Ceràmica Digital. Eines Físiques i Numériques per a la Artesanía

Docent:

Enrique Soriano, Raúl Nieves, Pep Tornabell

Número d'hores:
90 h
Dates:
20/02/2017 al 22/06/2017
Periode:
Segon quadrimestre
Dies:
Dilluns i dimarts
Horari:
Dilluns de 18:00 a 21:00h i dimarts de 15:00 a 18:00h
Nivell:
iniciació
Condicions d'accés:

presentar portfoli i petit escrit de motivació a: permanent@escolamassana.es

Màxim d'alumnes:
15
Preu:
625 + 100€ d'inscripció

Resum

El curs es centra en la adquisició de coneixements per dominar els processos additius continus en ceràmica mitjançant control numèric amb eines tant digitals com físiques. Donat un coneixement empíric sobre el material i el procés de la ceràmica, es tracta de dissenyar tant les instruccions com petites variacions de la maquina. D’un costat la eina digital serà Grasshopper3d, intuïtiva i ràpida d’aprendre, on esmodelarà i generarà instruccions per controlar la màquina. De l’altre costat, s’aprendrà autilitzar una extrusora de pasta ceràmica, muntada sobre un control numèric (CNC, delta). La primera part del curs es centra en la adquisició de coneixements tècnicsbàsics, per controlar tot el procés. La segona part del curs serà més creativa i buscaràque la alumne explori el potencial inherent integrant màquina i matèria. En aquesta part, l'alumne dissenyarà les instruccions (G-code) per a la màquina, i podrà pensar en ferpetites adaptacions a la màquina, per aconseguir resultats específics.

Programa

Objectius

Es tracta de capacitar l’alumne per ampliar el domini sobre els seus processos materials, específicament els additius com la ceràmica, introduint la computació. El disseny computacional és una eina transversal, que pot ampliar “la caixa d’eines” de totes les disciplines creatives, de les arts aplicades, al disseny, les arts visuals o l’arquitectura entre altres. Aquest curs és una introducció en profunditat, teòrica i pràctica, dirigit a tot creatiu que tingui interès en conèixer i implementar moltes mes idees mitjançant la computació i la fabricació digital a la seva praxis.

Continguts

En paral·lel a un aprenentatge empíric sobre el comportament del material, es donaran eines per dissenyar tant el funcionament (software) com la maquina en si (hardware). El software que utilitzarem serà Grasshopper3d, on dissenyarem pensant i aprofitant el procés. La maquina que utilitzarem serà una extrusora de pasta ceràmica, muntada sobre un control numèric (CNC, delta).

Metodologia

La primera part del curs es centra en la adquisició de coneixements tècnics bàsics, per controlar tot el procés. La segona part del curs serà més creativa i buscarà que la alumna explori el potencial inherent integrant m`quina i matèria. En aquesta part, l’alumne dissenyarà les instruccions per a la màquina, i podrà pensar en fer petites adaptacions a la màquina , per aconseguir resultats específics.

Criteris d Avaluació

50 % exercicis a classe, 50% projecte persona

Bibliografia

  • Thompson, Rob, Manufacturing Processes for Design Professionals . Thames & Hudson 2007
  • Kaziunas France, Anna. Make: 3D Printing, The Essential Guide to 3D Printer . Maker Media, Inc 2013