Arts visuals & noves dramatúrgies

Curs teòrico-pràctic destinat a artistes visuals, performers, músics i gent de diferents àmbits que vulguin explorar la relació entre les arts visuals i les arts escèniques.

Actualment les arts escèniques i les arts visuals, es nodreixen mútuament amb resultats sorprenents. Aquest diàleg obre un camp d’experimentació fecund, ple de possibilitats per a l’artista contemporani. En aquest curs veurem com els principals creadors d’allò que anomenem ”noves dramatúrgies” utilitzen els recursos propis de l’escena i d’altres disciplines per a vertebrar les seves narratives i presentar la seva poètica. Veurem també exemples d’artistes visuals que incorporen el llenguatge escènic en les seves propostes. A través d’una sèrie d’exercicis pràctics explorarem els recursos propis de la teatralitat i de l’intèrpret (veu, interpretació, cos, moviment, vestuari, espai, llum, só, etc) contextualitzant-los en el marc de la creació contemporània.

Programa

1. Objectius

 • Explorar la relació entre arts visuals i arts escèniques.
 • Aportar una visió actualitzada de com els artistes contemporanis integren allò “escènic” en la seva obra i de com l’escena actual integra els recursos propis de les arts visuals.
 • Conéixer i practicar els principals elements i recursos de la teatralitat i la creació escènica.
 • Abordar una mirada panoràmica sobre la creació escènica contemporània actual, en les seves diferents formes.
 • Incentivar els alumnes a integrar en la seva pràctica artística qüotidiana nous elements i conceptes, que puguin qüestionar, multiplicar i redimensionar la seva obra.
 • Donar als alumnes les eines d’anàlisi i els recursos tècnics necessaris per tal que pugin abordar les seves pròpies creacions escèniques.

2. Metodologia

El curs consisteix en una sèrie de senzills exercicis escènics de caràcter pràctic, introduïts per una sessió teòrica. La classe s’estructura en dos parts. En la primera part s’aborden continguts teòrics i es mostren referències d’artistes i obres relacionades amb el tema que es tracta. En la segona part, de caràcter pràctic, els alumnes realitzen una pràctica escènica a partir del tema exposat. En la primera part, al llarg del curs, s’estudiaran els recursos principals de la “gramàtica escènica” contemporània, relacionant-los amb les pràctiques i tradicions del passat (ritual, dramatúrgia, narrativa, gèneres, tempos, clímax, catarsi, distanciament, etc). S’estudiaran exemples de com els artistes actuals que utilitzen aquest recursos en les seves creacions, posant especial interès en aquelles obres i artistes que hibriden arts visuals i arts escèniques. La segona part de la classe consistirà en exercicis o “pràctiques escèniques” que prenen com a referent un llenguatge (performance, happening, conferència, spoken world, instal·lació, concert …) o recurs teatral (interpretació, veu, moviment, vestuari, escenografia …) Les sessions potenciaran el treball en grup. S’entrenarà els alumnes en la lectura i l’ús dels codis i símbols teatrals, en dinàmica actor-espectador, en la praxis com a actors-performers, i en la creació de peces autònomes a partir dels recursos practicats per tal d’integrar la poètica pròpia en aquesta dinàmica.

A partir dels continguts donats a classe i els exercicis pràctics realitzats en grup, es demanarà als alumnes que desenvolupin un projecte personal, que hauran de mostrar a final de curs.

3. Criteris d’Avaluació

 • Es valorarà l’assistència, l’actitud positiva i dinàmica i la capacitat de treball en equip.
 • Es valorarà la capacitat d’integrar els conceptes i les eines d’anàlisi donades a classe, en els exercicis pràctics i també la capacitat aquests recursos en el treball personal de cada alumne.

4. Continguts

 • ORÍGENS del TEATRE
  Rituals i Catarsi
 • INTRODUCCIÓ A LA DRAMATÚRGIA
  Definició. Història. Exemples d’actualitat.
 • DRAMATÚRGIES DE LA PARAULA
  Text. Pre-text. Paraula. Oralitat. Concert.
 • DRAMATÚRGIES DEL MOVIMENT
  Cos. Dansa. Teatre Físic. Body Art. Performance.
 • DRAMATÚRGIES DE L’OBJECTE
  Titelles. Màquines. Robots. La Memòria del Objectes.
 • ESPAI i ESCENA
  Espai escènic. Espai sonor. Espai lumínic.
 • EL PERSONATGE
  Caracterització. Veu. Cos-Moviment. Vestuari. Màscara-Maquillatge.
 • HAPPENING & PERFORMANCE
  Definició. Exemples històrics i contemporanis.
 • LA CONFERÈNCIA
  Quan l’actor és l’obra i viceversa. La conferència i Les Vanguardes. Exemples actuals.
 • LA INSTAL·LACIÓ
  Espais habitats i deshabitats. Arquitectures actuables. La sala d’exposicions com a escena.
 • ESCENES NÒMADES
  Obra i deriva. Ciutats actuades. L’artista Flâneur. Land Art: la natura com a espectador i testimoni. Travesses dramatúrgiques.

Bibliografia

 • ARISTÒTIL. Poètica. Angle Editorial.
 • HERBERT, Zbigniew. Un bàrbar al jardí. La Breu Edicions
 • BROOK, Peter. El espacio vacío. Arte y técnica del teatro. Ed Península
 • ARTAUD, Antonin. El teatre i el seu doble.
 • Manifestos d’Avantguarda. Antologia. Edicions 62
 • BAZIN, André. Qué es el cine. Ediciones Rialp
 • MAMET, David. Veritat i mentida: heretgía i sentit comú per a l’actor. Alba Editorial
 • FISCHER-LICHTE, Erika. Estética de lo performativo. Abada Editores
 • Un teatre sense teatre. Ed MACBA
 • Escenes de l’Imaginari. Ed Institut del Teatre/Diputació de Barcelona
 • KIEFER, Anselm. L’art survivra a ses ruines. College de France/Fayard
 • CASTELUCCI, Claudia et Romeo. Les pelerins de la matière. Theorie et praxis du théâtre. Les Solitaires Intempestifs Éditions
 • STOICHITA, Victor I. Breve Historia de la Sombra. Ediciones Siruela
 • CIRLOT, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos. Editorial Siruela
Docent

Fèlix Pons Ferrer - www.arsenic.cat

Número d'hores
60h
Dates
2.11.17–1.3.18
Dies
Dijous
Horari
16.00–20.00h
Nivell
mitjà
Màxim d'alumnes
15
Preu
450€ + 100€ d’inscripció