Disseny de rapports i estampació digital

Aquest curs proposa conèixer i aprofundir en el programa Photoshop com a una eina indispensable per al dissenyador d’estampats. Es partirà d’un treball manual a través de diferents tècniques gràfico - plàstiques com l’aquarel·la, pastels, llapis de colors, gouache, tintes, etc. Els dibuixos o imatges de caràcter pictòric seran digitalitzats per al seu posterior treball a través del programa informàtic per tal d’obtenir un arxiu final rapportat amb totes les característiques tècniques necessàries per a la seva producció a nivell industrial.
Les classes es dividiran en petits blocs teòrics acompanyats d’una pràctica on l’alumne desenvoluparà una col·lecció d’estampats que es recolliran en un portfoli final.

Programa

1. Objetius

Introduir als alumnes els conceptes necessaris per a la digitalització i preparació d’arxius finals i rapportats per tal de desenvolupar una col·lecció d’estampats preparada tècnicament per a la seva producció.
Realització de totes les fases del procés de disseny, des del dibuix manual o digital, el tractament de la imatge, el disseny del rapport i la preparació de l’arxiu segons els principals mètodes d’estampació utilitzats a la industria tèxtil de tal manera que el resultat final serà un disseny com a producte acabat i a punt per produir a nivell industrial.

2. Continguts

- De la llibreta d’esbós al teixit: Com adaptar el treball manual per facilitar la posterior digitalització. Treball en diferents tècniques.

- Photoshop:

  • Eines i entorn de treball
  • Retoc d’imatges
  • Treball de transparències i textures
  • Elaboració de rapports
  • Separació de colors

Sistemes d’estampació tèxtil: Característiques i tipologia d’arxiu.

Elaboració de fitxes tècniques.

Briefing: interpretació i materialització.

- El portfoli com a carta de presentació.

3. Metodologia

Les classes s’iniciaran amb un petit bloc teòric i una proposta pràctica que es desenvoluparà a classe. Aquesta part pràctica sempre s’iniciarà amb un treball manual sobre paper amb diferents tècniques artístiques, per a després digitalitzar i treballar amb els recursos informàtics.

Es valorarà el treball autònom de l’alumne fora de les hores de classe, però aquest no serà estrictament necessari. Les hores de treball a l’aula seran suficients per elaborar la petita col·lecció i el portfoli.

Les correccions es faran de manera personalitzada i tot el procés anirà tutoritzat.

4. Avaluació

Es valoraran els processos creatius individuals i l’aplicació dels coneixements tècnics en el resultat final de cada exercici pràctic. També el treball durant les hores de taller, l’assistència i l’actitud de col·laboració i participació amb el grup.

El portfoli serà el recull final de tots els treballs on es comprovarà l’aprenentatge assolit a través de la realització i la presentació del treball.

S’avaluarà solament a l’alumne amb un 80% mínim d’assistència.

L’avaluació és contínua, per tant l’entrega dels treballs i la participació són imprescindibles.

Bibliografia

  • SHUPPAN-SHA, Bijutsu, 19th Century european Textiles. The Kamei Collection, Tokyo, 1990.
  • SCHOESER M; RUFEY C, English and American Textiles. Thames and Hudson Ltd. London,1989.
  • DAMASE, Jaques, Sonia Delunay Fashion and Fabrics. Thames and Hudson Ltd. London,1997.
  • VÖLKER, Angela, Textiles of the Weiner Werstätte. Thames and Hudson Ltd. London, 2004.
  • ELFFERS J; MELLER S, Textile Designs: 200 years of European and American patterns for printed fabrics organized by motif, style, color and period. Harry N.Abrams. New York, 2002.
Docent

Laura Gómez Garcia

Número d'hores
60h
Dates
1.10.19–21.1.20
Dies
dimarts
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
mig–avançat
Condicions d'accés

Nivell inicial de Photoshop i coneixement bàsic de dibuix i tècniques gràfico–plàstiques

Màxim d'alumnes
15
Preu
470€ + 100€ de inscripción