Del llenç al mur

Aquest curs està enfocat en el projecte d’adaptar imatges i idees a un mur i a intervenir en espais arquitectònics.

S’aprendran tècniques i estratègies necessàries per pensar i executar un mural i les nocions imprescindibles per organitzar el procés de treball.

Té dues parts: a la primera part del curs es pensarà i projectarà un mural entre tots els estudiants seguint la proposta del professor. La segona part consisteix a posar en pràctica els coneixements adquirits i es realitzarà un mural a partir de les propostes dels alumnes, es decidirà entre tots quin projecte o projectes són els que es realitzaran. Per a això es buscarà un espai (interior o exterior) dins el context del barri del Raval.

Programa

1. Objectius

 • Ser capaç de desenvolupar un projecte personal de mural.
 • Es treballarà en grup i l’objectiu final és saber ser fidel a la proposta inicial.
 • Treballar en equip perseguint el resultat final per sobre dels interessos personals.
 • Aplicació i ús d’aquest sistema de treball, entenent que tots els passos són necessaris per al resultat final.

2. Continguts

A la part teòrica del taller es farà un recorregut per la Història de l’Art, pels artistes que han treballat la pintura mural, des de la prehistòria fins a l’actualitat. Es veuran al llarg del curs diferents tipus de murals, tenint la pintura expandida com a referència per abastar i ampliar la idea de mural. S’estudiaran tècniques pictòriques, tècniques additives, elements tridimensionals, projeccions o interaccions amb l’espectador, sent part del procés de creació o destrucció del mural o intervenció.

A la part pràctica s’executaran els conceptes estudiats i es realitzaran els murals proposats pel professor i pels estudiants en un context pensat per a això.

3. Metodologia

A cada classe hi haurà una part teòrica en la qual es veuran projectes d’artistes que treballen sobre el mural, es comentarà el seu procés de treball i interès, contextualitzant-lo en el moment present.

A la part pràctica es desenvoluparà el procés d’execució del mural, idea, esbós, plantejament en la superfície i la seva realització.

Es comentarà en els últims 15 minuts de la classe com s’ha desenvolupat.

4. Criteris d’avaluació

 • Es valorarà l’assistència, la proposta del projecte personal, la participació i capacitat de treball en equip.
 • S’avaluarà solament a l’alumne amb un 80% mínim d’assistència.

Bibliografia

 • Arnheim, Rudolf: Art i percepció visual (Aliança Ed.).
 • Francesco Clemente, Affreschi. Catàleg Fundació Caixa de Pensions.
 • Gordon Matta-Clark, (2006), Catàleg exposició en Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.
 • Gombrich, Ernst H .: Art i il·lusió (Phaidon) i Història de l’art (Columna).
 • Pedrola, Antoni: Materials, procediments i tècniques pictòriques (Ariel).
 • Sol LeWitt, 17 Wall Drawings (1970–2015). Fundació Botín.
Docent

Roberto Coromina Navarro
www.robertocoromina.com
http://robertocoromina.blogspot.com

Número d'hores
60h
Dates
01.10.29 a 21.01.19
Dies
dimarts
Horari
16:30h-20:30h
Nivell
mig
Condicions d'accés

Persones interessades en la pintura com a mitjà per desenvolupar el seu projecte personal, en la pintura mural i la seva aplicació arquitectònica.

Màxim d'alumnes
15
Preu
505€ + 100€ d’inscripció