Fotografia: material fotosensible

Aquest curs es basa en l’experimentació com a acte creatiu.

Curs que impulsa als participants a treballar des de l’experimentació constant i la hibridació de formats, estils i subdisciplines dins la fotografia.

Utilitzarem el Retrat com a fil conductor de les nostres experiències i creativitat, sotmetent-ho a infinites possibilitats; el retrat d’estudi, el retrat amb escàner, el retrat amb pinhole en color, el retrat en cianotipia, en negatiu, en positiu, un retrat en fotograma en quimiograma... En definitiva realitzar un compendi d’imatges al voltant d’un retrat i les seves possibilitats creatives.

Amb aquest curs tindràs les bases per aprofundir d’una manera metòdica en la fotografia, a preveure els resultats, a adquirir cultura fotogràfica i sobretot a prendre consciència del fet fotogràfic. La intenció del curs és educar l’ull, educar la mirada fotogràfica: mirar, observar, pensar, fotografiar i experimentar. Considerant l’experimentació com a mètode de treball.

El laboratori analògic i digital, els suports fotosensibles, els formats de la imatge i els seus suports, esdevindran eines per a descobrir un seguit de propostes, recursos, idees i activitats.

Programa

1. Objectius

 • Treballar la fotografia des de múlti­ples experiències per anar abordant l’acte fotogràfic com a mitjà d’expressió en la seva multitud de formes.
 • Utilitzar el Retrat com a fil conductor de les nostres experiències i creativitat.
 • Adquirir cultura fotogràfica.
 • Educar l’ull, educar la mirada fotogràfica: mirar, observar, pensar, fotografiar i experimentar.

2. Continguts

 • Retrat o etopeia
 • Experimentar la creativitat
 • Càmeres: Pinhole color, analògica, digital
 • La il·luminació
 • La pel·lícula. Composició física. Diferents graus de sensibilitat i mètode d’utilització. / Processa­dor electrònic/ Panell LCD
 • Revelat de negatiu.
 • Positivat. Teoria dels materials del positivat: Ampliadors, papers, reveladors, etc.
 • Positivat individual. Avaluació de les imatges obtingudes.
 • L’escàner com a càmera fotogràfica.
 • Cianotipia amb objectes i amb suports d’acetat.
 • El paper com a material sensible. Experimentació; Quimiogrames, fotogrames.

3. Metodologia

 • Introduccions teòriques de cada una de les lliçons, seguides d’exercicis pràctics.
 • Visualització crítica del treball d’altres autors.
 • Realització d’un projecte de curs individual.
 • Suport individual en l’aparició de possibles problemes.
 • Anàlisis dels treballs realitzats.

4. Avaluació

 • Assistència presencial a classe amb un mínim d’un 80%.
 • Evolució del seu aprenentatge, participació a classe.
 • Presentació dels exercicis plantejats a cada classe.
 • Avaluació del projecte final.

 

 

Bibliografia

 • PIERRE Bordieu. Un arte medio. GG Barcelona, 2003.
 • WALTER Benjamin. Sobre la fotografia, ed.Pre-textos, 2004.
 • SCHAEFER JOHN P. The Ansel Adams guide, Little, Brown and Company, April 15th 1999
 • OSCAR Molina, Fotografías de un diario, Caja San Fernando. Cádiz. 2004
 • HUBERT C. Birnbaum, Existing Light Photography (The Kodak Workshop Series) (Fotografía con luz disponible. Serie taller Kodak), 1984.
 • KODAK, The Art Of Seeing: A Creative Approach To Photography ,1998.
 • KODAK, Advanced Black-and-White Photography, (Kodak Workshop Series), 1998
 • KODAK, Black & White Darkroom Dataguide, Sixth Edition Spiral-bound, 2001
 • A. MEZZENGA. Laboratorio fotografia creativa. Universitalia. 2014
 • DIDI-HUBERMAN, GEORGES. Cuando las imágenes tocan lo real, 2011. Recuperado de
 • http://www.academia.edu/4522481/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real
 • BAJAC, QUENTIN. La invención de la fotografía. La imagen revelada. Barcelona: Blume, 2011.
 • STEPHEN SHORE. Leccion de fotografia: la naturalez de las fotografias. Phaidon,2009
Docent

Eugènia Ortiz Antoranz

Número d'hores
60h
Dates
2.10.19–22.1.20
Dies
dimecres
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES, EN
Condicions d'accés

dirigit a aquells amb inquietuds creatives vers la fotografia. Que vulguin aprofundir en la tècnica fotogràfica i realitzar un petit projecte.

Màxim d'alumnes
10
Preu
500€ + 100€ d’inscripció