Fotografia contemporània. Imatges i arts visuals

Aquest curs introduirà els participants a la fotografia d’art contemporània i als debats actuals i donarà l’oportunitat als participants d’ampliar la seva practica. Es tractaran dels temes i grans orientacions en aquest camp des de 30 anys tal com la fotografia conceptual, la fotografia de narració, les estratègies d’apropiació i “reenactement”, les evolucions vinculades als canvis tècnics o bé la noció d’imatge en l’era digital; igualment s’introduiran nocions i artistes anteriors tal com Cindy Sherman i Jeff Wall que han contribuït a fer de la fotografia el que és avui.

Programa

L’objectiu del curs és de donar als participants una visió de conjunt de la fotografia d’art actual i contextualitzar la seva pròpia pràctica. Les sessions portaran els estudiants a construir una mirada crítica i a articular un discurs al voltant del seu propi treball. Aquest procés col·laboratiu espera crear una dinàmica de grup que pugui persistir un cop el curs acabat. Al llarg de les 10 sessions, els estudiants desenvolupessin un marc pel seu projecte personal.

1. Continguts

 1. Introducció: presentació de grup + Fotografia conceptual: Gillian Wearing, Sophie Calle, Thomas Demand, Jocelyn Allen.
 2. Ficció i storytelling: Jeff Wall.
 3. Fotografia íntima: Nan Goldin, Larry Clarck, Instagram, etc
 4. Processos, materialitat i abstracció: Walead Beshtry, Ruth Van Beek, Tom  Lovelace, Dafna Talmor.
 5. Política i societat: Lewis Bush, Laura L’Tantawy, Tom Hunter, Adam Broomberg, Oliver Chanarin, Luc Delahaye, Christopher Williams.
 6. Postmodernisme: apropiació i “reenactement“: Cindy Sherman, Richard Prince, Hans Peter Feldmann, Sherrie Levine, Nikki S. Lee, Vik Muniz, John Mac Lean ...
 7. Fotografia, Imatges i Digital: Villem Flusser, Walter Benjamin, Hito Steyrl; Amalia Ulman, Richard Mosse, Camille Henrot.
 8. Extended Photography - més enllà de la fotografia: imatge en moviment, instal·lacions, projectes per la web, fotografia i escultura, pintura, so ... Emmanuel Van der Auwera, Ruth Van Beek, Esther Teichman, Giuseppe de Mattia.
 9. Més enllà del llibre com a suport, el llibre com a mèdium: artistes visuals que utilitzen el llibre com a forma artística. Raymond Meeks, Highchair Editions.
 10. Fotografia artística i les indústries creatives: l’artista com a marca. Eva Roovers, Inez and Vinoodh, Thomas Abdelorf

2. Metodologia

Les sessions seran dividides en dues parts: en la primera es presentaran un tema i el treball d’artistes que ho hagin explorat. Això permetrà als estudiants d’adquirir un bon coneixement de la fotografia contemporània, de construir les seves referències i estimular les seves idees per al seu projecte personal. A la segona part, es faran exercicis d’anàlisi d’imatges i discussions de grup sobre el treball de cada un dels participants. El tutor proporcionés direcció, referències i critiques per desenvolupar la seva idea visualment. Cada setmana els estudiants portaran unes noves imatges i idees que han de ser discutides de manera col·laborativa amb els altres estudiants sota coordinació del tutor.

3. Criteris d’avaluació

Els estudiants seran avaluats sobre la base de la seva participació i del projecte que hauran desenvolupat durant el curs. Els criteris inclouen la capacitat d’analitzar una imatge, de desenvolupar un discurs crític i d’experimentar amb la imatge. Cada estudiant rebrà un feed-back, escrit o oral, tenint en compte cadascun d’aquests aspectes.

S’avaluarà solament a l’alumne amb un 80% mínim d’assistència.

4. Condicions materials necessàries per al desenvolupament del curs

Càmera de fotos o telèfon mòbil amb càmera.
Els alumnes hauran de portar a classe les seves imatges en format paper.

Bibliografia

 • BERGER, John, Para entender la fotografía , Gustavo Gili, 2015, Barcelona.
 • BATCHEN, Geoffrey. Arder en deseos. La concepción de la fotografía, Gustavo Gili, 2004, Barcelona.
 • CAMPANY, David, Arte y fotografía, Phaidon, 2012, Londres. 
 • CHEVRIER, Jean-François, La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación, Gustavo Gili, 2007, Barcelona.
 • COTTON, Charlotte, The Photograph as Contemporary Art, Thames and Hudson, 2014, London.
 • BRIGHT, Susanne, Art Photography Now, Thames and Hudson, 2011, London.
 • ELKINS, James. What Photography Is?, Routledge, 2011, London/New York.
 • FIELD, Michel, Why photography matters as art as never before, Yale University Press, 2009, New Haven/ London.
 • FLUSSER, Vilem, Una filosofia de la fotografía, Síntesis, 2014, Madrid.
 • PARR, Martin, The Photobook: A History (4 Volúmenes), Phaidon, 2006, London.
 • POIVERT, Michel, Brève histoire de la photographie, Fernand Hazan, 2015, Paris.
 • SONTAG, Susanne, Sobre la fotografía, Debolsillo, 2008, Madrid.
 • STEYRL, Hito, Los condenados de la pantalla, La caja negra, 2014, Madrid.
 • Vitamin Ph, Phaidon, Barcelona, 2009.
 • WELLS, Liz. The Photography Reader, Abingdon: Taylor & Francis, 2002. 

2.1. Revistes

 • FOAM
 • Photomonitor
 • British Journal of Photography
 • Aperture
 • The Exposed
 • 1000 Words Photography
 • Photoworks
 • Source
Docent

Magali Avezou – www.archipelagoprojects.com

Número d'hores
30h
Dates
25.02.2019–27.05.2019 (els dies 1 i 8 d’abril no hi ha sessió)
Dies
dilluns
Horari
16.30–19.30h
Nivell
mig – avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
ES
Condicions d'accés

Persones interessades en la fotografia contemporània que volen desenvolupar un projecte personal.

Màxim d'alumnes
15
Preu
335€ + 100€ d’inscripció

Preinscripció als cursos del 2n quadrimestre: 24.1.19–6.2.19

Instruccions inscripció i matrícula

Accés preinscripció en línia

Accés matrícula en línia