De la fotografia analògica a la digital: tècnica i projecte

Docent:

Eugènia Ortiz Antoranz - www.eugenia.clicme.es

Número d'hores:
60h
Dates:
30.10.2017-23.2.2018
Dies:
Dilluns
Horari:
16.00–20.00h
Nivell:
iniciació - mig
Idioma en el que s’imparteix el curs:
CA, ES
Condicions d'accés:

dirigit a aquells amb inquietuds creatives vers la fotografia. Que vulguin aprofundir en la tècnica fotogràfica i realitzar un petit projecte.

Màxim d'alumnes:
10
Preu:
515 + 100€ d’inscripció

Resum

Amb aquest curs tindràs les bases per aprofundir d’una manera metòdica en la fotografia analò¬gica, a preveure els resultats, a adquirir cultura fotogràfica i sobretot a prendre consciència del fet fotogràfic. La intenció del curs és educar l’ull, educar la mirada fotogràfica: mirar, observar, pensar i fotografiar, tot fent un pont a la fotografia digital, amb la que comparteixen la tècnica, per entendre que continuen sent llenguatges diferents, tempos diferents, i mecanismes diferents amb els seus resultats ben diferents.

Treballarem la tècnica fotogràfica entre d’altres, tècnica que ens servirà tant per al nostre treball en analògic com en digital. Aquest curs unifica la didàctica de la fotografia per sobre de les tècniques empleades per captar la imatge, siguin fotoquímiques o digitals. Sense oblidar que els arguments per a la presa fotogràfica són els mateixos, els passos són similars, solament canvia¬rem la denominació d’alguns elements i el laboratori.

Programa

Continguts

La càmera fotogràfica

Control de diafragma

Control de velocitat

Relació Diafragma/Velocitat

El fotòmetre

la sensibilitat/ El gra/ El soroll

La profunditat de camp

Els objectius

La il·luminació

La pel·lícula. Composició física. Diferents graus de sensibilitat i mètode d’utilització. / Processa­dor electrònic/ Panell LCD

Sortida a l’exterior. Fotografia amb llum natural. El dia, la nit, filtres.

Revelat de negatiu.

Positivat. Teoria dels materials de positivat: Ampliadores, papers, reveladors, etc.

Positivat individual. Avaluació de les imatges obtingudes. Full de contactes.

El positiu perfecte. Control del contrast. La manipulació de la còpia reserves en el positivat.

Preparació del nostre projecte.

Metodologia

 • Introduccions teòriques de cada una de les lliçons, seguides d’exercicis pràctics.
 • Visualització crítica del treball d’altres autors.
 • Realització d’un projecte de curs individual.
 • Suport individual en l’aparició de possibles problemes.
 • Anàlisis dels treballs realitzats. 

Criteris d’avaluació

 • Assistència presencial a classe.
 • Evolució del seu aprenentatge, participació a classe.
 • Presentació dels exercicis plantejats a cada classe.
 • Avaluació del projecte final.

Bibliografia

 • PIERRE Bordieu. Un arte medio, . GG Barcelona, 2003.
 • WALTER Benjamin. Sobre la fotografia, ed.Pre-textos, 2004.
 • SCHAEFER JOHN P., The Ansel Adams guide, Little, Brown and Company, April 15th 1999
 • OSCAR Molina, Fotografías de un diario, Caja San Fernando. Cádiz. 2004
 • HUBERT C. Birnbaum, Existing Light Photography (The Kodak Workshop Series) (Fotografía con luz disponible. Serie taller Kodak), 1984.
 • KODAK, The Art Of Seeing: A Creative Approach To Photography ,1998.
 • KODAK, Advanced Black-and-White Photography, (Kodak Workshop Series), 1998
 • KODAK, Black & White Darkroom Dataguide, Sixth Edition Spiral-bound, 2001