Arts d'acció. Les pràctiques artístiques com a estratègia d'implicació política

Docent:

Josep-Maria Martín - www.josepmariamartin.net

Número d'hores:
60h
Dates:
30.10.2017-23.2.2018
Dies:
Dimarts
Horari:
16.00–20.00h
Idioma en el que s’imparteix el curs:
CA, ES
Condicions d'accés:

Interessats en el tema

Màxim d'alumnes:
20
Preu:
450 + 100€ d’inscripció

Resum

El curs vol acostar les manifestacions i pràctiques artístiques contemporànies a la vida quotidiana. És una proposta d’art d’acció. Vol dir que tant l’artista com l’espectador es veuran interpel·lats a accionar davant d’una situació que es produeix. El cos doncs esdevindrà una eina fonamental de treball, tot pressionant els límits de l’art tradicional, fusionant elements de disciplines com: dansa, música, pintura, escultura, poesia, arquitectura, infografia... entre d’altres.

L’artista és un mediador que crea amb diferents recursos, com el vídeo, el so i tot allò que calgui per exposa situació concreta que l’espectador ha d’interpretar, viure, sentir, experimentar i inclús participar activament.

Programa

Objectius

 • Obrir processos d'aprenentatge per reflexionar sobre el món contemporani i la seva transcripció estètica i ètica
 • Conèixer les persones i la realitat del context on tindrà lloc la intervenció artística per formular i qüestionar noves formes de llenguatge artístic
 • Recercar imatges inèdites no concebudes que implementaran el llenguatge artístic dels alumnes
 • Abordar temàtiques i situacions socials concretes per a afrontar-les conjuntament i trobar respostes subjectives i intersubjectives
 • Explorar l’estètica contemporània i les arts d’acció
 • Treballarem el cos com una eina fonamental en la creació de l’art d’acció
 • Crear oportunitats per participar en programes que són interessants reptes, col·laborar i compartir investigacions amb altres institucions
 • El curs finalitzarà amb un acte públic de la producció feta durant el curs

Metodologia

 • Promoure el descobriment d'un tema de recerca i les referències culturals i artístiques relacionades amb la temàtica de treball proposada, el seu desenvolupament i recerca del llenguatge artístic apropiat
 • Proposar i realitzar una proposta formal de treball artístic
 • Debatre amb la classe el tema triat conjuntament, els reptes de la proposta i la seva construcció
 • Reunió personal amb cada un dels estudiants per seguir l’evolució del seu projecte
 • Construcció del projecte acordat amb els alumnes
 • Realització de sessions de crítica amb els alumnes, professorat i alguns convidats externs per tal de veure la coherència i evolució del projecte a l’objecte finalment realitzat

Criteris d'Avaluació

 • La definició d'un tema d'investigació en el camp del món cultural
 • L'interès del tema proposat
 • La coherència conceptual i l'objecte proposat
 • La innovació artística i potencial creatiu
 • L'adequació dels mitjans de comunicació
 • El principi de l'autonomia artístic

Bibliografia

El taller eminentment pràctic i vivencial del curs art d’acció es basarà en les propostes conjuntes, debat i investigació dels propis alumnes a instàncies del professor així com dels espais de crítica que es generen.

Les propostes d’actuació de diferents disciplines requeriran d’ uns recursos o d’altres en funció de les esmentades experiències. Un dels temes prioritaris a tractar serà la concepció i l’organització dels codis del fet global, dinàmica i enfocaments.

A tall d’exemple al meu projecte Made in Chile els referents teòrics van ser: Gilles Clément, jardiner, arquitecte, paisatgista, botànic, etnòleg i escriptor francès; Artur Manfred Max Neef, economista, ambientalista i polític xilè, premi Nobel alternatiu d’economia; Jordi Vidal teòric i crític de la teoria de la història; Lacaton &Vassal estudi d’ arquitectes que ha qüestionat el luxe en l’arquitectura.

A cada taller es genera entre els estudiants i professor una bibliografia específica que es conserva durant tot el curs com referent fonamental per al desenvolupament del mateix. A la finalització del taller també es presentarà la bibliografia com a part del que el taller ha generat.