El viatge de la mirada: animació, il·lustració i recursos narratius

Docent:

Àlex Tovar, Àfrica Fanlo

Número d'hores:
90 h
Dates:
20/02/2017 al 22/06/2017
Periode:
Segon quadrimestre
Dies:
Dilluns i dijous
Horari:
Dilluns de 17:00 a 20:00h i dijous de 18:00 a 21:00h
Nivell:
Iniciació
Condicions d'accés:

Dirigit a qualsevol persona interessada en explicar històries. Descobrirem les claus de la narració visual en la imatge en moviment a través de l'evolució històrica de les seves tècniques, estructures i codis fonamentals. No es requereixen coneixements específics previs.

Màxim d'alumnes:
15
Preu:
580 + 100€ d'inscripció

Resum

Una aproximació a les claus de la narració en la imatge en moviment. Prenent com a punt de patida el llenguatge audiovisual de la il·lustració (narrativa de la imatge, composició, temporalitat, color, enquadres etc.), el curs proposa un itinerari teòric-pràctic a través dels recursos essencials en el moment de construir una narració basada en la seqüència de les imatges.

Així mateix, -seguint els passos que van des de les ombres xines fins a l’era digital, passant per la invenció del cinematògraf-, repassarem les diferents manifestacions artístiques que al llarg de la història de l’art i la contemporaneïtat han buscat plasmat la il·lusió del moviment en l’artefacte visual. A partir d’exercicis pràctics l’alumne experimentarà amb diferents tècniques i principis de la narració amb la finalitat de trobar la seva pròpia creació.

Programa

Objectius

L’objectiu del curs és que l’alumne ha d’adquirir les competències, així com els conceptes i les tècniques fonamentals, per poder crear una peça d’imatge en moviment.

Continguts

Els continguts del curs seran estructurats simultàniament entre els següents blocs temàtics:

a) Una panoràmica històrica sobre l’evolució i avanços tècnics més significatius en la consecució de la imatge en moviment.

b) L’exposició dels conceptes, codis i principis que conformen el llenguatge de la imatge en moviment.

c) Tècniques necessàries per dur a terme un projecte propi

Anàlisi i observació dels recursos de la narració visual que utilitza la imatge en moviment:

 • Què és la imatge en moviment?
 • Elements de la narració
 • Narrativa de la imatge en moviment
 • Planificació i guió
 • Temporalitat
 • Seqüenciació
 • Continuïtat i lògica en la narració
 • Punts de gir
 • Efectes dramàtics

Estudi i experimentació amb suports concrets:

 • PreCine (taumatrop, zootrop, diorames, ombres, flip-book, etc.)
 • De l’auca al còmic /storyboard
 • Conte il·lustrat
 • Cinema, animació, audiovisual.
 • TV/videoclip, publicitat
 • Edició i tractament digital.
 • Altres

Metodologia

El curs alterna la teoria amb la pràctica, que consisteix en exercicis i propostes de treball, cada una d’ells tindrà una duració determinada que pot variar d’una a tres setmanes.

Al principi de cada activitat sempre hi haurà una part d’anàlisis i observació.

Els treballs i exercicis seran posats en comú per poder intercanviar opinions i plantejar possibles conclusions.

Criteris d’avaluació

Presentació dels projectes i exercicis plantejats durant el curs.

L’assistència al taller és essencial per poder avaluar el procés de treball i els objectius adquirits al llarg del curs.

L’alumne ha d’haver assistit al 80% de les classes.

Bibliografia

 • AUMONT, Jaques. La imagen. PAIDOS COMUNICACIÓN, 1992.
 • BADIOU, Maryse. L’ombra i la marioneta o les figures dels deus. Institut del Teatre, 1988.
 • BERGER, John. Sobre el dibujo. Gustavo Gili, Barcelona, 2005.
 • BLOCK, Bruce. Narrativa visual. Creación de estructuras visuales para cine, vídeo y medios digitales. Omega, 2008.
 • BOISET, F. y IBAÑEZ, S. El cine antes del cine. Ayuntamiento de Zaragoza, 2006.
 • DELEUZE, Gilles. La imagen-movimiento. Paidos Ibérica, 1984.
 • FONTCUBERTA, Joan. El beso de Judas. Fotografía y verdad. Gustavo Gili, Barcelona, 1997.
 • GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. Narrativa audiovisual. Cátedra, Madrid, 1993.
 • GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, Begoña. Teoría de la narración audiovisual. Cátedra, Madrid 2006.
 • VOGLER, Christopher. El viaje del escritor. Ma Non Troppo, 2002.
 • MCKEE, Robert. El guión. Alba Editorial, Barcelona, 2013.

Web dels Docents

www.thetreeonthesea.com

www.africafanlo.com

www.africafanlo.blogspot.com