Acords de col·laboració

Els concursos són una de les fórmules més comunes en què es concreten les col·laboracions amb empreses. N’hi pot haver de tres tipus:

  • Concursos restringits als alumnes de l’Escola Massana: Es duen a terme dins els propis plans d’estudis, els tutoritzen els professors i els promouen entitats amb qui l’escola ha signat un acord de col·laboració prèviament.
  • Concursos amb altres centres educatius: Es duen a terme dins els propis plans d’estudis, els tutoritzen els professors i els promouen entitats amb qui diverses escoles han signat un acord de col·laboració prèviament.
  • Concursos oberts: Els convoquen organismes amb qui l’escola no té un acord previ. Poden ser realitzats dins els propis plans d’estudis i tutoritzats pels professors quan les bases de participació dels mateixos compleixin les normatives homologades establertes.

Els projectes d’alumnes produïts en el marc d’un acord de col·laboració poden ser exposats a les sales de l’Escola Massana o a espais externs. També es poden publicar catàlegs o altres edicions que reprodueixin aquests resultats.
 
A més, els acords de col·laboració permeten altres activitats en benefici de l’empresa, l’Escola Massana i els seus alumnes, com són: Convidar especialistes de prestigi a l’escola com a jurat dels concursos; fer actes institucionals amb possibles esponsors; convocar als mitjans de comunicació, etc.

L’objectiu de les accions que es deriven dels convenis és la difusió i no el lucre de cap de les parts implicades.