Fotografia i autorepresentació. Experimentacions en el relat autobiogràfic

Des d’un context experimental i contemporani aquest curs pretén donar eines per a la creació de relats autobiogràfics que tenint com a mitjà la fotografia facin possible l’autoexploració, la reinvenció i la proposta d’una narrativa pròpia per part de
els alumnes.

Juntament amb la proliferació de fotografies digitals ha crescut també l’interès per la problemàtica de les imatges de la vida personal com exercicis i temptatives de control de la autorepresentació. L’afecció a la memòria i al passat com a respostes a un món ràpid i canviant ha marcat una tendència artística d’estètica historicista que ha afectat també a la percepció de la vida personal.

Per això es proposa mitjançant l’estudi de casos d’artistes contemporanis reconèixer i reflexionar sobre les diferents formes i propòsits que es conjuguen en la formulació del relat autobiogràfic.

L’experimentació permetrà la creació de relats construïts que reflecteixin les percepcions personals que pot tenir l’expressió de la història personal.

Programa

1. Objectius

 • Contextualitzar el relat autobiogràfic, buscant reconèixer les problemàtiques que s’aborden des de la creació fotogràfica en diferents autors.
 • Donar eines creatives, conceptuals i formals per a l’expressió del relat personal.
 • Creació de relats autobiogràfics propis a partir de les necessitats expressives de l’alumne.

2. Metodologia

Curs teòric-pràctic.

Les sessions es dedicaran a un tema en concret com a proposta de forma i lectura del relat autobiogràfic.

S’analitzaran casos i els seus contextos, influències i resultats.
La segona part de la classe consisteix a experimentar amb petits exercicis la configuració de petites històries basades en la reflexió i estudi anterior.

Els temes a tractar seran els següents:

 1. Autoretrat i autoexploraciò.
  L’autoretrat com a tema de recerca espiritual i acceptació personal. desplaçament dels límits entre el que és públic i privat. Posicionament personal a través de la imatge.
  Reivindicacions i desestigmatizacions.
  Autors: Jen Davis, García-Alix, Elinor Carucci, Hannah Wilkins, Phillip Toledano, entre altres.

 2. Àlbum familiar, memòria i representació.
  Del document testimonial del record a la creació fantàstica. Memòria autobiogràfica i identitat. Experimentacions i Intervencions en el relat familiar a través de l’àlbum.
  Descontextualitzacions, sustraccions i muntatges e intervencions gràfiques a les fotografies. Ús del fitxer i metaimagen.
  Autors: Marcelo Brodsky, Louise Bourgeois, Jo Spence, Lucila Quiet, Iñaki Bonillas, entre altres.

 3. Desig i Fantasia. Autorepresentacions lúdiques i poètiques.
  La autorepresentació com a relat construït i planificat. Visions poètiques i surrealistes.
  Juxtaposició de llenguatges i muntatges narratius. Influències de la pintura, la mitologia i la poesia. Trobades entre performance i fotografia.
  Autors: Francesca Woodman, Ana Mendieta, Schumaher, Duane Michals, Walter Iraeta, Ricardo Gómez Pérez, entre altres.

 4. La Teatralització del jo. Jo Soc Un altre.
  Del retrat a l’autotransformació. Canvi d’identitat com a proposta artística. La fotografia com exorcisme. Fotografia i context social, adequacions crítiques i controvèrsies a través de l’autorepresentació. Recreacions d’imatges de la història del art.
  Autors: Phillip Toledano, Yasumasa Morimura, Cindy Sherman, Claude Cahun, entre d’altres.

 5. Geografies del record i metàfores.
  L’espai com a contenidor de les petjades i constructe de la memòria. Buit i abandonament, la representació. Absències, empremtes, relíquies, ombres. Recorreguts per paisatges com metàfores de transformacions interiors. L’espai urbà i Intervencions en el paisatge. Autors: González Palma, Juan Enrique Bedoya, Alexander Apòstol, Luis Parets, entre altres.

 6. Visions místiques i espirituals del cos.
  El cos com a manera d’accés al transcendental. Visions numinoses i místiques a través de l’escenificació del cos o intervencions en la fotografia. La llum i transparència com elements narratius de la sensitivitat i espiritualitat.
  Autors: Tatiana Parcero, Adriana Calataiud, Mapi Rivera, Ryan McGinley, entre d’altres.

 7. Intervencions, desplaçaments i tècniques en el relat fotogràfic personal.
  Revisió de tècniques experimentals, desplaçament entre els mitjans artístics.
  Hibridacions sota el tema de la representació personal o autobiogràfica. fotografies acolorides, fragmentades, traspassades a altres substrats. Collage i color.
  Autors: Óscar Muñoz, Zaida González, H.P. Feldman entre d’altres.

3. Criteris d’avaluació

Pel final del curs es presentarà un projecte personal.

L’avaluació és contínua, per tant l’entrega dels treballs i l’assistència d’un 80% i la participació imprescindibles.

Docent

Pamela Martínez – www.pamelamartinezrod.com

Número d'hores
60h
Dates
25.2.19–17.6.19
Dies
dilluns
Horari
16.00–21.00h
Nivell
iniciació–mig
Condicions d'accés

motivació de l’interessat i nocions bàsiques de fotografia. Tenir càmera de fotografia o telèfon mòbil amb càmera.

Màxim d'alumnes
15
Preu
460€ + 100€ d’inscripció

Preinscripció als cursos del 2n quadrimestre: 24.1.19–6.2.19

Instruccions inscripció i matrícula

Accés preinscripció en línia

Accés matrícula en línia