Brodat contemporàni: tècnica i innovació

«Tot es pot brodar»

En aquest curs l’alumne descobrirà la tècnica del brodat, explorant-la de manera molt personal, deixant-se sorprendre per noves formes de treballar el tèxtil. El curs se centrarà en un procés de treball molt creatiu, en el qual cada alumne aprendrà a brodar, utilitzant i buscant materials diferents els tradicionals: paper, goma, pell, fusta ..... Per tal d’arribar a resultats nous, únics i sorprenents.

Programa

1. Objectius:

 • Descobrir, aprendre i apropar-se a la tècnica del brodat des d’una perspectiva artística i contemporània 
 • Apropiar-se de la tècnica del brodat trobant un llenguatge propi 
 • Conèixer les eines i les diferents etapes de treball del brodat 
 • Potenciar la investigació en el camp del brodat (recerca de materials, gammes de colors...) 
 • Sensibilitzar sobre l’artesania contemporània - Realitzar un projecte personal on s’experimenti noves formes de brodar, sobre la base de la tècnica tradicional.

2. Contingut: 

 • Conèixer els aspectes teòrics del brodat contemporani (artistes actuals, diversitat de tècniques i materials…) 
 • Aprendre i dominar els punts bàsics del brodat 
 • Recol·lectar materials d’acord amb unes inquietuds i interessos propis i experimentar amb una tècnica més personal. 
 • Realitzar una peça final o un conjunt de mostres on l’alumne demostri l’apropiació de la tècnica tradicional, de manera contemporània i innovadora.

3. Metodologia:

Aquest curs se centrarà en el seguiment individual de cada alumne. Aquest aprendrà a utilitzar i manipular les diferents eines i realitzarà un seguit d’exercicis per entendre i assimilar la tècnica. Posteriorment, en base aquesta, l’alumne seguirà amb una investigació i experimentació més personal, donant origen a un projecte on buscarà noves formes d’explorar amb el brodat: crear gammes de colors, utilitzar, recuperar i transformar material, busca solucions innovadores, etc.

Per una banda es faran presentacions grupals per resoldre dubtes i compartir idees i inquietuds. I per l’altra, com he mencionat, es portarà a terme un seguiment individual de cadascun dels alumnes, per acompanyar- lo en el procés creatiu i oferir-li eines més personals i adaptades a les seves inquietuds.

Les classes seran pràctiques, amb un suport teòric adaptat a cada alumne.

4. Criteris d’avaluació

 • L’avaluació serà continuada i personalitzada, prenen com a base:
 • La implicació i la curiositat de l’alumne al llarg del curs
 • El compromís (assistència, puntualitat i organització en el taller)
 • La qualitat dels treballs realitzats, tenint en compte el nivell de cada alumne
 • La capacitat d’experimentació i innovació en relació a la tècnica tradicional
 • La capacitat de l’alumne de plantejar-se nous reptes i endinsar-se en el seu propi projecte

Bibliografia

 • Colour Confident Stitching: How to Create Beautiful Colour Palettes, Karen Barbé
 • Textile Visionaries: Innovation and Sustainability in Textile Design, Bradley Quinn
 • L’atelier du brodeur: Dans les ateliers du luxe, Guénolée Milleret
 • Effets de matière en broderie créative: Matières plastiques et tissus, Gwen Hedley 
 • La revolución del bordado, Trinidad Guzmán
 • Bordar con bastidor: 20 proyectos originales para el bordador contemporáneo, Cristin Morgan
Tema:
Docent

Julie Devisme
www.juliedevisme.com
@ju_dvsm

Número d'hores
60h
Dates
1.10.19–21.1.20
Dies
dimarts
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
ES
Condicions d'accés

Aquest curs va dirigit a aficionats, apassionats i estudiants que vulguin ampliar la seva formació, així com professionals del sector creatiu, que vulguin aprofundir en els seus coneixements artístics i explorar noves possibilitats creatives.

Requisits: per poder gaudir del curs no és necessari tenir coneixements previs en la matèria. Però pot ser un plus pels que ja dominin les bases de la tècnica i vulguin anar més enllà en l’experimentació. El que sí que és necessari és tenir paciència, sensibilitat i deixar-se portar per la creativitat.

Màxim d'alumnes
11
Preu
500€ + 100€ d’inscripció