels interessos propis de cada estudiant es treballaran sistemes de producció experimentals, amb la finalitat de crear un resultat original e innovador.

La intenció és desenvolupar un llenguatge, un discurs i una visió pròpies per tal de trobar un camí únic, propi i genuí, amb l’objectiu final de tenir una família d’objectes que discerneixin d’una mateixa idea. Aquests objectes poden ser des de vídeos a publicacions, objectes funcionals, espais, instal·lacions, experiències, màquines o sistemes.

Programa

1. Objectius generals

 • Analitzar els interessos particulars de cada alumne per elaborar un brief propi e individual. Ajudar-los a trobar aquests interessos forma part del curs. Mitjançant l’estudi de referents i de bibliografia així com l’anàlisi d’altres territoris creatius dins l’art, el cinema o la fotografia entre d’altres, s’ensenyarà als alumnes a definir-se i definir els seus interessos.
 • Explorar i introduir noves metodologies per als processos de disseny.
 • Utilitzar mecanismes propis a cada un per explorar i explotar les qualitats personals així com utilitzar la intuïció o lo oníric com un punt de vista vàlid i factible.
 • Construir un resultat excitant i suggerent.
 • Integració del que hem après al curs per establir un punt de partida per als projectes posteriors.
 • Entendre la idea de llenguatge i sobretot ajudar-los a presentar alternatives factibles i viables que puguin competir en el marc del disseny contemporani.
 • Dotar als estudiants amb les eines adequades per al desenvolupament de projectes amb l’estudi de referents i la recerca d’inspiració.
 • Entendre el disseny com una activitat global, on cadascú té que ser capaç de crear un territori propi, únic e individual, per al seu treball. Crear individus amb narratives pròpies i radicals.

2. Objectius finals

 • Generar una família d’objectes que discerneixin d’una mateixa idea.
 • Aquests objectes poden ser varis i diversos, dependrà del desenvolupament generat per cada alumne.
 • Alguns exemples de projectes resultants podrien incloure: vídeos, publicacions, objectes funcionals, instal·lacions, experiències, màquines o sistemes.

3. Metodologia

 • Estudi de referents, experimentació ↔ contextualització, presentació.
 • Estimulació: 2–3 setmanes. S’obrirà en debat l’anàlisi i s’estudiaran referents, obres, materials, processos, tendències…
 • Autobriefing: 3–4 setmanes. Es treballaran els interessos propis de cadascú, a través de tutories personalitzades i l’aportació de referents concrets. Es definirà una metodologia de treball concreta per al projecte i finalment s‘elaborarà un brief.
 • Experimentació u contextualització: 4–10 setmanes
 • Show: 11–13 setmanes. Es farà una posada en escena del treball realitzat i de les peces acabades amb la part teòrica ben explicada, com si estigues presentada a una galeria o museu.

4. Criteris d’Avaluació

 • Capacitat d’anàlisi
 • Selecció de materials i formats (vídeo, publicació, objecte, instal·lació, etc…)
 • Tema de treball
 • Experimentació i discurs
 • Número d’objectes finals (família)
 • Resolució tècnica
 • Resolució conceptual
 • Presentació

Bibliografia

 • HOCKNEY, David, JOYCE, Paul. Hockney On Art: Conversations with Paul Joyce. Primer capítol.
 • BERGER, John. Ways of Seeing. TV show, BBC 1972.
 • Hennessy Youngman (canal youtube).
Docent

Rafel Oliva - www.rafeloliva.com, Ferran Capo - www.ferrancapo.com

Número d'hores
60h
Dates
2.11.17–1.3.18
Dies
Dijous
Horari
16.30–20.30h
Nivell
Mitjà
Idioma en el que s’imparteix el curs
ES, CA
Condicions d'accés

Curs teòric i pràctic dirigit a creatius, estudiants o professionals, interessats en el disseny contemporani i les peces experimentals, així com en l’autoedició i el disseny especulatiu.

Màxim d'alumnes
15
Preu
441€ + 100€ d’inscripció