Creació d’instal·lacions artístiques interactives amb Arduino

Docent:

Fèlix Vinyals - www.felixvinyals.com

Número d'hores:
30h
Dates:
30.10.2017-23.2.2018
Dies:
Dilluns
Horari:
16.30–19.30h
Nivell:
iniciació
Màxim d'alumnes:
15
Preu:
295 + 100€ d’inscripció

Resum

Com puc fer que una llum s’engegui o soni un mp3 quan passi una determinada cosa?
Puc detectar persones i que llavors passi alguna cosa multimèdia o física?
Puc detectar moviment?
Puc detectar que algú seu en una cadira Amb l’Arduino?
Avui en dia és molt fàcil poder crear qualsevol tipus d’aparell que detecti alguna cosa i actuï en conseqüència. Aquest curs és totalment pràctic i d’iniciació des de 0, no fa falta que tinguis cap mena de coneixement previ. Aprendràs a programar els diferents sensors que existeixen i a fer que passin coses com moure motors, fer sonar un mp3, engegar llums de 220V, LEDs i fins i tot controlar líquids.

Programa

Objectius

Que l’estudiant:

 • Donat un problema on vulgui crear quelcom interactiu sàpiga triar i aconseguir el sensor i l’actuador adequat. Exemple: detector de presencia per detectar una persona en un punt concret.
 • Donat un sensor i actuador que sàpiga programar‐los amb l’Arduino perquè facin el que ell vol.
 • Que aprengui com ho pot fer després del curs per anar aprenent contínuament i solucionar problemes que tingui amb l’Arduino, els sensors i els actuadors.
 • Que gaudeixi del curs.

Continguts

 • Què és una instal·lació interactiva?
  • Exemples de sensors: sensors de llum, de moviment, de temperatura, de soroll, acceleròmetres, etc.
  • Exemples d’actuadors: motors, altaveus, bombetes a 220V, focus, LEDs, etc.
 • Que és l’Arduino?
  • La placa Arduino
  • El programa Arduino
 • Som‐hi! El nostre primer programa: fem que un LED faci pampallugues.
  • Donem‐li energia: fem que un focus de 500W faci pampallugues
 • Conceptes bàsics de programació amb l’Arduino
 • Aprenen a fer servir i programar sensors:
  • Detectem quan algú entra en una sala
  • Detectem llum/foscor i diferents intensitats de llum en un espai
  • Detectem pressió: des de gent que seu en una cadira, fins a pressió feta amb el dit sobre d’una superfície
  • Detectem temperatura
  • Detectem humitat
  • Detectem moviments I acceleracions amb un acceleròmetre
 • Aprenem a fer servir actuadors:
  • Movem coses amb un servomotor
  • Reproduïm sons MP3 amb l’ordinador connectat a l’Arduino
  • Movem líquids amb water pumps
  • Controlem LEDs interactives
  • Controlem llums potents a 220V
 • Les postres: brevíssima introducció a “Processing” (art generatiu) vinculat a l’Arduino
 • Mentoratge d’un projecte personal

Metodologia

La metodologia és completament pràctica. Es va per feina.

Criteris d'Avaluació

 • Els criteris d’avaluació es realitzaran en base a l’evolució i l’aprenentatge personal de cada alumne.
 • Es realitza un seguiment personalitzat, per veure quins continguts del curs s’han assolit.

Bibliografia