Fotografia contemporània. Imatges i arts visuals

Aquest curs introduirà els participants a la fotografia d’art contemporània i donarà l’oportunitat de desenvolupar un projecte personal informat pels debats actuals. Es tractaran dels temes i grans orientacions en aquest camp des de 30 anys tal com la fotografia conceptual, la fotografia de narració, les estratègies d’apropiació i “reenactement”, les evolucions vinculades als canvis tècnics o la noció d’imatge en l’era digital ... a més s’introduiran nocions i artistes anteriors tal com Cindy Sherman i Jeff Wall que han contribuït a fer de la fotografia el que és avui.

Programa

L’objectiu del curs és de donar als participants una visió de conjunt de la fotografia d’art actual mentre desenvolupant la seva pròpia pràctica. Les sessions portaran els estudiants a construir una mirada crítica i a articular un discurs al voltant del seu propi treball. Aquest procés col·laboratiu espera crear una dinàmica de grup que pugui persistir un cop el curs acabat. Al llarg de les 15 sessions, els estudiants desenvolupessin un projectes personal que serà exposat al final del curs. Planejar una exposició petita portés els participants a reflexionar sobre maneres per comunicar i presentar efectivament les seves idees al públic.  

1. Continguts

 1. Introducció: presentació de grup + presentació general sobre la fotografia contemporània.
 2. Fotografia conceptual: Gillian Wearing, Sophie Calle, Thomas Demand, Jocelyn Allen.
 3. Ficció i story telling: Jeff Wall.
 4. Fotografia íntima: Nan Goldin, Larry Clarck, Instagram ... etc.
 5. Objectes: Peter Fischli and David Weiss.
 6. Processos, materialitat i abstracció: Walead Beshtry, Ruth Van Beek, Tom Lovelace, Dafna Talmor.
 7. Política i societat: Lewis Bush, Laura L’Tantawy, Tom Hunter, Adam Broomberg & Oliver Chanarin, Luc Delahaye, Christopher Williams.
 8. Post-modernisme: apropiació i “reenactement”: Cindy Sherman, Richard Prince, Hans Peter Feldmann, Sherrie Levine, Nikki S. Lee, Vik Muniz, John Mac Lean ...
 9. Digital i fotografia: Instagram, Snapshot, Imatges generades per ordinador, càmera de vigilància ....
 10. Fotografia Versus Imatge: Flusser, Walter Benjamin, Hito Steyrl / Doug Atiken, Richard Mosse, Camille Henrot.
 11. Extended Photography - més enllà de la fotografia: imatge en moviment, instal·lacions, projectes per la web, fotografia i escultura, pintura, so ... Emmanuel Van der Auwera, Ruth Van Beek, Esther Teichman, Giuseppe de Mattia.
 12. Més enllà del llibre com a suport, el llibre com a mèdium: artistes visuals que utilitzen el llibre com a forma artística. Raymond Meeks, Highchair Editions.
 13. Fotografia artística i les indústries creatives: l’artista com a marca. Eva Roovers, Inez and Vinoodh, Thomas Abdelorf.
 14. Sessió final de revisió dels projectes d’estudiants.
 15. Instal·lació a l’espai.

2. Metodologia

Les sessions seran dividides en dues parts: en la primera es presentaran un tema i el treball d’artistes que ho hagin explorat. Això permetrà als estudiants d’adquirir un bon coneixement de la fotografia contemporània, de construir les seves referències i estimular les seves idees per al seu projecte personal. A la segona part, es duran discussions de grup sobre el treball de cada un dels participants. A la primera sessió, els estudiants hauran de presentar una idea general del que vulguin explorar i el tutor proporcionés direcció, referències i critiques per desenvolupar la seva idea visualment. Cada setmana els estudiants portaran unes noves imatges e idees que han de ser discutides de manera col·laborativa amb els altres estudiants sota coordinació del tutor.  

3. Criteris d’avaluació

Els estudiants seran avaluats sobre la base del projecte que hauran desenvolupat durant el curs i la manera que ho presentin a l’espai al final. Els criteris inclouen la capacitat d’integrar estratègies contemporànies i d’experimentació amb la imatge, l’anàlisi del tema triat i el desenvolupament d’un discurs crític així com l’habilitat a comunicar idees al públic. Cada estudiant rebrà un feed-back, escrit o oral, tenint en compte cadascun d’aquests aspectes.

S’avaluarà solament a l’alumne amb un 80 % mínim d’assistència.

4. Condicions materials necessàries per al desenvolupament del curs

Càmera de fotos o telèfon mòbil amb càmera.
Els alumnes hauran de portar a classe les seves imatges en format paper i cobrir els costos de producció del seu treball per a l’exposició final. 

Bibliografia

 • BERGER, John, Para entender la fotografía , Gustavo Gili, 2015, Barcelona.
 • BATCHEN, Geoffrey. Arder en deseos. La concepción de la fotografía, Gustavo Gili, 2004, Barcelona.
 • CAMPANY, David, Arte y fotografía, Phaidon, 2012, Londres. 
 • CHEVRIER, Jean-François, La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación, Gustavo Gili, 2007, Barcelona.
 • COTTON, Charlotte, The Photograph as Contemporary Art, Thames and Hudson, 2014, London.
 • BRIGHT, Susanne, Art Photography Now, Thames and Hudson, 2011, London.
 • ELKINS, James. What Photography Is?, Routledge, 2011, London/New York.
 • FIELD, Michel, Why photography matters as art as never before, Yale University Press, 2009, New Haven/ London.
 • FLUSSER, Vilem, Una filosofia de la fotografía, Síntesis, 2014, Madrid.
 • PARR, Martin, The Photobook: A History (4 Volúmenes), Phaidon, 2006, London.
 • POIVERT, Michel, Brève histoire de la photographie, Fernand Hazan, 2015, Paris.
 • SONTAG, Susanne, Sobre la fotografía, Debolsillo, 2008, Madrid.
 • STEYRL, Hito, Los condenados de la pantalla, La caja negra, 2014, Madrid.
 • Vitamin Ph, Phaidon, Barcelona, 2009.
 • WELLS, Liz. The Photography Reader, Abingdon: Taylor & Francis, 2002. 

2.1. Revistes

 • FOAM
 • Photomonitor
 • British Journal of Photography
 • Aperture
 • The Exposed
 • 1000 Words Photography
 • Photoworks
 • Source
Docent

Magali Avezou – www.archipelagoprojects.com

Número d'hores
60
Dates
Per confirmar
Dies
dijous
Horari
16.30–20.30h
Nivell
mig - avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

No cal coneixement tècnic. Aparell fotogràfic o mòbil.

Màxim d'alumnes
15
Preu
460€ + 100€ d’inscripció

Preinscripció als cursos del 2n quadrimestre: 24.1.19–6.2.19

Instruccions inscripció i matrícula