Construir imatges del projecte

Docent:

Isaac Piñeiro, Franck Fontana

Número d'hores:
60h
Dates:
22/02/2017 al 07/06/2017
Periode:
Segon quadrimestre
Dies:
Dimecres
Horari:
de 16:00 a 20:00h
Nivell:
Avançat
Condicions d'accés:

Alumnes de grau, llicenciats o titulats en disseny de producte i interiorisme o en escoles d’art i disseny. Persones procedents d’estudis artístics, de disseny o de comunicació.

Requisits: Carta de Presentació, Currículum Vitae, i portfoli. Enviar a: permanent@escolamassana.es

Màxim d'alumnes:
20
Preu:
440 + 100€ d’inscripció

Resum

Com presentem un producte, un objecte o un espai utilitzant els diferents recursos a l’hora de idear la comunicació d’un projecte és l’objectiu principal d’aquest curs.

Amb aquest curs es pretén posar a disposició de l’alumne els mètodes per comunicar els seus projectes i la creació de suports per millorar la comunicació. Des de l’elaboració d’un portfoli perquè l’alumne pugui mostrar de la millor manera possible el seu treball, fins a la comunicació d’un objecte, obra, producte o espai per suposat client.

Programa

Objectius

Capacitar els alumnes per desenvolupar la comunicació de projectes des d'un punt de vista multidisciplinari, entorn de l'objecte, producte o espais.

Continguts

 • Introducció a la tipologia de projectes
 • Anàlisi de la comunicació de projectes d'un estudi o dissenyador
 • Anàlisi de comunicació i direcció d'art d'empreses.
 • Tècniques i eines de comunicació de projectes
 • Canals de comunicació de projectes
 • Taller de comunicació de projectes
 • Desenvolupament de portfolis
 • Presentació de projecte

Metodologia

Part teòrica 12 h.

 • Es realitzaran classes teòriques en què s'analitzaran exemples de comunicació de projectes, productes i espais.
 • Presentació d'eines i recursos pel desenvolupament de presentació de projectes i comunicació.

Part pràctica 48h.

 • Es realitzaran propostes de comunicació de diferents projectes, exercicis de fotografia d'objectes i espais, estudi d'il·luminació, edició de fotografia, maquetació i formats de portfoli en format digital e imprès.

Criteris d'Avaluació

75%

 • Es valoraran les capacitats de l'alumne per analitzar i resoldre els diferents problemes que es proposin.
 • El resultat dels exercicis presentats per l'alumne durant el curs. Progrés de l'alumne en el curs i comunicació dels projectes.

25%

 • Actitud, assistència i aplicació dels coneixements teòric pràctics impartits en el curs
 • Assistència al 80% de les classes

Bibliografia

 • WEBB YOUNG, James, Una técnica para producir ideas, Ed. Eresma, 1982
 • ALBERS, Josef, Interaction of Color, Yale University Press, 2013
 • JONGERIUS, Hella, I Don’t Have a Favourite Colour, Ed. Gestalten, 2016
 • VVAA, Usefullness in Small Things: Items frome the Under a Fiver Collection, Ed. Rizolli, 2011
 • VVAA, Muji, Ed, Rizzoli, 2010
 • HARA, Kenya, Designing Design, Ed. Lars Muller, 2015
 • LOVELL, Sophie, Dieter Rams: As Little Design as Possible, Ed. Phaidon, 2011
 • SUDJIC, Deyan, B de Bauhaus, Ed. Turner, 2014
 • KOBAYASHI, Shigenobu, A Book of Colors Paperback, Ed. Kodansha, 1987
 • CUTOLO, Giovani, Lujo y Diseño, Ed. Santa&Cole, 2005
 • MUNARI, Bruno, El Arte como Oficio, Ed. Idea Books, 2005
 • B. HOLT, Douglas, How Brands Become Icons, Harvard Bussines School Press, 2004
 • TAYLOR, Haw, La iluminación en el estudio fotográfico, Ed. Omega, 2008

Web dels Docents

www.nadadaora.es

www.franckfontana.com