Daurat: procediments pictòrics

Docent:

Carles Cerón Argelich

Número d'hores:
60h
Dates:
30.10.2017-23.2.2018
Dies:
Dimecres
Horari:
16.00–20.00h
Nivell:
Mig-avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs:
CA, ES
Condicions d'accés:

Persones que han tingut una formació prèvia de dibuix i pintura, interessades en la decoració i restauració.

Màxim d'alumnes:
12
Preu:
515 + 100€ d’inscripció

Resum

Aquest curs té l’objectiu de donar a conèixer la tècnica del daurat i la preparació de suports adients per aplicar el color.
La tècnica de preparació de suports i del daurat sobre fusta segueix sent vàlida avui dia, perquè es renova en el temps, tant en dissenys com en materials, tenim bons exemples dins de l’art abstracte del segle XX Espanyol i Català.
El daurat en l’actualitat s’utilitza en el gran i petit format, sobretot per crear atmosferes decoratives en l’espai .
Els materials que s’utilitzen en el taller presenten una diversitat de mètodes de treball, la qual cosa ens pot ajudar dins la nostra recerca, per obtenir diverses solucions en les diferents expressions.
Es potenciarà aquells aspectes més d’aire conceptual i s’estudiarà la inclusió d’altres materials més actuals, utilitzant diferents suports, el paper, la fusta i el mur d’interior.
És una bona eina dins dels procediments pictòrics i una base per la decoració, pel pintor de quadres o pel possible restaurador.

Programa

Objectius

Donar a conèixer la tècnica del daurat com un més dels  procediments pictòrics.
Millorar e integrar els recursos tradicionals d’aquets procediments a uns conceptes més actuals.
Relacionar les capacitats expressives i el llenguatge de cadascun amb aquest repertori de recursos que ens ofereix aquesta tècnica.
Descobrir les capacitats expressives d’aquesta tècnica i dels seus materials. 

Continguts

Realització de dibuixos i preparació de suports. Reflexió per tal d’orientar la futura realització de l’obra, es potenciarà aquells aspectes més de caire conceptual i experimental. 

Metodologia

La forma de treballar en el taller serà la forma tradicional del retaule, sobre diversos suports preparats per acceptar en ells un treball pictòric, un cop realitzat el dibuix podem plantejar diverses solucions: collage, daurat al mixtió, daurat sobre paper, daurat sobre el mur, els Relleus, el daurat o platejat, les oxidacions, el brunyit,, el Cisellat, les patines (a l’ou, a l’oli), els vernissos.

La pintura que s’utilitza és el tremp d’ou, amb els pigments pastats a l’aigua, també podem utilitzar altres pintures, l’acrílic, el tremp de cola, i l’oli. 

Criteris d'avaluació

Per la capacitat del alumne/a a resoldre el treball estriat. la seva capacitat d’organització i puntualitat d’entrega
Per l'experimentació
Per la seva puntualitat i presència a classe.
Només s'avaluarà l'alumne amb un 80% d'assistència com a mínim.