Pla d’estudis Grau Universitari en Arts i Disseny

L’estructura de Grau en Arts i Disseny segueix les directrius de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la elaboració dels plans d’estudis homologats en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Formació bàsica (60 ETCS)
Introdueix els aspectes més vinculats a les arts i el disseny en la seva vessant instrumental, i aspectes més transversals que pertanyen a les disciplines de la branca a la que s’adscriu la titulació.

Formació nuclear (120 ETCS)
Forma a l’estudiant des de tres perspectives complementàries, la teòrica, la metodològica i la instrumental. Aquestes tres perspectives ajuden a aconseguir els objectius de manera que: la teoria sustenta la comprensió de l’estudi, l’anàlisi i la contextualització; la metodologia ordena i organitza el procés de creació i la instrumentalitat possibilita la formalització, la materialització i la comunicació.

Formació específica complementària
Es basa en diferents opcions a elegir. Una relació d’assignatures optatives ofertades, que incideixen en diferents inquietuds i/o aspiracions que pugui tenir l’estudiant en el seu futur desenvolupament professional (inclou l’optativitat de les pràctiques d’empresa); i un conjunt d’assignatures optatives agrupades en mencions. Per a que la menció consti en el Suplement Europeu al Títol, l’estudiant haurà de cursar com a mínim 30 ETCS de la mateixa.

1r curs

 AssignaturesFBOBOTETCS
1r S Morfologia .     6
  Història de l’Art i del Disseny, s.XIX .     6
  Antropologia .     6
  Dibuix Bàsic I .     6
  Informàtica .     6
2n S Introducció a la Cultura del Projecte   .   6
  Estètica .     6
  Història de les Avantguardes Artístiques, s.XX .     6
  Dibuix Bàsic II .     6
  Sistemes de Representació .     6
 Total crèdits comuns   60

2n curs

 AssignaturesFBOBOTETCS
3r S Metodologia Projectual Art I   .   6
  Història de l’Art i del Disseny de la 2a Posguerra, s.XX .     6
  Materials i Procediments   .   6
  Dibuix I   .   6
  Taller de Llenguatges Artístics   .   6
4t S Metodologia Projectual de Disseny I   .   6
  Art i Disseny Contemporanis   .   6
  Dibuix II   .   6
  Dibuix Híbrid II   .   6
  Taller de Llenguatges de Disseny   .   6
 Total crèdits comuns   60

3r curs

 AssignaturesFBOBOTETCS
5è S Metodologia Projectual de Disseny II o
Metodologia Projectual d’Art II
    . 6
  Teoria del Context   .   6
  Teoria de l’Objecte, Espai i Imatge   .   6
  Laboratori de Materials   .   3
  Laboratori de Llenguatges   .   9
6è S Metodologia Projectual de Disseny III o
Metodologia Projectual d’Art III
    . 6
  Teoria del Llenguatge   .   6
  Monografies Objecte, Espai i Imatge   .   3
  Professió i Context   .   3
  Laboratori de Creació   .   12
 Total crèdits comuns   60

4t curs

 AssignaturesFBOBOTETCS
7º S Pràctiques externes     . 12
  Informació Pràctiques Externes        
  Menció de Narració Visual
  Narració Visual     . 12
  Imatge i Text     . 6
  Autoedició i Publicació Experimental     . 6
  * Triar una assignatura de les següents
  Sistemes Interactius i Nous Entorns de Creació     . 6
  Representació     . 6
  Contextos audiovisuals     . 6
  Menció de Comunicació Visual
  Comunicació Visual     . 12
  Tipografia     . 6
  Arquitectura i Producció Gràfica     . 6
  * Triar una assignatura de les següents
  Sistemes Interactius i Nous Entorns de Creació     . 6
  Autoedició i Publicació Experimental     . 6
  Disseny de Serveis     . 6
  Menció de Disseny d’Objecte i Espai
  Disseny d’Objecte i Espai     . 12
  Objecte, Subjecte i Acció     . 6
  Espais Efímers, Lloc i Producció     . 6
  * Triar una assignatura de les següents
  Sistemes Interactius i Nous Entorns de Creació     . 6
  Idea i Matèria     . 6
  Disseny de Serveis     . 6
  Menció d’Arts Aplicades
  Arts Aplicades     . 12
  Idea i Ofici     . 6
  Idea i Matèria     . 6
  Objecte, Subjecte i Acció     . 6
  Menció d’Art
  Pràctiques de l’Art     . 12
  Representació     . 6
  * Triar una assignatura de les següents
  Idea i Matèria     . 6
  Lloc i acció     . 6
  Autoedició i Publicació Experimental     . 6
  Contextos audiovisuals     . 6
  Imatge expandida     . 6
  Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET).
Per obtenir una menció s’han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

8è S Treball de Fi de Grau   .   12
  Optatives (**)
  Innovació i Anticipació     . 6
  Investigació de Tendències     . 6
  Ecosociologia     . 6
  Plataformes de Difusió     . 6
  Comissariat     .
  Gestió Cultural     . 6
  Crítica d’Art     . 6
  Didàctica i Pedagogia     . 6
  Direcció Creativa     . 6
 Total crèdits  .60
Treball de Final de Grau
Normativa del Treball de Final de Grau
Calendari TFG
Eixos de recerca i temes marc
Guia per redactar la proposta d’acceptació TFG
Sol·licitud d’acceptació de la proposta de TFG
Guia bàsica de citació i bibliografia

(**) Cal escollir tres d’aquestes optatives per obtenir 18 crèdits ETCS.

FB: Formació Bàsica
OB: Obligatòria
OT: Optativa